Đẩy nhanh tiến độ đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngọc Châu | 14/09/2021, 18:46

(TN&MT) - Sau hơn 1 năm triển khai, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, tiến độ đầu tư của Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đạt yêu cầu đề ra. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình; hoàn thiện hệ thống các văn bản để đẩy nhanh tiến độ, không để kéo dài việc chậm ban hành Quyết định đầu tư Chương trình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Toàn cảnh phiên họp

Trình bày Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Quốc hội giao tại Nghị quyết 120, Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, ngành, địa phương đã khắc phục những thách thức rất lớn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và đã đạt những kết quả nổi bật.

Chính phủ đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, ban hành Kế hoạch công tác cụ thể của Ban Chỉ đạo Trung ương để tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Chương trình.

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn thu của ngân sách Trung ương dẫn đến khó khăn trong việc cân đối ngân sách Trung ương cho các Chương trình MTQG, Chính phủ vẫn chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính dành ưu tiên cao nhất cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; có phương án cân đối đủ hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 54.000 tỷ đồng vốn chi thường xuyên cho các dự án, tiểu dự án của Chương trình theo đúng chủ trương đã được Quốc hội phê duyệt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đ.X

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại và hạn chế. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương còn chậm; một số văn bản về cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, trong đó, tiến độ xây dựng Quyết định của Thủ tướng về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh kiến nghị Quốc hội cho phép Chính phủ ban hành cơ chế cấp phát toàn bộ đối với nguồn vốn vay ODA cho các địa phương phụ thuộc từ 90% ngân sách Trung ương trở lên. Đồng thời, đề xuất cho phép Chính phủ điều chuyển Kế hoạch phân bổ kinh phí đã được Quốc hội phê duyệt cho Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện năm 2021 sang năm 2022; đồng thời đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện năm 2022 được giao như kế hoạch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp…

Sau khi thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Chính phủ có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho Chương trình theo Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đ.X

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc kiến nghị Chính phủ trong quý IV/2021 ban hành Quyết định đầu tư Chương trình, văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ trong năm 2021; Xây dựng văn bản hướng dẫn thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo giữa 3 Chương trình MTQG, giữa 10 dự án thành phần của Chương trình; Đồng thời, hướng dẫn công tác kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tại các địa phương thực hiện; tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan; phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm của Bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan làm công tác dân tộc trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 có các dự án thành phần với những nội dung rất quan trọng như bố trí dân cư, việc làm, thực hiện các chính sách cho dân tộc ít người... Đây là những nội dung cấp thiết cần khẩn trương thực hiện nên cần bố trí nguồn vốn, giao cho địa phương triển khai.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ, ngành sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình từ Trung ương đến địa phương; trên cơ sở đó, thúc đẩy tiến độ thực hiện chương trình. Cơ quan chủ trì cần hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn để chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện và báo cáo lại với Quốc hội.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ trong việc xây dựng Báo cáo và thẩm tra Báo cáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc và sớm ban hành Quyết định đầu tư, các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình; sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình; Xác định những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, cần ưu tiên đầu tư; sớm giải ngân vốn đầu tư đã được phân bổ năm 2021.

Đặc biệt, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc của Chương trình đề ra, phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho vùng khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; mục tiêu là người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ Chương trình, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái
Chiều 13/4 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Yên Bái với tổ chức KOICA Việt Nam về gói tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc cho các Trường dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Yên Bái.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO