Đẩy nhanh tiến độ đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngọc Châu | 14/09/2021, 18:46

(TN&MT) - Sau hơn 1 năm triển khai, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, tiến độ đầu tư của Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đạt yêu cầu đề ra. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình; hoàn thiện hệ thống các văn bản để đẩy nhanh tiến độ, không để kéo dài việc chậm ban hành Quyết định đầu tư Chương trình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Toàn cảnh phiên họp

Trình bày Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Quốc hội giao tại Nghị quyết 120, Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, ngành, địa phương đã khắc phục những thách thức rất lớn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và đã đạt những kết quả nổi bật.

Chính phủ đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, ban hành Kế hoạch công tác cụ thể của Ban Chỉ đạo Trung ương để tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Báo cáo Nghiên cứu khả thi của Chương trình.

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn thu của ngân sách Trung ương dẫn đến khó khăn trong việc cân đối ngân sách Trung ương cho các Chương trình MTQG, Chính phủ vẫn chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính dành ưu tiên cao nhất cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; có phương án cân đối đủ hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 54.000 tỷ đồng vốn chi thường xuyên cho các dự án, tiểu dự án của Chương trình theo đúng chủ trương đã được Quốc hội phê duyệt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đ.X

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại và hạn chế. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương còn chậm; một số văn bản về cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, trong đó, tiến độ xây dựng Quyết định của Thủ tướng về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh kiến nghị Quốc hội cho phép Chính phủ ban hành cơ chế cấp phát toàn bộ đối với nguồn vốn vay ODA cho các địa phương phụ thuộc từ 90% ngân sách Trung ương trở lên. Đồng thời, đề xuất cho phép Chính phủ điều chuyển Kế hoạch phân bổ kinh phí đã được Quốc hội phê duyệt cho Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện năm 2021 sang năm 2022; đồng thời đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện năm 2022 được giao như kế hoạch trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp…

Sau khi thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Chính phủ có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho Chương trình theo Nghị quyết 120/2020/QH14 của Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đ.X

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc kiến nghị Chính phủ trong quý IV/2021 ban hành Quyết định đầu tư Chương trình, văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ trong năm 2021; Xây dựng văn bản hướng dẫn thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo giữa 3 Chương trình MTQG, giữa 10 dự án thành phần của Chương trình; Đồng thời, hướng dẫn công tác kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tại các địa phương thực hiện; tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát các văn bản, chính sách pháp luật có liên quan; phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm của Bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan làm công tác dân tộc trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chương trình.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 có các dự án thành phần với những nội dung rất quan trọng như bố trí dân cư, việc làm, thực hiện các chính sách cho dân tộc ít người... Đây là những nội dung cấp thiết cần khẩn trương thực hiện nên cần bố trí nguồn vốn, giao cho địa phương triển khai.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ, ngành sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình từ Trung ương đến địa phương; trên cơ sở đó, thúc đẩy tiến độ thực hiện chương trình. Cơ quan chủ trì cần hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn để chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện và báo cáo lại với Quốc hội.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ trong việc xây dựng Báo cáo và thẩm tra Báo cáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc và sớm ban hành Quyết định đầu tư, các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình; sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình; Xác định những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, cần ưu tiên đầu tư; sớm giải ngân vốn đầu tư đã được phân bổ năm 2021.

Đặc biệt, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc của Chương trình đề ra, phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho vùng khó khăn, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; mục tiêu là người dân thực sự được hưởng các quyền lợi từ Chương trình, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Giúp đồng bào miền núi vững vàng trước thiên tai
(TN&MT) - Mưa, bão, lũ lụt, hạn hán… là những loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra ở nước ta và ngày càng trở trên trầm trọng, phức tạp hơn trong những năm gần đây, tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vậy làm thế nào để giúp người dân vùng núi, trung du vững vàng hơn trước thiên tai, giảm thiểu thiệt hại?
Đừng bỏ lỡ
 • Đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong triển khai Chương trình MTQG tại Tuyên Quang
  (TN&MT) - Trong buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị tỉnh cần quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc, hoàn thiện hệ thống pháp lý, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất
 • Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
  (TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1945/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh là Trưởng ban.
 • Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
  (TN&MT) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khi tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Dộc Vầu, thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sáng 18/11.
 • Nghệ An: Có 33 điểm thường xuyên sạt lở, chủ yếu ở miền núi
  (TN&MT) - Theo số liệu từ UBND tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh này có 33 điểm sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 612 hộ dân với 3.044 nhân khẩu. Các địa phương phải luôn túc trực và sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là khi có mưa to, kéo dài.
 • Trà Bồng (Quảng Ngãi): Có gần 20 điểm sạt lở lớn
  (TN&MT) - Sau những trận mưa lớn, huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã xảy ra nhiều đợt sạt lở nghiêm trọng. Nguy hiểm nhất là các điểm sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2020 đã sạt lở trở lại.
 • Văn Yên (Yên Bái): Tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường tới đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Vừa qua, huyện Văn Yên đã tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số.
 • Nam Đông (Thừa Thiên - Huế): Nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét
  (TN&MT) - Hiện trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông ghi nhận hơn 10 vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng 3.500 nhân khẩu, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Phát huy vai trò chủ thể của người dân khi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia
  (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, góp ý Dự thảo hướng dẫn thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, mục tiêu là xác định những vấn đề cấp thiết, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG.
 • Nghệ An: Hoàn thành dự án chống sạt lở gần 50 tỷ đồng ở huyện biên giới Kỳ Sơn
  (TN&MT) - Theo thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, hiện tại “Dự án khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất tại khu vực khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn” với kinh phí 48 tỷ đồng đã được xây dựng hoàn thành và bàn giao cho người dân để làm nhà, ổn định cuộc sống.
 • Tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình MTQG
  (TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I tại tỉnh Bắc Giang.
 • Xây dựng chính sách tạo đột phá giúp thanh niên DTTS phát triển
  (TN&MT) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng, thanh niên là lực lượng năng động, sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, cũng là lực lượng nòng cốt trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách. Theo đó, giai đoạn tới, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kế thừa và phát huy các kết quả đạt được, bổ sung những nội dung mới, giải pháp tạo đột phá giúp thanh niên, đặc biệt là thanh niên DTTS có cơ hội tiếp cận và phát triển.
 • Tặng bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho cầu thủ dân tộc Tà Ôi
  (TN&MT) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho Hồ Thanh Minh, dân tộc Tà Ôi, Cầu thủ bóng đá đội tuyển U23 Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao tại vòng loại giải Bóng đá U23 Châu Á năm 2022.
 • Gỡ khó trong thực hiện chế độ, chính sách vùng đồng bào DTTS và miền núi
  (TN&MT) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 7957/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Dân tộc được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp, sửa đổi, bổ sung danh sách các thôn đặc biệt khó khăn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO