Đảng bộ PV GAS: “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo

PV | 26/01/2022, 07:52

Năm 2021, trước những khó khăn chưa từng có tiền lệ của đại dịch Covid -19, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PV GAS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch; góp phần từng bước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã gây tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế, xã hội trong nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại PV GAS, đặc biệt trong quý III, kéo dài sang quý IV/2021. Nhu cầu/huy động khí của khách hàng (đặc biệt là EVN) giảm mạnh, ở mức thấp so với kế hoạch và cùng kỳ năm trước; nhiều khách hàng công nghiệp (khí thấp áp, CNG) dừng/giảm sản xuất, kinh doanh; việc huy động nguồn lực triển khai các dự án đầu tư xây dựng chỉ duy trì được ở mức độ thấp; việc di chuyển giữa các vùng miền để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chi phí cho các hoạt động tăng cao. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách phát triển liên quan đến ngành khí chưa được sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình mới...

ban-lanh-dao-pv-gas-tham-gia-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tap-doan-dau-khi-viet-nam-bang-hinh-thuc-truc-tuyen.jpg
Ban Lãnh đạo PV GAS tham gia Hội nghị tổng kết công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bằng hình thức trực tuyến

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, để đáp ứng kịp thời việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung lãnh đạo đã đề ra, cũng như giải quyết đầy đủ công việc theo đòi hỏi của tình hình thực tiễn, đảm bảo nề nếp sinh hoạt theo quy chế quy định, Ban Thường vụ, Đảng ủy PV GAS đã linh hoạt thực hiện tổ chức các hoạt động, hội họp theo hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến), áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chữ ký số trong các hoạt động của toàn đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy các đơn vị đã luôn bám sát tình hình thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng công ty luôn sâu sát, hiệu quả; không để tồn tại những “điểm nóng” do mất đoàn kết nội bộ và do những khiếu nại, thắc mắc không được giải đáp thỏa đáng. Nhờ làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội mà hầu hết CBCNV đều có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, đảm bảo hoạt động SXKD của đại đa số các đơn vị an toàn và hiệu quả.

dang-bo-pv-gas-duoc-dang-uy-tap-doan-danh-gia-cao-voi-nhieu-to-chuc-dang-truc-thuoc-duoc-khen-thuong-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-2021.jpg
Đảng bộ PV GAS được Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao, với nhiều tổ chức đảng trực thuộc được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021

Trong năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực đến các tập thể, cá nhân. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt thường kỳ; đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cải tiến phương pháp làm việc ngày càng khoa học, sáng tạo, năng động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, hội họp…, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, xây dựng đoàn kết nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu.

Tính đến ngày 30/11/2021, Đảng bộ PV GAS có 17 tổ chức đảng trực thuộc gồm 927 đảng viên. Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác đảng viên được chú trọng thực hiện. Trong năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty (TCT) đã xem xét, quyết định kết nạp 18 đảng viên mới; Xét, đề nghị/quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 30 đảng viên dự bị; Tổ chức 02 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và công tác xây dựng tổ chức đảng cho hơn 100 cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm công tác đảng tại các Chi/ Đảng bộ; cử 24 cán bộ cấp ủy các cấp của Đảng bộ TCT tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng do Đảng ủy Tập đoàn tổ chức; Cử 20 đảng viên trong diện quy hoạch giai đoạn 2020-2025 tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị;...

dang-bo-pv-gas-cung-cac-to-chuc-doan-the-cam-ket-hoan-thanh-nhiem-vu-sxkd-nam-2022.jpg
Đảng bộ PV GAS cùng các tổ chức đoàn thể cam kết hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được triển khai nghiêm túc, tạo nên bầu không khí dân chủ, đối thoại, cởi mở, sự đoàn kết thống nhất cao trong các tổ chức đảng. Trong năm 2021, PV GAS có 04 đảng bộ và 04 tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đạt “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 13 chi/đảng bộ và 12 tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi ủy Chi bộ đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 5 tổ chức đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021” gồm các Đảng bộ: Tổng công ty Khí Việt Nam, Cơ quan điều hành TCT, Công ty Dịch vụ khí, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu và Công ty Khí Cà Mau; đồng thời khen thưởng cho 10 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2017-2021).

Với sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban lãnh đạo TCT và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, trong năm 2021 PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo cột mốc mới về doanh thu trong điều kiện đầy thử thách. Mọi hoạt động của TCT diễn ra liên tục, không bị đứt gãy, gián đoạn; sức khỏe, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo; tiếp tục đóng góp to lớn vào doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được đổi mới, dần đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; văn hóa doanh nghiệp triển khai bài bản, thống nhất từ TCT đến các đơn vị tạo hiệu ứng lan tỏa trong các mặt hoạt động. Vai trò, vị thế, tiềm lực của PV GAS trong Tập đoàn, trong ngành công nghiệp khí Việt Nam ngày càng được củng cố.

Đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo

Những kết quả đạt được trong năm 2021, tạo tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động PV GAS trong thực nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022 - năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam lần thứ X. Việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2022 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ sở vững chắc để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020-2025, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2020, 2021, dịch bệnh Covid-19 để sớm phục hồi, đẩy nhanh phát triển kinh tế.

Năm 2022, bên cạnh thuận lợi, dự báo PV GAS sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Trước những thời cơ, thách thức mới, Đảng bộ PV GAS định hướng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ 07 nhóm giải pháp về: Sản xuất - thị trường - kinh doanh; Đầu tư và tài chính; Cơ chế chính sách; Tổ chức, quản lý và công tác cán bộ; Hợp tác, hội nhập quốc tế; Đào tạo và khoa học công nghệ; An toàn, sức khoẻ và môi trường. Trong đó tập trung 03 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá đó là: con người/công tác cán bộ; thị trường và cơ chế chính sách, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ TCT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, với nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng; kiện toàn các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội; Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và công tác an sinh xã hội.

Với mục tiêu đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, toàn Đảng bộ PV GAS sẽ phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, kiên trì về mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ; linh hoạt, sáng tạo về phương pháp; quyết liệt về hành động; nêu cao hơn nữa trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt hơn trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển PV GAS lớn mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển nhanh chóng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế.

Bài liên quan
 • Đảng bộ PV GAS hướng tới Đại hội đại biểu điểm ngành Dầu khí
  (TN&MT) - Tại Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ PV GAS vinh dự được chọn tổ chức Đại hội điểm, mở màn cho các đại hội cấp Đảng bộ trực thuộc của Đảng bộ PVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • PV GAS Run - Hành trình Năng lượng xanh 2023
  Thực hiện kế hoạch hoạt động Chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2023), trong tháng 9/2023, Hội thao PV GAS được tổ chức với đa dạng môn thi đấu. Sáng ngày 30/9/2023, Giải chạy bộ của toàn PV GAS và Lễ tổng kết - trao giải thưởng Hội thao sẽ được tổ chức tại TP.HCM, khép lại chuỗi sự kiện đoàn kết chào tuổi mới của PV GAS.
 • Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng hành cùng Petrovietnam
  Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN) ra đời với vai trò lãnh đạo, quản lý đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong hành trình đầy gian khó, thử thách để đạt được thành tựu, vinh quang, tự hào của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), ghi dấu chặng đường phục hồi và tăng trưởng ngoạn mục của Tập đoàn.
 • Công bố Quyết định thành lập Petrolimex Hải Dương
  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hải Dương (Petrolimex Hải Dương) và các Quyết định bổ nhiệm cán bộ Công ty.
 • Honda Việt Nam giới thiệu Wave Alpha và Vision phiên bản cổ điển với sắc màu Retro
  Ngày 29 tháng 09 tại Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu Wave Alpha và Vision phiên bản cổ điển với sắc màu Retro cực nổi bật cùng bộ tem mới đầy độc đáo. Trở lại phong cách nổi tiếng châu Âu từ những thập niên 80 với thiết kế cổ điển đan xen tối giản, tạo nên làn song mạnh mẽ trong giới trẻ.
 • Sữa chua Vinamilk tính đường tham gia “miếng bánh thị trường” tỷ đô tại Trung Quốc
  (TN&MT) - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc, để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này. Hợp tác mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm sữa chua “made in Vietnam” hiện diện và tạo vị thế riêng tại Trung Quốc.
 • Cộng đồng trầm trồ trước khả năng lội nước “cực đỉnh” của xe điện VinFast
  Xe điện VinFast đang là tâm điểm trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khi hàng loạt hình ảnh, video clip từ chính người dùng cho thấy khả năng “lướt băng băng” qua đường ngập nước của những chiếc xe xanh.
 • PV GAS phối hợp tổ chức Trung thu cho trẻ em huyện Nhà Bè
  Với trách nhiệm phát triển cộng đồng, đặc biệt là tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) - nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng các đơn vị trực thuộc, thành viên đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội thiết thực và ý nghĩa.
 • Lãnh đạo Petrovietnam tham dự Đại hội Dầu khí thế giới lần thứ 24 - WPC 24
  Từ ngày 15 đến 23/9/2023, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến dẫn đầu cùng lãnh đạo một số Ban Tập đoàn và lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tham dự Đại hội Dầu khí thế giới lần thứ 24 (WPC 24) tại Calgary (Canada).
 • Kỹ sư Trương Phương Nam - Viên ngọc sáng của Nhà máy Đạm Cà Mau
  Luôn xem những áp lực vất vả trong công việc là thử thách và cơ hội để phấn đấu và phát triển, chính tinh thần đó đã tạo nên một kỹ sư Trương Phương Nam - Nhà máy Đạm Cà Mau giàu sáng kiến như hôm nay.
 • TKV và Tổng Công ty Đông Bắc ký thỏa thuận hợp tác cung cấp than dài hạn với EVN
  (TN&MT) - Ngày 20/9, tại Trụ sở của TKV đã diễn ra Hội nghị thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) sử dụng than anthracite trong EVN. Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc Trần Duy Lê đồng chủ trì hội nghị.
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập Ban TT&VHDN Petrovietnam (1/10/2018 - 1/10/2023): Lan tỏa giá trị văn hóa tạo thành sức mạnh
  Những năm qua, công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã đạt được những thành quả hết sức tự hào. Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn (Ban TT&VHDN) là "cầu nối" góp phần khơi dậy, tuyên truyền và lan tỏa sâu sắc các giá trị văn hóa Petrovietnam đến từng cán bộ nhân viên - người lao động (CBNV-NLĐ). Từ đó tạo thêm niềm tin, tình yêu và động lực để người Dầu khí càng thêm quyết tâm cống hiến cho sự phát triển của ngành.
 • Có thể bạn chưa biết: Nước uống đóng chai cũng cần phải phân biệt!
  (TN&MT) - “Nước nào mà chẳng giống nhau” – Đây rất có thể là điều bạn đã từng nghĩ. Nhưng rồi bạn sẽ thay đổi quan điểm ngay sau khi biết các sự thật bên dưới!
 • PV GAS: Đồng hành với cộng đồng vì tương lai bền vững
  Trong 33 năm hình thành và phát triển, song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã bồi đắp nên những giá trị nhân văn, vì sự phát triển của cộng đồng xã hội. Trong hành trình bền bỉ, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động, PV GAS đã kiến tạo những giá trị chân - thiện - mỹ được người dân và đất nước ghi nhận, góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh, thương hiệu PV GAS.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO