Đảng bộ KĐN triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động”

Anh Thư | 18/10/2021, 22:42

(TN&MT) -Trong tháng 10/2021, 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ KĐN đã hoàn thành công tác tổ chức sinh hoạt về chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động”, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, với tinh thần triệt để phòng chống dịch bệnh.

 Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) và Đảng ủy Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN), trong tháng 10/2021, 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ KĐN đã hoàn thành công tác tổ chức sinh hoạt về chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động”, thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, với tinh thần triệt để phòng chống dịch bệnh.

Nhận thức đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty, BCH Đảng bộ Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ đã chỉ đạo triển khai tổ chức đến tất cả 3 chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ Kỹ thuật - An toàn, Chi bộ Vận hành và Chi bộ Văn phòng; quán triệt đến từng cán bộ đảng viên (CBĐV) để mỗi Đảng viên nhận thức rõ phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động”, từ đó liên hệ thực tế với công việc của bản thân để xây dựng chương trình hành động của mình; cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể, phù hợp với đặc thù hoạt động của Chi bộ và đơn vị. Các buổi sinh hoạt chuyên đề chính là giải pháp quan trọng, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng CBĐV, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn thúc đẩy sự phát triển, lan tỏa của Văn hóa Dầu khí, Văn hóa PVGAS.  

Toàn đảng bộ KĐN thống nhất backdrop cho các buổi sinh hoạt chuyên đề 2021

Với tính chất quan trọng của đợt sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy Công ty đã lựa chọn Chi bộ Kỹ thuật - An toàn (KTAT) thuộc Đảng bộ KĐN tổ chức sinh hoạt điểm vào ngày 05/10/2021, với sự tham gia của đại diện các Chi bộ trực thuộc để tham khảo và rút kinh nghiệm. Tất cả các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, các tổ chức đoàn thể cùng tham dự buổi sinh hoạt điểm này cho thấy sự quan tâm lớn của Đảng ủy Công ty đối với đợt sinh hoạt. Đây cũng là dịp để Chi bộ đánh giá, nhìn nhận lại các kết quả của việc thực hiện phương châm hành động, từ đó có các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc triển khai tại Chi bộ KTAT.

Với cơ cấu tổ chức bao gồm các đảng viên trong Ban giám đốc, Phòng Kỹ thuật Sản xuất, Phòng An toàn - Môi trường và Phòng Kế hoạch Đầu tư, Chi bộ KTAT luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty. Tại buổi sinh hoạt, các Đảng viên đã tích cực thảo luận và trao đổi về việc nâng cao ý thức về trách nhiệm trong công việc, thực hiện công việc có kế hoạch, mục tiêu, có trọng tâm, trọng điểm theo quý, 6 tháng và cả năm; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hành văn hóa doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức đào tạo đa dạng khác nhau.

Bên cạnh đó, Chi bộ KTAT cũng đã nêu cao ý thức cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc bằng việc đề xuất áp dụng các phương pháp quản trị tiên tiến và đã có nhiều sáng kiến được công nhận cấp Tổng Công ty và cấp Tập đoàn; duy trì tỉ lệ 100% các tổ chức, đoàn thể trong Chi bộ thực hiện xây dựng và thực hành tốt 5S. Chi bộ cũng mong muốn CBĐV trong Chi bộ luôn chủ động tiếp cận, có tinh thần học tập, thích nghi và áp dụng hiệu quả chuyển đổi số, hoàn thiện quy trình hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu để tin học hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân sự, tích cực đào tạo online để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.

Chi bộ KTAT cũng đã thông tin, quán triệt đến CBĐV nội dung Chỉ thị 228/CT-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về ý thức, trách nhiệm của CBNV, người lao động Dầu khí khi tham gia mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, xã hội trên cả nước.

 Cuộc họp chuyên đề được tổ chức trực tiếp một phần trong điều kiện bình thường mới

Đối với buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Vận hành (VH) được tổ chức vào ngày 08/10/2021, Chi bộ đã sử dụng các biện pháp tuyên truyền và sinh hoạt hết sức phong phú, đặc sắc, thông qua video clip tổng hợp ý nghĩa của phương châm hành động và cụ thể hóa của các đồng chí CBĐV trong Chi bộ VH. Là Chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong số 3 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ KĐN, với đặc thù công tác vận hành các trạm/trung tâm phân phối khí, các trạm van trải dài trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai sinh hoạt chuyên đề về Đề án tái tạo văn hóa PVN chính là giải pháp quan trọng, cơ bản để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hiện nay” do Đảng bộ Tập đoàn, Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty KĐN đề ra.

Tuyên truyền phương châm hành động bằng clip phim sinh động và thực tiễn

Điều đặc biệt là thời gian qua, hầu hết đảng viên, CBCNV của Chi bộ VH đều làm việc tại Zone 0, thực hiện làm việc theo chế độ “3 tại chỗ” với những khó khăn, biến đổi cuộc sống, gây không ít ảnh hưởng về tinh thần. Với tinh thần đoàn kết, tuân thủ nội quy làm việc, lao động sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thích nghi, vượt qua khó khăn, phối hợp nhịp nhàng với các phòng/bộ phận trong Công ty, Chi bộ đã đảm bảo thực hiện công tác vận hành ổn định và giữ gìn an ninh an toàn hệ thống công trình khí. Đồng thời, CBĐV đã phối hợp các bộ phận và các đơn vị liên quan hoàn thành tốt và vượt tiến độ công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn hệ thống khí Nam Côn Sơn và Cửu Long năm 2021.

Đối với Chi bộ Văn phòng (VP), công tác chuẩn bị nội dung, chương trình và thảo luận theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy PVGAS và KĐN. Cuộc họp sinh hoạt ngày 13/102021 có nội dung phong phú, đúng với thực tế của Chi bộ VP; nêu bật được chủ điểm "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động" trong việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn bao gồm Phòng Thương mại - Hợp đồng, Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Tổ chức – Hành chính. Các đảng viên cũng đã chia sẻ thẳng thắn, cởi mở về nhận thức, yêu cầu, tác dụng của chuyên đề với bản thân và liên hệ với đặc thù của Chi bộ, qua đó thống nhất cùng hành động, đưa ra những giải pháp thiết thực trong thời gian tới.

Chi bộ Vận hành tổ chức họp chuyên đề từ nhiều đầu cầu đang trong vòng kiểm soát "3 tại chỗ"

Chi bộ VP nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Văn hóa PetroVietnam, văn hóa PVGAS phải gắn bó với tinh thần đoàn kết, hiểu rõ phạm vi trách nhiệm của bản thân, đề cao tính nêu gương của lãnh đạo với nhân viên, tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với công việc. Lãnh đạo các đơn vị cần khuyến khích mạnh mẽ, tạo môi trường để mỗi CBĐV, người lao động có thể chủ động đề xuất, đưa ra các giải pháp, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tháo gỡ khó khăn trong nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, tạo tinh thần và môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nâng cao giá trị và hình ảnh của Công ty trong bối cảnh có những khó khăn nhất định khi sản lượng khí ngày càng suy giảm.

Cũng tại buổi sinh hoạt, thực hiện Công văn số 35-CV/ĐU ngày 21/09/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2021, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ KĐN đã phổ biến hai quy định mới của BCH Trung ương Đảng tới toàn thể đảng viên để quán triệt thực hiện đó là Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/07/2021 về việc Thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/07/2021 về Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Để phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động” trở nên thiết thực, đi vào cuộc sống, trở thành kim chỉ nam hoạt động tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ KĐN, cấp ủy, các cấp lãnh đạo, đảng viên các chi bộ và CBCNV KĐN tiếp tục đề cao tính chủ động, tích cực trong việc tiếp cận và thực hành phương châm. Bên cạnh đó, các Chi bộ đều xác định đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, để phương châm có thể đến gần hơn với người lao động. Các Chi bộ đều nhất trí thông qua việc ban hành nghị quyết phù hợp với thực tế của từng Chi bộ và quán triệt trong toàn thể các phòng/phân xưởng, đảng viên, CBCNV thuộc chi bộ để thực hiện áp dụng và triển khai ngay từ quý 4 năm 2021.

Bài liên quan
 • Công ty DVK, KĐN và KVT: Trao chứng nhận 22 sáng kiến năm 2019
  (TN&MT) - Nhằm tôn vinh và ghi nhận đóng góp của các cá nhân và tập thể trong phong trào sáng kiến sáng tạo năm 2019 của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), ngày 11/6/2020 tại TP. Vũng Tàu, Công ty Dịch Vụ Khí (DVK), Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) và Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) phối hợp tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận cho các cá nhân - tập thể được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • PVFCCo: Phát động thi đua sáng tạo bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ
  (TN&MT) - Nhằm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) trong năm 2023 là bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy Đạm Phú Mỹ, các tổ chức Đoàn thể bao gồm Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã tổ chức lễ phát động “Phong trào thi đua 30 ngày đêm lao động sáng tạo BDTT Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2023”.
 • Tuổi trẻ PV GAS triển khai chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo” tại huyện Côn Đảo
  (TN&MT) - Từ ngày 25 đến 26/03/2023, Đoàn cơ sở Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) - đại diện cho Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo” tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với mục đích thăm hỏi chiến sĩ các đơn vị Biên phòng, Hải quân đóng quân trên đảo và một số gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 • PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2023
  (TN&MT) - Trong quý I/2023, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, không để xảy ra tai nạn/sự cố, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 • Vingroup là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững năm 2022”
  Ngày 29/03, Vingroup công bố vừa được The Asset Triple A Country Awards vinh danh là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững năm 2022”. Đồng thời, Vingroup cũng cùng VinFast – công ty thành viên của Tập đoàn chia sẻ Giải “Khoản vay xanh tốt nhất”. Với 2 giải thưởng danh giá trên, Vingroup đã khẳng định được vai trò tiên phong trong đầu tư xanh và gọi vốn trên thị trường quốc tế.
 • Petrovietnam: Sẵn sàng hỗ trợ PTSC trong phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi
  (TN&MT) - Petrovietnam sẵn sàng ủng hộ về mọi mặt để PTSC có thể thực hiện thành công định hướng mới trong phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK).
 • Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa Petrovietnam
  (TN&MT) - Bây giờ đi đến đâu cũng nghe nhắc tới văn hóa doanh nghiệp. Thế nhưng, hiểu một cách sâu sắc, có hệ thống, gắn với thực tiễn đơn vị thì không phải ai cũng nói đúng và hành động đúng.
 • Phối hợp bảo vệ công trình Thủy điện Sông Tranh 2
  Sáng 28/3, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công an huyện Bắc Trà My cùng Công an các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ đã tổ chức giao ban công tác bảo vệ công trình thủy điện Sông Tranh 2 trong năm 2022 và quý 1/2023.
 • Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và làm việc với THACO
  Tại buổi thăm và làm việc với THACO, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, THACO là nơi hội đủ yếu tố để thành lập CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các tập đoàn kinh tế tư nhân.
 • Petrovietnam: Triển khai các giải pháp tối ưu nguồn lực, thúc đẩy SXKD khâu sau
  (TN&MT) - Các đơn vị khâu sau cần tiếp tục triển khai các giải pháp chung, xuyên suốt như: Phát huy tối đa các nguồn lực, động lực để tăng trưởng; tận dụng hiệu quả kinh tế chia sẻ; tập trung khai thác và mở rộng thị trường trên cùng một hệ sinh thái.
 • PV Drilling phát động trồng 100.000 cây xanh
  (TN&MT) - Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Tổng công ty và Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức Lễ phát động trồng 100.000 cây xanh.
 • Kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng xăng dầu
  Vừa qua, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã ký công văn số 548/TCQLTT- CNV về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
 • PVFCCo: Thực thi sứ mệnh vì chữ "An"
  (TN&MT) - “An” ở đây chính là an ninh lương thực, an ninh nông nghiệp quốc gia. Trong suốt hành trình 20 năm qua, PVFCCo cùng với thương hiệu “Phân bón Phú Mỹ - Cho mùa bội thu” đã thực thi sứ mệnh vì chữ “An” đó.
 • Phân bón Cà Mau không ngừng tìm kiếm nhân lực công nghệ chất lượng cao
  Cuộc thi “Giải pháp sáng tạo Tự động hóa và Số hóa trong sản xuất nông – công nghiệp” lần thứ I năm 2023 do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã chính thức diễn ra vào sáng 26/3.
 • Thành tựu của Gas South sau chiến lược phát triển bền vững
  Doanh thu của Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam - Gas South tăng trưởng 38% sau 3 năm tái cấu trúc và hiện thực hóa kế hoạch phát triền bền vững.
 • PVFCCo tập trung đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển trong thời kỳ mới
  (TN&MT) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng nhắn gửi tới toàn thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) khi Tổng công ty chuẩn bị bước sang tuổi mới, hoàn thành hành trình 20 năm cho mùa bội thu (28/3/2003 - 28/3/2023).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO