Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc: Sáng tạo – Vững mạnh qua từng thời kỳ

Phạm Duy | 22/07/2020, 14:39

(TN&MT) - Trên cơ sở Hội nghị BCH TW lần thứ 12 (BCH TW Đảng Khóa II), Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thảo ra bản kế hoạch nǎm 1957 nhằm cǎn bản hoàn thành khôi phục kinh tế. Trong bối cảnh ấy, nhận định rõ vai trò của ngành Khí tượng – Thuỷ văn rất quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững, công tác chính trị - tư tưởng được đặc biệt quan tâm đã định hướng cho hoạt động của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc gặt hái được nhiều thành công…

Trong suốt những năm khảo sát, xây dựng và thành lập Đài với tên gọi Đài khí tượng Thuỷ văn Phù Liễn, đã có 05 thế hệ Giám đốc người Pháp quản lí. Năm 1941 ông Nguyễn Xiển – cử nhân khoa học, kĩ sư Toán Lí được Chính phủ điều động từ Chi cục Khí tượng Sài Gòn về làm Giám đốc Đài Phù Liễn. Lúc này ở Đài không còn người Pháp nữa.

Từ năm 1945 – 1954 đất nước phải chuẩn bị cho 9 năm kháng chiến trường kỳ nên Ngành KTTV cũng như nhiều ngành khác phải dừng hoạt động. Nhiều cán bộ công chức của ngành đã lên đường nhập ngũ, người ở lại thì vừa công tác vừa chiến đấu. Trong kháng chiến chống Mỹ miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu, có nhiều cán bộ của Đài đã hy sinh… Sau hòa bình lập lại, ngày 17/8/1957, Đài Khí tượng Phù Liễn được khôi phục và hoạt động với tên gọi là Đài Vật lí địa cầu Phù Liễn do Ông Nguyễn Khắc Mão – kĩ sư vật lí làm Giám đốc.

Hội nghị BCH TW lần thứ 11 mở rộng (Khóa II) đã kiểm điểm tình hình kinh tế sau hai nǎm khôi phục, đã đề ra nhiệm vụ và phương châm công tác kinh tế cho nǎm 1957. Cǎn cứ vào nghị quyết ấy, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thảo ra bản kế hoạch nǎm 1957 nhằm cǎn bản hoàn thành khôi phục kinh tế. Hội nghị BCH TW lần thứ 12 mở rộng (Khóa II) nhận định rằng: Vì tình hình kinh tế nước ta còn lạc hậu, rất phân tán, việc làm kế hoạch của ta còn thiếu những cǎn cứ chính xác, cho nên muốn thực hiện tốt kế hoạch, một điều rất quan trọng là phải rất chú ý các chính sách và các biện pháp cụ thể sát với hoàn cảnh thực tế…

Trong bối cảnh ấy, nhận định rõ vai trò của ngành Khí tượng – thuỷ văn rất quan trọng cho phát triển kinh tế bền vững, Đảng Bộ Đài Vật lí địa cầu Phù Liễn ngay từ thời điểm này, ngoài hoạt động chuyên môn thì công tác chính trị - tư tưởng được đặc biệt quan tâm.

Trong sự biến đổi không ngừng của tự nhiên, tạo hóa. Mọi hoạt động của con người đều chịu tác động bởi những biến động của tự nhiên và các hiện tượng thời tiết. Đặc biệt, với Việt Nam, một quốc gia mà ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, thì nhu cầu về thông tin thời tiết, về sự thay đổi mùa, càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Nhờ tích cực chỉ đạo trong định hướng tư tưởng – chính trị, các thế hệ Đảng viên đồng thời là nhà khoa học tại Đài đã không ngừng đầu tư nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, thời tiết để đưa ra những dự báo chính xác, sinh góp phần giảm nhẹ những thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm đảm bảo sự an toàn về tính mạng, tài sản cho toàn xã hội, cho các hoạt động phát triển kinh tế.

Ngày 26/3/1995, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh: Hải Phòng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh).

Trải qua nhiều năm thăng trầm, đến nay Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức làm việc; chất lượng Dự báo và Điều tra cơ bản đạt chất lượng và vượt chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh được công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức Luật KTTV đến người dân.

Công tác nghiên cứu khoa học, tham gia vào các đề tài, dự án có những kết quả đáng ghi nhận như: Đề tài Lập quyết định năng lượng hàng loạt (Tác giả: Nguyễn Thị Dịu - Văn phòng); Đề tại Cài đặt bảng tra ẩm độ mới trong phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt (Tác giả: Vũ Thị Thu Hằng - Phòng quản lý mạng lưới trạm); Đề tài dự báo số tháng hạn và số tháng mưa lớn cho khu vực Đông Bắc trên cơ sở các thông tin Enso (Nguyễn Thị Ngà - Phòng Dự báo); Đề tài dự báo số cơn bão đổ bộ trong năm vào Việt Nam và Khu vực Đông Bắc trên cơ sở các thông tin Enso (Tác giả: Trần Đức Mẫn - Phòng Dự báo)…

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang thi đua phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc như: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng 8, 65 năm giải phóng Hải Phòng... tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hòa vào không khí ấy, Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Trần Hồng Thái thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục KTTV chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, viên chức và người lao động Đài KTTV khu vực Đông Bắc đạt được trong nhiệm kỳ trước.

BCH Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Thể hiện qua những kết quả nổi bật: số đảng viên mới kết nạp 14 đồng chí, vượt chỉ tiêu 04 đảng viên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, đã tiến hành giáo dục sâu, rộng trong đảng viên và quần chúng các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt của Đảng uỷ, chi uỷ và các chi bộ từng bước được nâng lên, có chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề như tập trung bàn về công tác phát triển Đảng, lãnh đạo công tác thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác nâng cao chất lượng dự báo, nâng cao trình độ ngoại ngữ… Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể hoạt động khởi sắc hơn, có nhiều nội dung phong phú, thiết thực; góp phần cùng với Đảng uỷ, Lãnh đạo Đài chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ viên chức.
Theo đánh giá chung, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn do Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên Môi trường giao. Các chỉ tiêu chính của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ Đài đều thực hiện vượt và đạt.

Tính đến nay, Đảng bộ có 08 chi bộ thuộc Đảng bộ trong đó có 02 chi bộ cơ sở là Bắc Giang và Bắc Ninh. Tổng số đảng viên là 85 đồng chí, trong đó đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 58 đồng chí chiếm 68.2%, đảng viên có trình độ trung cấp là 25 đồng chí chiếm 29,4% còn lại là công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ 2.4 %.

Nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước cũng như thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; ngành Khí tượng Thủy văn tiếp tục công cuộc hiện đại hóa ngành nâng cao năng lực dự báo, chi tiết hóa bản tin dự báo, tự động hóa quan trắc KTTV, tự chủ tài chính… Từ đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác điều tra cơ bản cũng như dự báo.

Các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới được đề ra: Giữ vững và nâng cao chất lượng Điều tra cơ bản, Dự báo KTTV. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ do Tổng cục Khí tượng Thủy văn giao; triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng đi đôi với đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTC của Ban Tổ chức Trung ương. Tăng cường sinh hoạt chuyên đề; 100% Đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó phấn đấu có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% đảng viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tổ chức đoàn thể của Đài phấn đấu đạt vững mạnh xuất sắc hàng năm; phấn đấu kết nạp được từ 5-10 đảng viên mới trở lên...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
 • Việt Nam - Hàn Quốc: Tăng cường hợp tác trong giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon
  (TN&MT) - Sáng 15/9, bên lề Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Lê Công Thành đã có buổi tiếp xã giao ông Lim Sang Jun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Môi trường Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, phát triển thị trường carbon.
 • TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - Sáng 15/9, phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới phát thải ròng bằng 0”, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tin tưởng, TP.HCM sẽ thực hiện thành công kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đặt ra.
 • Bộ TN&MT bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023
  Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2023 cho các lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị của Bộ. Tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức để tạo sự thống nhất trong việc triển khai. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì hội nghị.
 • Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo thứ nhất lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Quảng Ninh, Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo.
 • Bộ TN&MT tiếp tục tập huấn quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu
  (TN&MT) - Sáng ngày 14/9/2023, tại TP.HCM, Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia chức Hội thảo tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải tại khu vực miền Nam.
 • Tăng cường hợp tác về tài nguyên, môi trường giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc
  Sáng ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Môi trường Cộng hòa Séc Petr Hladík tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: nước và vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xử lý chất thải, kinh tế tuần hoàn.
 • Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Dự thảo ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn (KTTH) đến năm 2035.
 • Sở TN&MT Sơn La: Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
  (TN&MT) - Chiều 9/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở (12/9/2003-12/9/2023).
 • Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẵn sàng đầu tư cho môi trường và khí hậu tại Việt Nam
  (TN&MT) - Trong thời gian tới, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu sẽ hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, công nghệ và các chuyên gia về chính sách để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây là nội dung được thống nhất tại cuộc làm việc ngày 8/9 giữa Bộ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Đặng Quốc Khánh với Ngài Kris Peeters, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).
 • Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn
  (TN&MT) - Sáng 7/9, Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh tham dự buổi Lễ và trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Sở. Dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới nền kinh tế xanh
  (TN&MT) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Đóng góp lớn, tạo động lực để Ninh Bình phát triển toàn diện, bền vững
  (TN&MT) - Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, dù trải qua không ít khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, Sở TN&MT Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức, triển khai công tác của ngành TN&MT, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO