Đảng ủy Agribank thực hiện Chỉ thị 35 nghiêm túc hiệu quả

PV | 07/08/2020, 14:00

(TN&MT) - Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Đảng ủy Agribank) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết, chỉ thị quy định của Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Agribank luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Đảng ủy Agribank về đại hội đảng bộ các cấp.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã thực hiện chặt chẽ kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời các đơn vị hợp nhất công tác Đảng, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi nhánh, đơn vị đồng thời tập trung chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Xác định việc thảo luận, đóng góp các dự thảo văn kiện là một trong những nội dung quan trọng của đại hội, các đại hội đã bố trí thời gian phù hợp để đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và dự thảo văn kiện cấp trên trực tiếp.

Đảng ủy Agribank thực hiện Chỉ thị 35 nghiêm túc hiệu quả  

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Agribank. Nhân sự dự kiến ban chấp hành, nhân sự chủ chốt khóa mới được chuẩn bị đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện có trong quy hoạch, gắn với chuẩn bị nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời chủ động sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ gắn với nhân sự đại hội.

Bên cạnh đó, nhân sự đại hội được thực hiện đúng quy trình, quy định và được thực hiện một cách công tâm, khách quan, công khai, dân chủ, nên hầu hết các đại biểu dự đại hội đều thống nhất cao với các báo cáo phương án nhân sự trình đại hội, không có hiện tượng vận động, tranh cử trong bầu cử, danh sách đề cử ban chấp hành và danh sách đề cử đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị cũng là danh sách bầu cử tại đại hội.

Công tác bầu cử cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được cấp ủy quan tâm, trong đó chú trọng công tác chính trị tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ trước đại hội, tạo được không khí phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc trong cán bộ, đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm, thực hiện. Việc nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời, góp phần làm ổn định tình hình tư tưởng của người lao động trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập trong các doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền đã bám sát định hướng, nội dung, hình thức phong phú có tác dụng thiết thực và hiệu quả hơn.

Đến ngày 27/3/2020, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Sơn và Thanh Trì  được Ban Thường vụ chọn làm đại hội điểm của Đảng bộ Agribank và đã hoàn thành tổ chức Đại hội theo kế hoạch. Sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank đã có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội điểm để các chi, đảng bộ trực thuộc tham khảo, học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

Theo nhận định chung, công tác tổ chức đại hội điểm ở các đảng bộ cơ sở được chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc và đạt yêu cầu đề ra. Ban thường vụ Đảng ủy Agribank kịp thời xây dựng kế hoạch, phân công các đơn vị tham mưu giúp việc trực tiếp hỗ trợ công tác chuẩn bị đại hội của đảng bộ cơ sở; trực tiếp xem xét, phê duyệt văn kiện, nhân sự đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, yêu cầu cơ cấu cấp ủy khóa mới đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Cấp ủy, đảng viên trong đảng bộ cơ sở đã khẩn trương, tích cực và nghiêm túc trong chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đại biểu về dự đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Phát huy dân chủ, nắm vững tiêu chuẩn, lựa chọn những người xứng đáng bầu vào cấp ủy khóa mới; đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên và bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội. Đại biểu dự đại hội chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật phát ngôn.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở còn những hạn chế cần khắc phục. Việc gợi ý thảo luận có nơi chưa đi vào trọng tâm, chưa nêu được vấn đề cốt lõi, nhằm làm rõ những mục tiêu, giải pháp, trong thảo luận còn chung chung, ít ý kiến tranh luận, nhiều ý kiến phát biểu chưa sinh động, mang tính chất tham luận, có một số báo cáo thảo luận ngắn dẫn đến chất lượng thảo luận không đảm bảo.

Việc điều hành của đoàn chủ tịch khi xin ý kiến đại hội đến khi biểu quyết cần phải có thời gian để đại hội nghiên cứu, quyết định, kết hợp chặt chẽ với việc quan sát hội trường. Tính đến ngày 30/6/2020, toàn đảng bộ Agribank có 75/75 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở (đạt tỷ lệ 100%). 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank Trần Văn Thịnh cho biết “Nhìn chung việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và Đề án nhân sự được chuẩn bị bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank xem xét phê duyệt trước khi tổ chức đại hội. Việc tuyên truyền, cổ động chào mừng đại hội, công tác phục vụ đại hội thực hiện bài bản chu đáo và góp phần vào thành công chung của đại hội”.

Các đại biểu tham dự có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đại hội; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, chương trình hành động, văn kiện của cấp trên, đề án nhân sự ban chấp hành và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm bầu cử.

Việc thảo luận, đóng góp các văn kiện đại hội được thực hiện nghiêm túc, thiết thực. Công tác bầu cử được thực hiện đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, hầu hết các kết quả bầu cử đều đảm bảo cơ cấu và đúng định hướng,…

Từ những bài học kinh nghiệm của công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở sẽ giúp cho Đảng ủy Agribank chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài liên quan
 • Động lực phát triển từ các phong trào thi đua của Agribank
  (TN&MT) - 72 năm sau lời phát động thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, noi theo tấm gương mẫu mực của Người, phong trào thi đua yêu nước đã dần thấm sâu vào từng tế bào của xã hội, từng con người cụ thể. Tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” cho đến nay vẫn vẹn nguyên sức sống và sức mạnh lan toả sâu rộng trong nhân dân, tạo ra động lực tinh thần và một khí thế mới trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong hơn 7 thập kỷ qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Moody’s nâng hạng tín nhiệm Agribank lên mức tích cực
  Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín Moody's mới đây đã nâng mức xếp hạng “Nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn” và chỉ tiêu “Rủi ro đối tác bằng nội tệ, ngoại tệ và đánh giá rủi ro đối tác” của Agribank và một số ngân hàng lên 1 bậc. Trong kỳ đánh giá lần này Moody's đã điều chỉnh triển vọng xếp hạng của Agribank từ "ổn định" lên "tích cực".
 • PVFCCo - Sẽ thay đổi toàn diện mô hình, phương thức hoạt động
  (TN&MT) - Năm 2023, đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo). Nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy lãnh đạo PVFCCo đã có những quyết sách đúng đắn phát huy tốt lợi thế, biến thách thức thành cơ hội xác lập được những kỷ lục ấn tượng. Để bứt phá hơn nữa trong chặng đường tiếp theo PVFCCo đã xây dựng một chiến lược mới với định hướng phát triển theo 3 trục chính.
 • VinFast mở rộng hệ thống đại lý ủy quyền xe máy điện, người dùng hưởng lợi
  Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe thuận tiện hơn hẳn là phản hồi của nhiều người dùng khi đại lý ủy quyền của VinFast liên tục mở rộng.
 • Tuổi trẻ Công ty EPS hưởng ứng Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa
  (TN&MT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Đoàn Thanh niên Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (Công ty EPS) tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hướng tới cộng đồng.
 • La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt
  (TN&MT) - Năm 2023 kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt.
 • Shophouse Tiger: Cơ hội kép cho kinh doanh F&B
  (TN&MT) - Kinh doanh F&B (thực phẩm và đồ uống) trên những tuyến phố thương mại sầm uất tại phân khu Tiger - Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ đồng thời mở ra nhiều cơ hội “hiếm có” cho khách hàng và nhà đầu tư.
 • Ngày hội hiến máu PV GAS - Một giọt máu triệu tấm lòng
  (TN&MT) - Ngày 23/3/2023, Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành và Chi đoàn Chi nhánh LNG, trực thuộc Đoàn Thanh niên PV GAS, đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu - Một giọt máu triệu tấm lòng”  tại tòa nhà PV GAS Tower.
 • 10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Xuyên Việt bằng VinFast VF 8 trong thời gian kỷ lục, chủ xe nói gì?
  “Phê. Sướng. Yêu” - chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng không giấu được cảm xúc phấn khích sau khi chinh phục cung đường xuyên Việt 1.700 km bằng chiếc VF 8 trong thời gian “không tưởng” - chỉ 28 giờ 33 phút.
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất
  Hòa chung xu thế chuyển đổi số của đất nước, mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xác định đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất là một trong những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
 • PVOIL thông tin về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
  (TN&MT) - Liên quan đến việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
 • Petrovietnam - BIDV: Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh hợp tác
  (TN&MT) - Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO