Điện Biên: Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai

Hoàng Châu | 05/10/2022, 09:14

(TN&MT) - Những năm qua, công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp GCNQSDĐ có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai, xác lập mối quan hệ pháp lý về quyền sử dụng đất giữa nhà nước và người sử đụng đất, đảm bảo sự thống nhất về quản lý, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Công tác đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên. Để có những tài liệu bản đồ chính xác phục vụ cho mục tiêu quản lý, khai thác sử dụng đất đai, cần tiến hành đo đạc bản đồ địa chính chính quy trong toàn tỉnh. Lĩnh vực đo đạc, lập bản đồ địa chính những năm qua đã có nhiều bước tiến tích cực, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, hoạt động đo đạc bản đồ đi vào nền nếp; kết quả của công tác đo đạc đã góp phần đẩy nhanh công tác giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ đắc lực cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và các ngành kinh tế, kỹ thuật của tỉnh Điện Biên.

img_20221003_151531.jpg
Ngành Tài nguyên và Môi trường Điện Biên thực hiện tốt việc đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai

Ông Lò Văn Hiệp, Phó Trưởng phòng Quy hoạch đất đai và đo đạc bản đồ, Sở TN&MT Điện Biên cho biết: Thời gian qua, chất lượng công tác trích đo địa chính và trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận và đồng bộ hóa hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với mục tiêu cung cấp dịch vụ công về đất đai ngày càng tốt hơn đáp ứng yêu cầu của xã hội; vận hành cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tủa Chùa. Đồng thời triển khai thực hiện Đề án hoàn chỉnh việc đo đạc lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới.

a2.jpg

Đo đạc phục vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Về đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, tỉnh Điện Biên đã hoàn thiện việc đo đạc bản đồ địa chính chính quy đối với tất cả các loại đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó luôn thực hiện tốt việc quản lý các tài liệu, tư liệu đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Các tư liệu được lưu trữ tại các đơn vị chức năng đảm bảo đáp ứng đầy đủ việc cung cấp số liệu cơ bản phục vụ các công trình đo đạc bản đồ, nhằm xây dựng các bản đồ chuyên ngành trên cơ sở dữ liệu thống nhất trên địa bàn tỉnh. Việc đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên tổ chức triển khai theo quy định và dựa trên nguồn lực thực tế của địa phương; đối với đăng ký đất đai, lập và quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, hàng năm Sở TN&MT đều có văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện.

a3.png

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ, thời gian tới, Sở TN&MT Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính để phục vụ cho việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ và các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội về chính sách, pháp luật đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, phát huy hiệu quả của hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện tốt công tác thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất đai để nắm chắc quỹ đất phục vụ cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO