Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Yên Bái: Vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thanh Ngà | 10/08/2020, 12:53

(TN&MT) - Đảng bộ Sở TN&MT tỉnh Yên Bái với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tô chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Đảng bộ có 108 đảng viên (chiếm 56% cán bộ, công chức, viên chức của Sở), gồm 102 đảng viên chính thức và 6 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 5 Chi bộ thuộc Đảng bộ.

Công tác quản lý nhà nước về TN&MT còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cán bộ chuyên ngành, trang thiết bị chuyên môn; do áp lực công việc lớn, khối lượng nhiều nên việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc còn có phần hạn chế.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt do diễn biến phức tạp của thời tiết và dịch bệnh, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Sở TN&MT đã thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Theo ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái: Xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên 6 lĩnh vực về tài nguyên và môi trường, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan của tỉnh và chính quyền các cấp huyện, xã.

Làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị… nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; đồng thời, tạo ý thức trong các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sở sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường; khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ góp phần quan trọng vào việc củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Cần quy định tiêu chuẩn, định mức đối với đất tôn giáo
Trong quá trình lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều kiến nghị cho rằng cần có thêm những quy định cụ thể hơn đối với loại đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, cần có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO