Đề cương về văn hóa Việt Nam

Văn hóa trong sự nghiệp đổi mới hôm nay
(TN&MT) - Có lẽ chưa bao giờ hai tiếng "văn hóa" lại trở nên phổ biến trong giao tiếp thường ngày của quần chúng như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ trong các nghị quyết lại đề cập nhiều đến vấn đề văn hóa, con người như hiện nay. Điều đó tiếp tục khẳng định một luận điểm cực kỳ quan trọng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Đổi mới là văn hóa, văn hóa là đổi mới”.
 • Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”
  (TN&MT) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 95-HD/BTGTW hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023).
 • Văn hóa môi trường nhìn từ “Đề cương về văn hóa Việt Nam”
  (TN&MT) - Thực tiễn cách mạng Việt Nam 80 năm qua đã chứng minh sức sống bất diệt của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943).
 • 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam: Khởi nguồn và động lực phát triển
  Hội thảo “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Khởi nguồn và động lực phát triển” nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023) được tổ chức hôm nay (27/2) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội với mục đích khẳng định và phát huy những giá trị cốt lỗi của một văn kiện lịch sử - Đề cương về văn hóa Việt Nam, nghiên cứu quá trình vận dụng đường lối văn hóa của Đảng và thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước; tổng kết những thành tựu và phát triển nền văn hóa Việt Nam.
 • Khai mạc Triển lãm kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam
  Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam khai mạc sáng nay (27/2), tại Hà Nội, là một triển lãm đặc biệt, giới thiệu tới người xem 80 bức ảnh quý, được bố cục thành 2 phần. Các bức ảnh tư liệu, hầu hết là ảnh đen trắng được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay.
 • 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”: Dân tộc, đại chúng, khoa học - yếu tố để kiến trúc phát triển bền vững
  (TN&MT) - “Dân tộc hóa - Đại chúng hóa - Khoa học hóa” - Những nguyên tắc cơ bản, có tính then chốt được đề ra trong bản "Đề cương về văn hóa Việt Nam" là kim chỉ nam cho hoạt động sáng tạo của giới Kiến trúc sư ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến cứu nước cho đến khi nước nhà thống nhất và xây dựng đất nước hôm nay.
 • Ánh sáng từ “Đề cương về văn hóa Việt Nam”
  (TN&MT) - Trước đòi hỏi của thực tiễn Cách mạng, năm 1943, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã thay mặt Trung ương Đảng soạn thảo “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (Đề cương).
 • 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và vinh dự, trách nhiệm của những người làm báo
  (TN&MT) - Họp báo tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” là dịp để các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên phát huy tinh thần báo chí cách mạng, khẳng định, lan tỏa ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và vươn tầm thế giới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO