Đề án 1439

Thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Tuyên bố ASEAN trong ngành tài nguyên và môi trường
(TN&MT) - “Thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trong ngành tài nguyên và môi trường để cùng với các bộ, ngành khác đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO