Đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, thẩm định kết quả thăm dò khoáng sản

Mai Đan | 11/01/2022, 21:06

(TN&MT) - Sáng 11/1, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang – Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia cho biết: Công tác tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác là một trong những nhiệm vụ chính, trọng tâm của Văn phòng Hội đồng. Tính đến ngày 31/12/2021, Văn phòng Hội đồng đã tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định 31 hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng khoáng sản; tiếp tục thẩm định 39 hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng khoáng sản chuyển tiếp từ các năm trước.

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính phê duyệt trữ lượng khoáng sản, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã hoàn thành kiểm tra, lập hồ sơ trình Hội đồng xem xét thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản kèm theo trong 30 báo cáo, trong đó: trả kết quả phê duyệt trữ lượng 27 báo cáo, còn 3 báo cáo đang rà soát, hoàn thiện trước khi trình Lãnh đạo Hội đồng xem xét, ký Quyết định phê duyệt; 28 báo cáo đang bổ sung, hoàn thiện (chưa nộp lại báo cáo); 12 báo cáo đang giải quyết (12 báo cáo đều còn thời hạn Giấy phép).

Văn phòng cũng đã kiểm tra hồ sơ, dự thảo 14 văn bản trình Lãnh đạo Hội đồng ký Xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác theo yêu cầu của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm cơ sở để tính tiền cấp quyền khai thác và cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Văn phòng đã tổ chức 20 đoàn công tác thực địa để kiểm tra, hướng dẫn công tác thu thập tài liệu nguyên thủy, lập báo cáo tổng kết công tác thăm dò khoáng sản theo đề nghị của các tổ chức thăm dò khoáng sản.

Ngoài ra, Văn phòng Hội đồng đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể về quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất khoáng sản; phối hợp kịp thời, có hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài Bộ, đặc biệt với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kiểm tra, nghiên cứu và trả lời 103 văn bản gửi Tổng cục về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức kiểm tra tài liệu, viết nhận xét đánh giá các đề án thăm dò khoáng sản theo đề nghị của Hội đồng thẩm định đề án của Bộ và các địa phương; tham gia các Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản của Bộ, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản một số địa phương (Bắc Kạn, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội...).

Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính của đơn vị. Ngay từ đầu năm, Chánh Văn phòng Hội đồng đã ký ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị. Bộ máy lãnh đạo được tinh giản gọn nhẹ; đã rà soát và loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Công tác nhận và trả kết quả các báo cáo thăm dò khoáng sản được thực hiện thông qua Văn phòng một cửa của Bộ. Văn phòng Hội đồng đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường xây dựng, đưa quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thực hiện trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến. Nhìn chung, thời gian và tiến độ xử lý các báo cáo thăm dò khoáng sản đều tuân thủ đúng theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Trường Giang – Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia báo cáo tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Trường Giang, năm 2022, Văn phòng Hội đồng tập trung triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng; xây dựng trình Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia kiện toàn, phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng sau khi kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, Văn phòng tổ chức sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức của đơn vị; bố trí, sắp xếp cán bộ công chức của đơn vị phù hợp với vị trí việc làm, tình hình thực tế, đáp ứng nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng trình phê duyệt khung vị trí việc làm, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Hội đồng cũng sẽ tổ chức, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Bộ TN&MT đã được phê duyệt...

Tại Hội nghị, đại diện các Vụ chức năng của Bộ TN&MT: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền cho rằng, Văn phòng Hội đồng đã phối hợp rất tốt với 2 vụ để triển khai kịp thời và hiệu quả công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính cũng như công tác thi đua, khen thưởng, trong đó, Văn phòng Hội đồng luôn tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động của Khối Thi đua số II của Bộ TN&MT và đẩy mạnh phong trào thi đua.

Quang cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao tập thể Văn phòng Hội đồng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2021. Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng Hội đồng tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thẩm định, lập hồ sơ trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia xem xét, phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn quy định.

Theo Thứ trưởng, năm 2022, Văn phòng Hội đồng cần đẩy mạnh hoàn thiện quy định thể chế, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo trình, phê duyệt xác định trữ lượng có căn cứ pháp lý. Đồng thời, Văn phòng Hội đồng có mối liên hệ chặt chẽ với 63 Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản của địa phương để định hướng, hướng dẫn và giám sát chuyên môn nghiệp vụ, giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thẩm định, phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản và tư vấn cho các Hội đồng này, từ đó nâng cao vị thế của Văn phòng Hội đồng.

“Văn phòng Hội đồng cũng cần phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tham gia giám sát quá trình thẩm định các đề án thăm dò khoáng sản”, Thứ trưởng chỉ đạo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Cần quy định tiêu chuẩn, định mức đối với đất tôn giáo
Trong quá trình lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều kiến nghị cho rằng cần có thêm những quy định cụ thể hơn đối với loại đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, cần có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO