Đảng bộ Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

PV | 07/12/2021, 15:43

(TN&MT) - Đảng bộ Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Minh – Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Phương Cảo – Phó Bí thư Đảng ủy đã lần lượt trình bày bản dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám đốc Công ty. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản kiểm điểm tập thể cũng như cá nhân các đồng chí lãnh đạo quản lý trên tinh thần dân chủ, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từng đồng chí đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thẳng thắn trong thảo luận, góp ý.

 Nghi thức chào cờ mở đầu cho Hội nghị tổng kết công tác Đảng - 2021 của Đảng bộ KĐN

Đối với phần kiểm điểm của tập thể, nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, chức trách của Ban chấp hành Đảng bộ KĐN, Ban Giám đốc Công ty, đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục.

Đối với việc kiểm điểm cá nhân, các đồng chí lãnh đạo quản lý đã tự đánh giá về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; kết quả lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; ý thức tổ chức kỷ luật; trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình… trong đó tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã thảo luận đóng góp cho nội dung kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám đốc KĐN. Các bản kiểm điểm tập thể đã đi sâu phân tích, đánh giá những ưu điểm đã đạt được và các tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách như tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều diến biến phức tạp; sản lượng các nguồn khí giá rẻ bắt đầu suy giảm; một số mỏ khai thác đi vào giai đoạn cuối, cận biên; thị trường tiêu thụ khí ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TCT đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc KĐN trong năm 2021, đặc biệt  vai trò của người đứng đầu Bí thư Đảng ủy, Q.GĐ công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. KĐN cũng rất nỗ lực, chủ động, tích cực trong việc thực hiện phối hợp với các đơn vị TCT thực hiện các dự án NCS2, Sao Vàng  - Đại Nguyệt, quản lý tốt các họp đồng mua bán khí.

Tuy nhiên, đứng trước những thách thức trong năm 2022, KĐN cần phải có thêm cách tiếp cận thị trường hướng tới khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo hài hòa lợi ích của hai bên; chú trọng tới công tác quản trị rủi ro khi mà các mỏ khí trong giai đoạn cuối nguồn có thể phát sinh nhiểu tranh chấp.

Cũng trong Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quang Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc TCT cũng đã ghi nhận những đóng góp rất quan trọng của KĐN nói chung và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ trong công tác phối hợp với các đơn vị TCT hoàn thành triển khai và nghiệm thu tuyến ống NCS2, Sao Vàng - Đại Nguyệt. Thời gian tới, khi thực hiện chuẩn bị tiếp nhận dự án LNG, KĐN cần tiếp tục phối hợp, góp ý cho các đơn vị thực hiện dự án khi đấu nối dự án vào hệ thống hiện hữu.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Bí thư Đảng bộ, Quyền Giám đốc KĐN điều hành Hội nghị

Trong buổi chiều cùng ngày, Đảng bộ KĐN cũng đã tiến hành Hội nghị Tổng kết Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 với sự tham gia của toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ.

Năm 2021, Đảng ủy KĐN đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên, cũng như việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy.

Mặc dù triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và sự chuyển dịch năng lượng, nhưng Đảng ủy KĐN đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị: đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống công trình khí; phối hợp tốt với các chủ mỏ khí Cửu Long, khí Nam Công Sơn, với các đơn vị: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Trung tâm Điều độ khí, Công ty Khí Vũng Tàu, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn và các khách hàng trong việc đảm bảo thu gom, nén, vận chuyển, cấp khí liên tục, ổn định, hiệu quả.

Đặc biệt là công tác tiếp nhận, vận chuyển và phân phối khí từ dự án khí Nam Công Sơn 2 – Giai đoạn 2 phức tạp nhất từ trước đến nay, công tác phối hợp với DAK trong thi công tuyến ống LNG. Công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC), quản lý kiểm soát thiết bị, đường ống được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, không để xảy ra các trường hợp dừng/giảm cấp khí do lỗi thiết bị  với độ tin cậy của hệ thống đạt 100%, độ sẵn sàng đạt 99.97%, vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Công tác An ninh - An toàn - Sức khoẻ - Môi trường được thực hiện tốt với số giờ làm việc an toàn trên công trình khí KĐN là 796.772 giờ, số giờ vận hành an toàn liên tục: 8.016 giờ, 11 tháng đầu năm không xảy ra các sự cố gây dừng, giảm cấp khí; đồng thời công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tăng cường để phù hợp với tình hình mới và triển khai quyết liệt, nghiêm ngặt, đảm sức khỏe; quan tâm chăm lo cho người lao động của KĐN và công tác vận hành, sản xuất được an toàn và liên tục.

Bên cạnh các công tác tài chính – kế toán, đầu tư xây dựng, công tác thương mại và quản lý các hợp đồng khí, công tác hành chính, quản trị, lao động và đào tạo đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến như một điểm sáng với 43 ý tưởng sáng kiến được công nhận, 25 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất trong năm 2021.

Với việc áp dụng các sáng kiến này trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, không chỉ mang lại lợi ích về mặt kinh tế mà còn mang lại rất nhiều ý nghĩa về mặt kỹ thuật, an toàn như: Đảm bảo an ninh, an toàn tại các công trình khí; đảm bảo an toàn cho công tác vận hành và cho thiết bị; duy trì cấp khí chất lượng và ổn định; góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý an toàn, vận hành, BDSC và mang lại hiệu quả kinh tế 30,3 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, năm 2021 các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh KĐN đã đổi mới công tác tổ chức bám sát chương trình hành động của Công ty, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác trong năm 2021 với kết quả đáng ghi nhận khi tổ chức Công đoàn KĐN đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, Đoàn thanh niên Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác an sinh xã hội được triển khai mạnh mẽ với các đợt vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid, ủng hộ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em khó khăn… các địa phương có công trình khí đi qua, ủng hộ y tế phòng chống dịch, xây nhà đại đoàn kết… với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Khen thưởng các đảng viên và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021

Tại Hội nghị, các nhiệm vụ năm 2022 đã được tập thể Đảng bộ KĐN thông qua, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra giám sát và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cùng 09 nhiệm vụ trọng tâm của Công ty bao gồm: Đảm bảo vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả các công trình khí hiện hữu, công trình/dự án mới; Thực hiện, kiểm soát chặt chẽ công tác BDSC, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc bảo dưỡng ngăn ngừa, BDSC thường xuyên và đột xuất; Quản lý, thực hiện có hiệu quả các hợp đồng mua bán khí, hợp đồng dịch vụ; Kiểm soát, sử dụng chi phí hiệu quả; tăng cường thực hiện công tác quản lý công nợ; đồng thời tăng cường các giải pháp tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động; Thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; Thực hiện tái cấu trúc, kiện toàn tổ chức nhân sự hiệu quả phù hợp với hoạt động SXKD; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn để nâng cao và đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số, tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất; Tăng cường công tác hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý các khu đất; Đẩy mạnh phong trào thực hành văn hóa doanh nghiệp, văn hóa PVGAS gắn liền với các phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (12/09/2002 - 12/09/2022).

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của KĐN đã thể hiện rõ quan điểm và xu hướng hoạt động của Công ty, phù hợp với tình hình mới như thay đổi cách tiếp cận, linh hoạt điều chỉnh phù hợp với thị trường với phương châm hướng tới khách hàng và đảm bảo lợi ích hài hòa của giữa các bên. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số cũng được chú trọng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với công tác triển khai chuyển đổi số và ERP của PVGAS. Văn hóa doanh nghiệp cũng ngày càng được cụ thể hóa, đi sâu vào từng suy nghĩ, hành động của CBNV KĐN khi năm 2022 đánh dấu một vết son trên hành trình vươn mình lớn mạnh của Công ty.

Cũng tại Hội nghị đã tiến hành khen thưởng và đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng cho 11 đồng chí đảng viên xuất sắc và tập thể Chi bộ Kỹ thuật – An toàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2021.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Minh – Bí thư Đảng bộ KĐN trân trọng cảm ơn các ý kiến ghi nhận nỗ lực của Đàng bộ trong năm 2021; đồng thời tiếp thu chỉ đạo sát sao, tâm huyết từ các đồng chí đại diện Đảng ủy TCT, góp phần để Đảng bộ KĐN thực hiện việc triển khai thành công nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022 là một cột mốc quan trọng đối với Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ khi Công ty bước vào tuổi 20, đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển đầy vẻ vang và tự hào. Đồng chí Bí thư đã kêu gọi tập thể Đảng bộ và người lao động KĐN cùng chung sức, đồng lòng, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, đảm bảo thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả – Hành động” cũng như công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp để KĐN sẽ trở thành một thương hiệu vững mạnh và bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty Khí Việt Nam.

 

Bài liên quan
 • KĐN triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  (TN&MT) - Để chủ động trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu sự lây lan và phá hoại của dịch bệnh, đảm bảo an ninh an toàn và hoạt động sản xuất liên tục cho các công trình khí, KĐN đã thực hiện kích hoạt phương án phòng chống dịch (PCD) cấp độ cao, đưa lực lượng sản xuất trực tiếp vào các điểm tập trung an toàn – Zone 0 kể từ ngày 09/7/2021, tuân thủ phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm và nhanh chóng ổn định tình hình”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Petrovietnam nỗ lực vượt khó, kiên định mục tiêu tăng trưởng
  Quan điểm nhất quán được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) quán triệt trong toàn Tập đoàn là phải hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao dù bối cảnh thực hiện có nhiều khó khăn, thách thức, kiên định mục tiêu tăng trưởng.
 • PVFCCo giữ vững vị thế trong lĩnh vực phân bón và hoá chất
  Trải qua hai thập niên xây dựng và phát triển, ngày nay Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã trưởng thành, luôn giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành phân bón và hóa chất dầu khí trong nước và đang hướng tới tầm khu vực.
 • Thành lập Viện nghiên cứu môi trường công nghệ cao Hòa Bình
  (TN&MT) - Ngày 20/09/2023, Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình chính thức công bố thành lập Viện nghiên cứu môi trường công nghệ cao Hòa Bình do Sở Khoa học và Công nghệ Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp ngày 05/09/2023. Viện do Tiến sĩ Phạm Văn Diễn, Nguyên Cục trưởng, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực Tự động hóa, làm Viện trưởng.
 • Bảo an tài khoản chính thức ra mắt trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking
  Bảo hiểm “Bảo an tài khoản” đã “có mặt” trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, chỉ với một vài thao tác đơn giản, “túi tiền online” của bạn được bảo vệ nhanh chóng.
 • Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt tổng sản lượng điện tích lũy 60 tỷ kWh
  Sau gần 8 năm kể từ ngày tổ máy đầu tiên hòa vào lưới điện Quốc gia, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt mốc sản lượng điện tích lũy là 60 tỷ kWh.
 • KVT - KĐN sôi nổi các hoạt động tập thể mừng 33 năm ngày thành lập PV GAS
  Hưởng ứng phong trào "Đón tuổi mới - Sức sống mới", nhân ngày kỷ niệm 33 năm thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) (20/9/1990 - 20/9/2023), các cán bộ công nhân viên - người lao động (CBCNV-NLĐ) Công đoàn Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) và Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã tổ chức leo núi, tham gia sôi nổi các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.
 • Hơn một thập niên, Vinamilk giữ vững ngôi vị trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp niêm yết hàng đầu
  (TN&MT) - Năm 2023 là cột mốc kỷ niệm 20 năm Vinamilk chính thức cổ phần hóa. Qua 2 thập niên, “ông lớn” ngành sữa đã chứng minh được tính hiệu quả của mô hình sản xuất - kinh doanh cũng như năng lực quản trị ổn định trước những biến chuyển của thị trường.
 • Mùa vàng thắng lớn 2023: Hàng trăm chỉ vàng 99.99 đã tới tay bà con nông dân
  Mùa vụ năm nay của bà con tại Đắk Nông lại vui thêm bội phần vì được nhận trực tiếp giải nhẫn vàng 1 chỉ 99.99 vào ngày 21/09 từ chương trình Mùa vàng thắng lớn của Phân bón Cà Mau.
 • Đón vụ Đông Xuân, nhân đôi lợi ích với Mùa vàng thắng lớn 2023 từ Phân bón Cà Mau
  “Vụ Hè - Thu nhà tôi trúng mùa, trúng thêm cả vàng 99.99 từ Mùa vàng thắng lớn nữa nên vừa mừng vừa phấn khởi. Mong vụ Đông Xuân này năng suất hơn nữa” - Chị Thanh Hoài- nông dân trồng lúa tại tỉnh An Giang hào hứng chia sẻ.
 • Lễ kỷ niệm 33 năm thành lập PV GAS: Lan tỏa ý chí phát triển “Hành trình năng lượng xanh”
  Đúng vào ngày tròn 33 năm thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2023), Lễ kỷ niệm đã được tổ chức, đón mừng tuổi đời mới của PV GAS giữa mùa thu tươi đẹp, hướng về các ngày kỷ niệm đáng nhớ của dân tộc và của ngành Dầu khí. Tuổi 33 hứa hẹn sẽ mở tiếp một trang sử của “Hành trình năng lượng xanh” với nhiều đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và nhiệt huyết, đúng như mong ước và nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên - Người lao động (CBCNV-NLĐ) PV GAS.
 • Công đoàn EVNNPT động viên CBCNV tham gia quản lý dự án các đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
  Ngày 20/9, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đến thăm hỏi, động viên CBCNV Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) - là 2 đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
 • Cửu Long JOC: Hành trình 25 năm chinh phục “sư tử” ngoài biển khơi
  Sở hữu thành tích sản xuất kinh doanh cực kỳ ấn tượng, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - hiện là nhà điều hành dầu khí có sản lượng khai thác lớn thứ 2 tại Việt Nam. Sau 25 năm hoạt động, chỉ với bộ máy hơn 300 nhân sự, công ty liên doanh này đã mang về cho ngân sách Nhà nước hơn 13 tỷ USD.
 • PC Hải Phòng: Nâng cao chất lượng cung ứng điện
  Với mục tiêu cung cấp điện an toàn, phục vụ cho an sinh xã hội và tăng trưởng phát triển kinh tế của thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã nỗ lực trong việc tăng cường chất lượng điện cung cấp, đồng thời giảm các chỉ số SAIDI và SAIFI .
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO