Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác trong năm 2021

PV | 30/12/2021, 09:32

(TN&MT) - Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) diễn ra ngày 24/12, tại Hà Nội, hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy EVN đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2021.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW – đồng chí Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong đó, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng khẳng định, các mặt công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVN triển khai bài bản, nền nếp, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

Đối với mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị Đảng ủy EVN cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đẩy mạnh công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn của EVN.

Thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng đầu tư các dự án, công trình nguồn và lưới điện. Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển 5 năm, giai đoạn 2021-2025; đồng thời chú trọng công tác sắp xếp, đổi mới và cơ cấu lại doanh nghiệp trong Tập đoàn. Tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản trị doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW.

Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy EVN. Trong đó khẳng định, dù bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động nghiêm trọng, Đảng ủy EVN đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, bám sát nhu cầu khai thác và tối ưu các nguồn điện trong hệ thống; tiếp tục bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, có lợi nhuận.

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng của EVN tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt. Các chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian cấp điện có sự cải thiện. Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 94,72%, cao hơn 3% so với năm 2020. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu, trong đó đã khởi công được các dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I; khởi công được 180 công trình lưới điện 110-500kV.

Công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp tiếp tục được triển khai, hoàn thành được một số đề án để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2, quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 và đang triển khai tích cực các thủ tục để cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1.

Các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 03 của Đảng ủy Tập đoàn được triển khai bài bản. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được triển khai thực hiện.

Đảng ủy EVN cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành cho phép thực hiện việc miễn, giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3, đợt 4 và đợt 5 với tổng giá trị giảm ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của cả nước, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại hội nghị

Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu

Bước sang năm 2022, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các bí thư cấp ủy trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho tổ chức đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021

Toàn đảng bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị đối với cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo quản lý; chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và chú trọng uy tín.

Tăng cường số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát với thanh tra kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong xác định nội dung, đối tượng, tổ chức lực lượng và phương pháp tiến hành,…

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN giao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho cá nhân đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2017-2021)

Tập trung lãnh đạo thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ Tập đoàn và đảng bộ cấp mình sát với thực tiễn của Tập đoàn, các đơn vị, kịp thời sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội 2020 - 2025, nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu cả về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 theo kế hoạch đề ra và đảm bảo tiến độ, kế hoạch theo các nhiệm vụ năm chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Một số mục tiêu của Đảng bộ EVN đề ra trong năm 2022:
1. Về công tác xây dựng Đảng
- Phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Kết nạp 100 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên.
- Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc.
2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Sản lượng điện thương phẩm đạt từ 242,5 đến 246,7 tỷ kWh.
- Hoàn thành các công trình nguồn và lưới điện theo kế hoạch.
- Thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) là 333 phút.
- Năng suất lao động tăng từ 8% - 10%.
- Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, kinh doanh có lợi nhuận.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Nắng nóng gay gắt, điện tiêu thụ miền Bắc tiếp tục tăng cao
  (TN&MT) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc trong những ngày gần đây đã làm sản lượng điện tiêu thụ của miền Bắc tiếp tục tăng rất mạnh.
 • Đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực chuyển đổi số, phát triển xanh
  (TN&MT) - Ngày 02/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Diễn đàn Phát triển kinh tế với chủ đề “Đổi mới công nghệ, Chuyển đổi số, Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023. Nhiều phát kiến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công nghệ nâng cao năng suất chất lượng, các mô hình hay, các sản phẩm thân thiện môi trường đã được chia sẻ, giới thiệu và vinh danh tại Diễn đàn.
 • EVNGENCO1: Hướng về người lao động
  Bám sát chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", trong Tháng Công nhân năm 2023, các cấp Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, quan tâm người lao động để động viên khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2023.
 • 6 doanh nghiệp Dầu khí được vinh danh Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả 2023
  Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Bảng xếp hạng VIX50 - Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có 6 đơn vị được vinh danh; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) và Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đứng trong Top 20.
 • 5 công trình khoa học ngành Dầu khí đạt giải thưởng VIFOTEC 2022
  Tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2022, ngành Dầu khí có 5 công trình khoa học đạt giải. Đặc biệt, trong 4 giải Nhất có 2 công trình đến từ Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
 • PV GAS khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh LNG
  Đầu tháng 5/2023, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định chứng nhận Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đủ điều kiện là thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG, đánh dấu một bước phát triển mới của PV GAS trong lĩnh vực kinh doanh khí. Với quyết định này, PV GAS tự hào là đơn vị đầu tiên có đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phân phối LNG cho thị trường Việt Nam.
 • Kiến tạo thịnh vượng của Bất động sản Thành Đông
  Có thể nói khu Đô thị mới của Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Đông không chỉ là những không gian sống đáng mơ ước mà còn là dấu ấn kiến tạo thịnh vượng, góp phần làm thay đổi diện mạo của các vùng đất nơi Công ty đầu tư.
 • Tuổi trẻ PV GAS tích cực tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 của Trung ương Đoàn
  Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên PV GAS đã tích cực tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 của Trung ương Đoàn tại Cà Mau và tài trợ trao tặng căn nhà nhân ái cho gia đình chính sách ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn.
 • Cát Bà - Hải Phòng chuyển đổi mô hình nuôi trồng thuỷ sản gắn với du lịch
  Được gọi là thành phố biển, Hải Phòng phần khẳng định tiềm năng và thế mạnh của thành phố trong phát triển du lịch. Với quy mô hơn 29.000ha mặt nước cùng với địa hình castor đẹp, Quần đảo Cát Bà, Hải Phòng vừa là điểm đến du lịch lý tưởng, vừa có những điều kiện thuận lợi trong nuôi trồng thủy hải sản.
 • Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
  Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS (CQĐH) đã tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thực tiễn, tập trung vào chăm lo sức khỏe cho người lao động.
 • Petrolimex: Xanh hoá sản phẩm góp phần giảm phát thải
  Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực giảm phát thải, hướng đến nền kinh tế xanh, trung hòa các bon, Petrolimex đã thay đổi tư duy trong kinh doanh, sớm đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường.
 • Vinamilk đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài
  Song song với việc phát triển thị trường nội địa, Vinamilk - Công ty sữa hàng đầu Việt Nam tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài thông qua các chi nhánh nước ngoài và xuất khẩu.
 • PVFCCo xếp thứ 2 trong “Bảng xếp hạng công ty đại chúng uy tín và hiệu quả” năm 2023
  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) vừa được vinh danh trong “Bảng xếp hạng Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả” năm 2023 với vị trí thứ 2.
 • Tuổi trẻ Petrolimex đồng loạt tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ II năm 2023
  Vừa qua, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Petrolimex đã đồng loạt tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ II năm 2023. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrolimex nói chung và tuổi trẻ Petrolimex nói riêng, luôn nhận thức và ý thức trong công tác bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO