Điện Biên: Bàn việc phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho các huyện, thị, thành phố

30/05/2018, 11:18

(TN&MT)- Tiếp tục phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Điện Biên, ngày 30/5, Sở Tài chính trình nội dung phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nội dung phân cấp cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn dưới đồi với diện tích khu đất đấu giá có giá trị dưới 10 tỷ đồng (theo bảng giá đất do UBND tỉnh Điện Biên ban hành tại thời điểm xác định giá khởi điểm); giá khởi điểm do cơ quan tài chính cấp huyện xác định tại bảng giá đất của tỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Ông Hà Quang Trung, Giám đốc Sở Tài chính thông qua tờ trình
Ông Hà Quang Trung, Giám đốc Sở Tài chính thông qua tờ trình. Ảnh chụp ngày 30/5/2018.

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lời mà giá đất có hệ số k cao hơn hệ số k do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm xác định giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất sẽ giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện điều tra, khảo sát, xác định giá đất cụ thể để gửi Sở Tài chính kiểm tra xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm.

Ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên cho rằng khi phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đẩu giá quyền sử dụng đất...cho các huyện, thị xã, thành phố cần xét đến yếu tố thẩm quyền quy hoạch và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh chụp 30/5/2018.
Ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên cho rằng khi phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đẩu giá quyền sử dụng đất...cho các huyện, thị xã, thành phố cần xét đến yếu tố thẩm quyền quy hoạch và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh chụp 30/5/2018.

Tại hội nghị đa phần các đại biểu nhất trí với nội dung Tờ trình. Tuy nhiên để công tác quản lý đất đai được hiệu quả, đảm bảo thực tiễn và tinh gon các thủ tục hành chính, các đại biểu tập trung góp ý kiến vào việc xác định phân cấp ủy quyền cho cấp huyện, thi, thành phố với những lô đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng; với những lô đất thuộc khu trung tâm, thương mại, đất bám mặt đường, quốc lộ và khu đất có khả năng sinh lời thì vẫn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; Việc phân cấp và ủy quyền cho cấp huyện, thị xã, thành phố cần đảm bảo năng lực, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp tỉnh.

Bên cạnh những ý kiến tán thành thì có ý kiến cho rằng nếu phân cấp cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất sẽ làm cho thị trường biến động mạnh bởi tính bảo mật thông tin, sẽ nảy sinh từ cơ sở. Bên cạnh đó, cần phải xét thêm yếu tố thẩm quyền quy hoạch, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất.

Ông Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp ý kiến nên giới hạn phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho cấp huyện, thị xã, thành phố cho từng dự án cụ thể. Ảnh chụp 30/5/2018
Ông Phạm Đình Quế, Giám đốc Sở Tư pháp ý kiến nên giới hạn phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất cho cấp huyện, thị xã, thành phố cho từng dự án cụ thể. Ảnh chụp 30/5/2018


Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Tài chính trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn. Tuy nhiên, cần xét thêm một số yếu tố thẩm quyền quy hoạch và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Trước mắt, phân cấp cho các huyện thị, thành phố cấp cho chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn theo từng dự án và khoanh vùng đối tượng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.


(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất
Từ đầu năm đến nay, việc đấu giá, thu tiền sử dụng đất của tỉnh Quảng Ngãi đến nay chỉ đạt khoảng 25% so với chỉ tiêu. Hiện địa phương đang đẩy nhanh tiến độ đấu giá nhiều diện tích đất khác ở các địa phương.
Đừng bỏ lỡ
 • Infogarphic: Điều chỉnh đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc
  Báo TN&MT xin giới thiệu với bạn đọc hiểu thêm về Thông tư 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 21/8/2023 sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có sửa đổi đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Bình Định: Đảm bảo đất sản xuất, đất ở cho người nghèo, vùng dân tộc thiểu số
  Các số liệu thống kê cho thấy, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá phổ biến. Do đó, những năm qua, Bình Định đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, vươn lên thoát nghèo.
 • Hà Tĩnh: Nâng cao ý thức pháp luật về đất đai giúp người dân ổn định phát triển kinh tế
  Nhờ làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho người dân về lĩnh vực đất đai đang góp phần giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO