Đảng bộ PV GAS: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo

PV | 26/01/2022, 07:52

Năm 2021, trước những khó khăn chưa từng có tiền lệ của đại dịch Covid -19, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PV GAS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch; góp phần từng bước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã gây tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế, xã hội trong nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại PV GAS, đặc biệt trong quý III, kéo dài sang quý IV/2021. Nhu cầu/huy động khí của khách hàng (đặc biệt là EVN) giảm mạnh, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước; nhiều khách hàng công nghiệp (khí thấp áp, CNG) dừng/giảm sản xuất, kinh doanh; việc huy động nguồn lực triển khai các dự án đầu tư xây dựng chỉ duy trì được ở mức độ thấp; việc di chuyển giữa các vùng miền để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chi phí cho các hoạt động tăng cao. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phát triển liên quan đến ngành khí chưa được sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình mới...

ban-lanh-dao-pv-gas-tham-gia-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tap-doan-dau-khi-viet-nam-bang-hinh-thuc-truc-tuyen.jpg
Ban Lãnh đạo PV GAS tham gia Hội nghị tổng kết công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bằng hình thức trực tuyến

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, để đáp ứng kịp thời việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung lãnh đạo đã đề ra, cũng như giải quyết đầy đủ công việc theo đòi hỏi của tình hình thực tiễn, đảm bảo nề nếp sinh hoạt theo quy chế quy định, Ban Thường vụ, Đảng ủy PV GAS đã linh hoạt thực hiện tổ chức các hoạt động, hội họp theo hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến), áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chữ ký số trong các hoạt động của toàn đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy các đơn vị đã luôn bám sát tình hình thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty luôn sâu sát, hiệu quả; không để tồn tại những “điểm nóng” do mất đoàn kết nội bộ và do những khiếu nại, thắc mắc không được giải đáp thỏa đáng. Nhờ làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội mà hầu hết CBCNV đều có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, đảm bảo hoạt động SXKD của đại đa số các đơn vị an toàn và hiệu quả.

dang-bo-pv-gas-duoc-dang-uy-tap-doan-danh-gia-cao-voi-nhieu-to-chuc-dang-truc-thuoc-duoc-khen-thuong-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-2021.jpg
Đảng bộ PV GAS được Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao, với nhiều tổ chức đảng trực thuộc được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021

Trong năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực đến các tập thể, cá nhân. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt thường kỳ; đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cải tiến phương pháp làm việc ngày càng khoa học, sáng tạo, năng động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, hội họp…, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, xây dựng đoàn kết nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu.

Tính đến ngày 30/11/2021, Đảng bộ PV GAS có 17 tổ chức đảng trực thuộc gồm 927 đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác đảng viên được chú trọng thực hiện. Trong năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty (TCT) đã xem xét, quyết định kết nạp 18 đảng viên mới; Xét, đề nghị/quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 30 đảng viên dự bị; Tổ chức 02 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và công tác xây dựng tổ chức đảng cho hơn 100 cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm công tác đảng tại các Chi/ Đảng bộ; cử 24 cán bộ cấp ủy các cấp của Đảng bộ TCT tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng do Đảng ủy Tập đoàn tổ chức; Cử 20 đảng viên trong diện quy hoạch giai đoạn 2020-2025 tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị;...

dang-bo-pv-gas-cung-cac-to-chuc-doan-the-cam-ket-hoan-thanh-nhiem-vu-sxkd-nam-2022.jpg
Đảng bộ PV GAS cùng các tổ chức đoàn thể cam kết hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được triển khai nghiêm túc, tạo nên bầu không khí dân chủ, đối thoại, cởi mở, sự đoàn kết thống nhất cao trong các tổ chức đảng. Trong năm 2021, PV GAS có 04 đảng bộ và 04 tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 13 chi/đảng bộ và 12 tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi ủy Chi bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 5 tổ chức đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021” gồm các Đảng bộ: Tổng công ty Khí Việt Nam, Cơ quan điều hành TCT, Công ty Dịch vụ khí, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu và Công ty Khí Cà Mau; đồng thời khen thưởng cho 10 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2017-2021).

Với sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban lãnh đạo TCT và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, trong năm 2021 PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo cột mốc mới về doanh thu trong điều kiện đầy thử thách. Mọi hoạt động của TCT diễn ra liên tục, không bị đứt gãy, gián đoạn; sức khỏe, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo; tiếp tục đóng góp to lớn vào doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được đổi mới, dần đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; văn hóa doanh nghiệp triển khai bài bản, thống nhất từ TCT đến các đơn vị tạo hiệu ứng lan tỏa trong các mặt hoạt động. Vai trò, vị thế, tiềm lực của PV GAS trong Tập đoàn, trong ngành công nghiệp khí Việt Nam ngày càng được củng cố.

Đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo

Những kết quả đạt được trong năm 2021, tạo tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động PV GAS trong thực nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022 - năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X. Việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2022 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ sở vững chắc để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020-2025, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2020, 2021, dịch bệnh Covid-19 để sớm phục hồi, đẩy nhanh phát triển kinh tế.

Năm 2022, bên cạnh thuận lợi, dự báo PV GAS sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Trước những thời cơ, thách thức mới, Đảng bộ PV GAS định hướng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ 07 nhóm giải pháp về: Sản xuất - thị trường - kinh doanh; Đầu tư và tài chính; Cơ chế chính sách; Tổ chức, quản lý và công tác cán bộ; Hợp tác, hội nhập quốc tế; Đào tạo và khoa học công nghệ; An toàn, sức khoẻ và môi trường. Trong đó tập trung 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá đó là: con người/công tác cán bộ; thị trường và cơ chế chính sách, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ TCT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; kiện toàn các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội; Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và công tác an sinh xã hội.

Với mục tiêu đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, toàn Đảng bộ PV GAS sẽ phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, kiên trì về mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ; linh hoạt, sáng tạo về phương pháp; quyết liệt về hành động; nêu cao hơn nữa trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt hơn trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển PV GAS lớn mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển nhanh chóng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế.

Bài liên quan
 • Đảng bộ PV GAS hướng tới Đại hội đại biểu điểm ngành Dầu khí
  (TN&MT) - Tại Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ PV GAS vinh dự được chọn tổ chức Đại hội điểm, mở màn cho các đại hội cấp Đảng bộ trực thuộc của Đảng bộ PVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
PVFCCo xuất khẩu lô hàng 19.000 tấn phân đạm urê
Tối ngày 15/3/2023, Tàu PH Giang Minh đã cập cảng PTSC Phú Mỹ để nhận hơn 19.000 tấn urê Phú Mỹ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) để xuất khẩu.
Đừng bỏ lỡ
 • Petrovietnam - VietinBank: Đẩy mạnh hợp tác sử dụng các sản phẩm công nghệ cao
  (TN&MT) - Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) về định hướng mở rộng quan hệ hợp tác, trong đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ, sâu sắc hơn nữa trong sử dụng các sản phẩm công nghệ cao.
 • Petrovietnam: Tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"
  Trong khuôn khổ buổi đối thoại trực tuyến của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng với đoàn viên, thanh niên Dầu khí vừa qua đã diễn ra Lễ Tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” với 26 gương thanh niên tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu nhất.
 • Tuổi trẻ Dầu khí phải chủ động tham gia công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp
  Vừa qua, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Ban Truyền thông Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn tổ chức chương trình đối thoại giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng và đoàn viên thanh niên trong toàn Tập đoàn với chủ đề “Tái tạo văn hóa đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh”.
 • EVNNPC điện thương phẩm tháng 2 tăng 9,38%
  Tháng 2/2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động đảm bảo cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.
 • Trungnam Group và Thành phố Daegu: Bắt tay cho sự hợp tác toàn diện
  (TN&MT) - Ngày 16/3, Thị trưởng Thành phố Daegu, ông Hong Joon Pyo đã có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Đà Nẵng. Tại đây, đại diện Thành phố Daegu đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Trung Nam - một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất của Việt Nam để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và các ngành công nghệ.
 • FrieslandCampina vinh dự đạt vị trí Top 3 công ty danh tiếng nhất Hà Lan
  (TN&MT) - Tập đoàn Royal FrieslandCampina - đơn vị sở hữu các thương hiệu sữa và sản phẩm từ sữa nổi tiếng như Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi… tiếp tục đứng đầu danh sách 30 doanh nghiệp danh tiếng nhất Hà Lan.
 • Hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống tại “cái nôi” ngành xăng dầu Việt Nam
  “Tiết trời tháng ba đang trong hơi thở dịu dàng cuối cùng của mùa xuân, có những nỗi niềm mơ hồ như sương như khói, bàng bạc hoài niệm trong mỗi ánh mắt, có những nỗi nhớ miên man cháy rực trời chiều theo sắc đỏ trên mỗi cành hoa gạo, có những cơn mưa chập chờn giữa xa xôi và gần gũi…” Tháng ba, tháng của những người con Petrolimex đang rộn ràng, bồi hồi, chào đón ngày truyền thống Ngành Xăng dầu Việt Nam.
 • Petrovietnam: Tiếp tục xây dựng Đảng ủy Tập đoàn vững mạnh
  (TN&MT) - Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương  đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về việc thực hiện thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
 • Unilever Việt Nam - Tái Chế Duy Tân:  Hợp tác giải quyết "nút thắt" thu gom và tái chế nhựa, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Unilever Việt Nam và Tái Chế Duy Tân ký kết hợp tác 5 năm nhằm giải quyết "nút thắt" về thu gom và tái chế nhựa trong Kinh tế tuần hoàn. Hợp tác không chỉ giúp Unilever tăng cường sử dụng nhựa tái chế trong sản xuất bao bì để tạo vòng tuần hoàn cho nhựa mà còn truyền cảm hứng để mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp tái chế tại Việt Nam phát triển.
 • Tập đoàn Tân Á Đại Thành: Phát động Chương trình "Nước sạch biên cương"
  Đây là chuỗi hoạt động xã hội do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tài trợ thông qua báo Tiền Phong với sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm góp phần cải thiện chất lượng nước sinh hoạt của nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội biên phòng, giáo viên, học sinh… ở vùng khó khăn, biên giới.
 • Hội CCB Việt Nam và Petrovietnam: Tiếp tục tăng cường phối hợp giai đoạn 2022 - 2032
  (TN&MT) - Qua 10 năm triển khai chương trình phối hợp (giai đoạn 2012 - 2022), Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hai bên đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2032, tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
 • THACO nhận bằng khen vì những đóng góp tích cực trong hoạt động cộng đồng
  Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ "Vì người nghèo"; Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO