Điện Biên: Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Hà Thuận | 29/04/2021, 20:04

(TN&MT) - Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh là nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra nghiêm túc, chủ động, hiệu quả; quán triệt triển khai đồng bộ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Căn cứ chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 5 năm, toàn tỉnh có 1.052 cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, trong đó có hơn 900 cơ quan khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, nổi bật. Phát huy vai trò nêu gương, 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới. Nhiều đồng chí đi đầu trong học và làm theo Bác, tác phong gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Việc đưa nội dung học và làm theo Bác vào chương trình hành động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 5 năm qua, các cấp ủy trong toàn tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả được kiểm nghiệm qua thực tiễn, giải quyết dứt điểm các vấn đề dư luận quan tâm, tạo bước đột phá toàn diện về mọi mặt. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị; biên soạn giáo trình, giáo trình, tài liệu; kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng cũng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời.

Toàn tỉnh Điện Biên đã xây dựng 89 mô hình học tập, làm theo Bác đa dạng trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân bà Lường Thị May, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trên cơ sở tồn tại đó, tỉnh Điện Biên đã tập trung xác định nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm. Từ đó xác định phương hướng, đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục xác định và lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để tập trung chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, các cá nhân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế; tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chỉ thị gắn với nhiệm vụ địa phương, cơ quan, đơn vị; lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị…

Các tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen.

Với nỗ lực cùng những thành quả đó, Điện Biên có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 12 tập thể, 14 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO