Điện Biên: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tiền chi trả DVMTR

Hoàng Châu | 02/05/2021, 07:11

(TN&MT) - Ngày 17/6/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã có công văn số 239/QBVR-BĐH về việc hướng dẫn chủ rừng cộng đồng thôn, bản quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng tiền chi trả DVMTR tại thôn, bản “Trích Cẩm nang quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, năm 2017”. Điều này giúp các chủ rừng là cộng đồng quản lí tốt hơn nguồn tiền từ chính sách…

Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tích cực chăm sóc bảo vệ rừng

Chính sách chi trả DVMTR đã và đang từng bước đi vào cuộc sống của người dân tham gia trồng và bảo vệ rừng, để đạt hiệu quả trong việc huy động các nguồn lực tài chính ổn định, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân tham gia giữ rừng, phục vụ công tác bảo vệ, phát triển và quản lý rừng bền vững. Năm 2020, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã thực hiện chi trả cho các chủ rừng với tổng số tiền trên 161 tỷ đồng.

Trong đó, thanh toán năm 2019 cho chủ rừng là: 199,875 tỷ đồng, tạm ứng năm 2020 là 39,955 tỷ đồng, chi phí hỗ trợ trồng cây phát tán là: 1,991 tỷ đồng.  Trong quá trình chi trả DVMTR thì hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thực thi chính sách chi trả DVMTR. Dựa trên cơ sở pháp lý đã được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 72, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ.

Bà Đặng Thị Thu Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Hàng năm, để các chủ rừng quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng có hiệu quả, đúng mục đích. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phối hợp với chính quyền địa phương, hạt kiểm lâm các huyện, Chi cục Kiểm lâm tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra việc sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng là các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ tỉnh Điện Biên họp bàn liên quan đến chính sách chi trả DVMTR cho người dân

Tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng là một nguồn thu nhập tương đối ổn định. Do đó, trong thời gian tới ngoài việc thường xuyên, thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng. Đặc biệt là UBND xã, cộng đồng thôn, bản, thì cần tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, hướng dẫn để việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR; đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất, nhằm cải thiện sinh kế cho người dân tham gia giữ rừng, phục vụ công tác bảo vệ, phát triển và quản lý rừng bền vững.

Bên cạnh đó, tiền DVMTR của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, các hộ chủ yếu sử dụng nâng cao đời sống. Tiền DVMTR của chủ rừng là tổ chức tập trung chi cho các hộ nhận khoán bảo vệ, phát triển rừng, chi cho các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng. Đối với tiền DVMTR của cộng đồng thôn, bản được sử dụng vào mục đích chung của cộng đồng, có sự thống nhất của toàn thể người dân trong thôn, bản. Nội dung chi tập trung vào: chi trả công cho tổ tuần tra, bảo vệ rừng; chi đầu tư, xây dựng các công trình phúc lợi như xây dựng đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà văn hóa, trụ sở thôn.

Bà Hiền cho biết thêm: Trong thời gian tới, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR; tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR và lồng ghép hướng dẫn các chủ rừng quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR tại thôn, bản.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục phối hợp với UBND, hạt kiểm lâm các huyện, thị, các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR tới các tổ chức cá nhân và công động dân cư nhằm nâng cao nhận thức về chính sách chi trả DVMTR. Tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát, phối hợp với ban kiểm soát Quỹ và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra nhằm thúc đẩy việc quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR tại cơ sở đảm bảo đúng quy định.

Bài liên quan
  • Điện Biên: Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
    (TN&MT) - Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh là nhấn mạnh của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO