Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg về Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi

Ngọc Trâm | 11/01/2022, 18:42

(TN&MT) - Sáng 11/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019 - 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Thông tấn xã Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan Báo, Tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg cùng lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc các địa phương tham dự trực tuyến tại các điểm cầu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị

Tuyên truyền sâu rộng vùng đồng bào DTTS

Theo Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, chủ trương cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí không thu tiền cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; truyền tải sâu rộng bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc; bám sát nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Dân tộc nói riêng, cơ quan làm công tác dân tộc nói chung.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, tổng số xuất bản của 19 báo, tạp chí đạt gần 34 triệu ấn phẩm, cung cấp cho 424.529 đối tượng được thụ hưởng. Công tác giao, nhận các ấn phẩm được triển khai đúng quy định; bưu điện tuyến tỉnh, huyện phân phối, kiểm đếm, đóng góp, bàn giao đúng trình tự. Đội ngũ bưu tá xã đã cấp phát ấn phẩm tới đối tượng thụ hưởng ở các xã, thôn bản.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các Báo, Tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg đã bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Ủy ban Dân tộc; thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin đầy đủ, kịp thời về các sự kiện quan trọng, những vấn đề cấp bách.

Có trên 1.100 tin, bài tập trung tuyên truyền kết quả thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên 10 nghìn tin, bài tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; 75 năm Ngày thành lập Cơ quan quản lý về công tác dân tộc; phòng, chống dịch Covid-19…

Ngoài ra, những nội dung khác liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc như: Nâng cao nhận thức, kiến thức cho đồng bào về các chính sách, pháp luật về đất đai, khoáng sản…; gương người tốt, việc tốt; phong trào khởi nghiệp, làm giàu; phong trào xây dựng nông thôn mới; phổ biến áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu… cũng được thông tin, tuyển truyền sâu rộng trên các ấn phẩm Báo, Tạp chí.

Cùng với đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Dân tộc với các Bộ, ngành, địa phương; sự quan tâm chỉ đạo của UBND các cấp đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện chính sách.

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg giai đoạn 2019 - 2021 có 19 cơ quan Báo, Tạp chí tham gia và Công ty Phát hành báo chí Trung ương. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là UBND, HĐND ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn, thôn bản biên giới, xã đặc biệt khó khăn, chùa Khmer thuộc vùng DTTS và miền núi.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tuyên truyền

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá cao những kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg giai đoạn 2019 - 2021 cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu một số tồn tại trong quá trình thực hiện và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong giai đoạn 2022 - 2025.

Một số đại biểu cho rằng, cần nâng cao vai trò của Ban Dân tộc các địa phương; cần đổi mới hình thức cung cấp thông tin, tăng cường thông tin, tuyên truyền trên nền tảng số; điều chỉnh và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách; nâng cao chất lượng, tăng cường thêm nội dung, chuyên đề tuyên truyền như: giải đáp pháp luật, bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc; tuyên dương gương người tốt, việc tốt...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho rằng: Các báo, tạp chí nên đổi mới thông tin. Tin, bài cần đi vào những vấn đề đời sống dân sinh, đổi mới cách tiếp cận để đồng bào DTTS thụ hưởng báo chí dễ tiếp thu. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét đánh giá chất lượng, nâng cao công tác giám sát tôn chỉ mục đích tuyên truyền của các Báo, Tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần quan trọng đối với sự phát triển vùng DTTS và miền núi thời gian qua.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của đại dịch Covid-19, cần sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy tối đa tác dụng của chính sách, lấy người dân làm chủ thể để từ đó đem lại lợi ích cho nhân dân, biến thay đổi nhận thức thành hành động để đồng bào tự vươn lên, làm chủ cuộc sống.

Theo đó, với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi còn nhiều khó khăn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hình thức để truyền tải thông tin đến với người dân; đẩy mạnh công tác bám sát địa bàn để tiếp nhận thông tin hai chiều và phản ánh thông tin một cách chân thực, kịp thời, đầy đủ.

Đặc biệt, thời gian tới, trên cơ sở triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia, cần sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, tránh làm gián đoạn việc thực hiện chính sách. Cần điều chỉnh công tác xây dựng kế hoạch để tháo gỡ các khó khăn của giai đoạn 2019 - 2021. Công tác phối hợp, đánh giá, sơ kết hàng năm cần được triển khai hiệu quả hơn.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý báo chí, các Báo, Tạp chí tham gia Quyết định số 45/QĐ-TTg, cơ quan phát hành báo chí và cơ quan công tác dân tộc các cấp đã cùng Ủy ban Dân tộc thực hiện chính trị được giao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bày tỏ mong muốn, thời gian tới, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn nhằm chính sách đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn tiếp theo.

“Phải nâng cao chất lượng, thay đổi hình thức, đưa đến những vấn đề mà người dân cần nhưng phù hợp với chủ trường chính sách của Đảng và Nhà nước. Bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để phục vụ nhân dân, xem xét nhu cầu của bà con cần gì. Đây cũng là điều mong muốn có sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa hương để bám sát chủ trương này” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Bài liên quan
 • Xác định rõ mục tiêu cụ thể trong công tác truyền thông ở vùng đồng bào DTTS và miền núi
  (TN&MT) - Sáng 10/12, Hội thảo khoa học “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” do Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức đã mở ra nhiều ý kiến đóng góp, phương thức tiếp cận mới của các cơ quan báo chí, viện nghiên cứu…; hứa hẹn những phương hướng thông tin tuyên truyền hiệu quả hơn, góp phần phát triển vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, nâng cao đời sống đồng bào để hướng tới mục tiêu phát triển chung của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tây Sơn (Bình Định): Xây công trình vệ sinh cho đồng bào Bana Vĩnh An
Để hỗ trợ giúp đỡ cho xã Vĩnh An thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động và tiếp nhận kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ đồng bào dân tộc Bana, xã Vĩnh An.
Đừng bỏ lỡ
 • Nông dân Đắk Lắk thay đổi tư duy để phát triển kinh tế
  (TN&MT) - Trong những năm qua, biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến quá trình canh tác của người nông dân. Trước thực trạng đó, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm mục đích tăng giá trị kinh tế giúp người dân ổn định đời sống
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát huy lợi thế nguồn lực đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) -Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều chính sách, kế hoạch theo đề án giảm nghèo của Nhà nước nhằm cải thiện đời sống, giảm thiểu số hộ nghèo trong toàn tỉnh. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao cho các sở, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 • Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác khoáng sản
  Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản chặt chẽ và hiệu quả, thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước hồ thủy điện Ialy tạo sinh kế cho người dân
  (TN&MT) - Trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hồ thủy điện Ialy không những phục vụ hiệu quả cho hoạt động khai thác thủy điện của Nhà máy thủy điện Ialy mà còn là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển du lịch.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp người dân Sơn La thoát nghèo
  (TN&MT) - Phát huy lợi thế hơn 23.000 ha mặt nước diện tích lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình, những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp khai thác, sử dụng mặt nước lòng hồ để nuôi trồng thủy sản, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên
  (TN&MT) - Tây Nguyên có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 5 triệu hecta, chiếm 91,75% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 1,3 triệu hecta đất đỏ bazan. So với 7 vùng sinh thái của nông nghiệp Việt Nam, Tây Nguyên có lợi thế cạnh tranh với quỹ đất bazan tập trung, điều kiện sinh thái và lượng mưa lớn, bình quân diện tích sản xuất hộ gia đình rộng hơn so với các nơi khác.
 • Để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
  (TN&MT) - Tỉnh Đắk Nông đã cùng phối hợp mở một số lớp dạy nghề phù hợp với đời sống và tập tục truyền thống của người đồng bào nơi vùng đất đầy nắng và gió như Tây Nguyên.
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • “Đổi đời” từ rừng xanh
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC) đã giúp người dân tại Thừa Thiên – Huế thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
 • Kon Tum: Người dân thoát nghèo nhờ quản lý, bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO