Điện Biên: “Báo động” thiếu nước sinh hoạt vùng nông thôn

Hà Thuận | 27/03/2021, 22:56

(TN&MT) - Tỉnh Điện Biên có số lượng công trình nước sinh hoạt tập trung rất lớn, tuy nhiên, nhiều công trình xuống cấp, hư hỏng, không phát huy hiệu quả, dẫn đến tình trạng thiếu nước, nhất là vào mùa khô. Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nước sạch ở mức “báo động”.

Người dân vùng cao Tủa Chùa thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô.

Tính đến tháng 3/2021, toàn tỉnh Điện Biên có 1.036 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Trong đó, cộng đồng quản lý 1.013 công trình; hợp tác xã quản lý 1 công trình; doanh nghiệp quản lý 13 công trình và mô hình quản lý khác 9 công trình. Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Điện Biên, trên địa bàn tỉnh có số lượng công trình nước sinh hoạt tập trung rất lớn, tuy nhiên, hiệu quả chưa cao; nhiều công trình xuống cấp, hư hỏng, không phát huy hiệu quả, dẫn đến các địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước, nhất là vào mùa khô.

Theo thống kê, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên chỉ chiếm 11,41%; số hộ được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung chiếm 10,79% và số hộ được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình chỉ chiếm 0,62%... Ðó là những con số “báo động” về tình hình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng cơ bản vẫn là do công tác quản lý, vận hành các công trình nước sinh hoạt còn hạn chế, bất cập.

Người dân vùng cao Tủa Chùa thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô.

Tủa Chùa là huyện đứng đầu toàn tỉnh Điện Biên về mức độ thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Theo ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa, hiện nay toàn huyện có 114 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Trong đó, có 99 công trình hoạt động bền vững và tương đối bền vững; 15 công trình kém bền vững và không hoạt động. Theo đó, tỷ lệ người/hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung chiếm 58,87%; tỷ lệ người/hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình chỉ đạt 18,7% và tổng số người dân sử dụng nước từ các công trình cấp nước kém bền vững, không hoạt động là 2.441 người.

Nguyên nhân chính là do các công trình đã được đầu tư từ lâu, xuống cấp, không phát huy công năng sử dụng; nhiều công trình có tuyến ống dài đi qua nhiều khe suối, núi đá và cách xa khu dân cư nên khó khăn cho công tác vận hành, bảo quản. Cùng với đó, do thời tiết cực đoan, lũ ống, lũ quét xảy ra thường xuyên dẫn đến công trình hư hỏng. Công tác quản lý, bảo vệ, vận hành, khai thác công trình sau đầu tư xây dựng của một số xã, bản và một bộ phận người dân còn hạn chế dẫn đến hư hỏng chưa được sửa chữa, khắc phục kịp thời đã ảnh hưởng đến việc đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Nhiều công trình nước sinh hoạt xuống cấp, không phát huy được hiệu quả.

Tình trạng nhiều công trình xuống cấp, không hoạt động đang là tình trạng chung trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hiện nay, trong tổng số 1.036 công trình cấp nước tập trung trên toàn tỉnh Điện Biên thì chỉ có 36 công trình hoạt động bền vững; 510 công trình hoạt động tương đối bền vững; 298 công trình hoạt động kém bền vững và 192 công trình không hoạt động. Theo đó, tổng công suất theo thiết kế các công trình cho 101.962 hộ, đấu nối sử dụng; tuy nhiên, công suất sử dụng thực tế chỉ có 66.673 hộ và tỷ lệ đấu nối đạt 65,39%.

Đó chính là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch còn thấp. Cụ thể, số hộ dân nông thôn được điều tra, rà soát đánh giá của toàn tỉnh là 114.507 hộ, với 566.298 người. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 84,92%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung đạt 51,26%; tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình 33,66%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung 10,79%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình 0,62%. Ðặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh 88,83% và hộ nghèo sử dụng nước sạch chỉ chiếm 2,09%.

Phân tích về những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, ông Hoàng Văn Tịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cho biết: Hiện nay, 100% các công trình nước sinh hoạt nông thôn đều là công trình cấp nước bằng hình thức tự chảy; quy mô công trình nhỏ, công nghệ đơn giản. Ða số công trình cấp nước bằng bể chứa cho khu vực dân cư và giao cho cộng đồng quản lý nên rất khó khăn cho công tác điều tra thu thập số liệu. Bên cạnh đó, kinh phí để xét nghiệm tất cả các mẫu nước từ các công trình cấp nước tự chảy còn hạn chế; trong khi kinh phí hỗ trợ cho việc điều tra, thu thập và tổng hợp số liệu thấp không đủ hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố tiến hành điều tra, rà soát chi tiết đến từng hộ dân.

Ðặc biệt, tại các xã, bản vùng cao, sau khi các công trình đầu tư và bàn giao về cho địa phương quản lý thì gần như công tác quản lý, bảo vệ, duy tu, sửa chữa chưa được các xã, bản, người dân quan tâm thực hiện.

Toàn tỉnh Điện Biên có 1.036 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nhưng chỉ có 36 công trình hoạt động bền vững. 

Cũng theo ông Tịnh, để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt, cũng như tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nước sạch, cần có sự thay đổi từ việc đầu tư xây dựng các công trình đến công tác quản lý, vận hành. Theo đó, cần chuyển dần từ xu hướng cấp nước phục vụ người dân sang định hướng dịch vụ đối với các vùng, khu vực có điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn, nâng cao chất lượng nước, đảm bảo công trình được phát huy hiệu quả, ổn định lâu dài. Phân cấp công trình để giao các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý vận hành công trình có trách nhiệm.

Ðối với đầu tư xây dựng các công trình cấp nước cần tập trung nâng cấp sửa chữa để tiếp tục sử dụng; đối với công trình xây mới cần đầu tư theo thiết kế mẫu và cấp nước tới từng hộ, có hệ thống xử lý chất lượng nước đảm bảo theo quy chuẩn nước ăn uống QCVN số 02/2009 BYT ban hành. Ðồng thời, cần phải có đơn vị quản lý vận hành công trình và có sự cam kết đấu nối và trả tiền nước của người dân trước khi đầu tư xây dựng công trình.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về phân cấp quản lý công trình, giá nước sinh hoạt nông thôn cho khu vực miền núi theo mô hình bể trữ nước cấp cho cộng đồng và có giải pháp thanh lý đối với các công trình bị hỏng không hoạt động do hết thời gian sử dụng. Sau thanh lý, có phương án cấp nước lại cho các địa phương có công trình bị hỏng.

Bài liên quan
 • Điện Biên: Người dân lao đao vì thiếu nước sản xuất
  (TN&MT) - Tình trạng thiếu nước sản xuất liên tục trong nhiều tháng qua đã khiến hàng trăm ha diện tích lúa Đông Xuân của khu vực lòng chảo Mường Thanh (tỉnh Điện Biên) trở nên khô hạn, nhiều diện tích đã bị chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khai thác nước dưới đất ở đô thị Cà Mau và các vấn đề về tài nguyên nước dưới đất
(TN&MT) - ​​​​​​​Kết quả Bảo vệ nước dưới đất tại đô thị Cà Mau là cơ sở quan trọng để đưa ra các giải pháp thực hiện hợp lý nhằm bảo vệ các tầng chứa nước nói riêng và nguồn tài nguyên nước dưới đất nói chung, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nước, phát triển bền vững tài nguyên nước đồng thời phục vụ hữu ích cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đô thị Cà Mau.
Đừng bỏ lỡ
 • C.ty CP cấp nước Điện Biên đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân
  (TN&MT) - Những năm qua, C.ty CP cấp nước Điện Biên đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị cấp nước các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước. Đồng thời thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống cấp nước, đảm bảo hoạt động cấp nước diễn ra thường xuyên và liên tục.
 • Quy hoạch tài nguyên nước hướng tới phát triển bền vững
  (TN&MT) - Sáng 10/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 • Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước
  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1871/QĐ-TTg phân công đảm nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.
 • Hồ chứa nước Suối Giàng cung cấp nước cho 30ha lúa
  (TN&MT) - Dự án Nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn (Yên Bái) do Sở TN&MT tỉnh làm chủ đầu tư được khởi công tháng 8/2016 đến nay đã hoàn thành và đi vào sử dụng.
 • Điều chỉnh chế độ vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn số 6646/BTNMT-TNN gửi Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà về việc điều chỉnh chế độ vận hành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình từ nay đến đầu năm 2022.
 • Thiết lập bộ bản đồ tài nguyên nước toàn diện trên lãnh thổ Việt Nam
  (TN&MT) - Bộ TN&MT đang xây dựng và hoàn thiện Đề án: "Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lãnh thổ Việt Nam" với mục tiêu trọng tâm là thành lập được bộ bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 và hệ thống lưu trữ, quản lý thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước trên nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh. Sáng 4/11 tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức họp trực tuyến Hội đồng thẩm định Đề án này.
 • Tập trung đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước các lưu vực sông
  (TN&MT) - Sáng 2/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã làm việc trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước, các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông.
 • Sơn La: Triển khai điều tra cơ bản tài nguyên nước nội tỉnh
  (TN&MT) - Là địa phương có tiềm năng lớn về tài nguyên nước, những năm qua, tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước. Hiện nay, tỉnh đang tập trung thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước với các nguồn nước nội tỉnh. Xung quanh nội dung này, PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Phùng Kim Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sơn La.
 • Thiết lập bức tranh tổng thể về tài nguyên nước quốc gia: Số liệu điều tra còn phân tán
  (TN&MT) - Mặc dù nước ta đã có nhiều hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá về tài nguyên nước, tuy nhiên, các thông tin, số liệu để phục vụ công tác kiểm kê nói riêng và phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước nói chung còn nhiều hạn chế.
 • Thiết lập bức tranh tổng thể về tài nguyên nước quốc gia: Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng kiểm kê
  (TN&MT) - Kiểm kê tài nguyên nước nhằm mục đích cung cấp các thông tin, số liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tài nguyên nước và kế hoạch sử dụng nước ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp địa phương. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, ứng phó với BĐKH, tác động của khai thác, sử dụng nước ở thượng nguồn bên ngoài biên giới và đánh giá an ninh tài nguyên nước quốc gia.
 • Hướng dẫn triển khai quy định giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
  (TN&MT) - Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) vừa có Công văn số 2620/TNN - NDĐ gửi các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
 • Quảng Ngãi: Siết chặt quản lý, sử dụng bãi sông
  (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan về việc quản lý, sử dụng bãi sông đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều. Đồng thời, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về đê điều, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo thẩm quyền, đúng quy định.
 • Hợp tác vì một tương lai tươi sáng hơn cho ngành nước
  (TN&MT) - Hiệp hội ngành Nước Quốc tế (IWA) và Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã nhất trí hợp tác cùng trao đổi những kinh nghiệm và thông tin khoa học công nghệ ở cấp độ quốc tế, để cùng phát triển Ngành Nước tại Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác đã được hai bên ký kết trực tuyến vào ngày 21/10.
 • Bảo đảm việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước có tính đột phá, hiệu quả, hiệu lực
  (TN&MT) - Sáng ngày 16/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan nghe báo cáo tiến độ xây dựng hồ sơ sửa Luật tài nguyên nước năm 2012.
 • Hà Tĩnh: Yêu cầu điều tiết các hồ thủy lợi để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn
  (TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới, từ đêm 15/10 đến ngày 18/10, khu vực Hà Tĩnh được dự báo xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO