Đảng bộ Agribank triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021

PV | 06/10/2021, 16:12

(TN&MT) - Ngày 04/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank, Hội đồng thành viên và Ban điều hành. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng và diễn biến phức tạp, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

Tập trung tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng, ban hành các văn bản về Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; tổ chức tốt việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đánh giá, sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2020 của Ban Tổ chức TW về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các đơn vị chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Tập trung chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, phân loại Người quản lý, Kiểm soát viên Agribank năm 2020. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên, đôn đốc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Đảng bộ và toàn hệ thống.

Đảng bộ Agribank triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021

Về công tác tổ chức, cán bộ, đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025: (1) Hướng dẫn sửa đổi một số nội dung về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở; (2) Tổ chức các hội nghị đúng quy trình, hoàn thành hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; hồ sơ quy hoạch chức danh diện Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quản lý giai đoạn 2021 - 2026. Ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 của Đảng bộ; kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021 dành cho đảng viên mới; hướng dẫn công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị đang xem xét, xử lý kỷ luật; chấn chỉnh công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ. Phê duyệt phương án mô hình tổ chức của Văn phòng Đoàn Thanh niên Agribank; Ban hành kế hoạch tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên tại các đơn vị Agribank trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Đảng bộ Agribank.

Về công tác kiểm tra, giá sát: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Agribank tập trung ban hành các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện; đánh giá, tổng kết công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, xây dựng phương hướng nhiệm vụ và triển khai công tác năm 2021; Ban hành Chương trình KTGS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2021 theo đúng phương hướng, phương châm và tình hình của Đảng bộ; chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và diễn biến dịch Covid-19. Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Agribank thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy tại 5 đơn vị, giám sát đối với 8 tổ chức đảng; các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra đối với 09 chi bộ trực thuộc, 18 đảng viên (trong đó 11 đồng chí là cấp ủy viên); tiến hành giám sát 16 chi bộ và 129 đảng viên (trong đó 39 cấp ủy viên).

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo các các chi nhánh, đơn vị chủ động, đi đầu đồng hành chia sẻ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ổn định tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn vốn huy động thị trường I (không bao gồm KBNN) đạt 1.528.483 tỷ đồng, tăng 74.447 tỷ đồng (+5,1%) so với đầu năm, hoàn thành 85% kế hoạch NHNN giao (KH tăng từ 6-8%); tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.242.765 tỷ đồng, tăng 30.109 tỷ đồng (+2,5%) so với đầu năm, đạt 38,4% kế hoạch tăng trưởng năm 2021 do NHNN giao; Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 851.490 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68,5% dư nợ cho vay nền kinh tế; tỷ lệ nợ xấu 2,08%; thu dịch vụ đạt 5.828 tỷ đồng, tăng 741 tỷ đồng (+14,6%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 77,3% kế hoạch năm 2021 (KH tăng 6-8%). Thu nợ đã XLRR đạt 5.676 tỷ đồng, tăng 850 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 63% kế hoạch năm (9.000 tỷ đồng). Các tỷ lệ an toàn được đảm bảo theo quy định.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng việc làm, chế độ chính sách của người lao động cơ bản được đảm bảo; thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội; đồng thời có những chế độ chăm lo đối với người lao động nhất là những vùng, địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp tích cực đồng hành chung tay cùng Nhà nước và cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sự phát triển đất nước.

Theo đó, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 đến nay, Agribank cùng ngành Ngân hàng, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã và đang rất tích cực thực hiện và có đóng góp toàn diện vào việc triển khai các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới... theo Thông tư 01,03 của NHNN; trong đó thực hiện cơ cấu lại, miễn giảm lãi, phí cho 12.500 khách hàng với dư nợ 30.109 tỷ đồng, cho vay mới hơn 203.000 tỷ đồng cho trên 50.000 khách hàng. Agribank đồng thời triển khai nhiều chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi, bao gồm: Tăng gấp đôi hạn mức chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với quy mô 100.000 tỷ đồng, mức lãi suất, phí hỗ trợ tối đa 2,5%/năm.

Cho vay ưu đãi đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô 30.000 tỷ đồng, hỗ trợ mức phí tối đa 2%; Cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất nhập khẩu quy mô 15.000 tỷ đồng và 300 triệu USD; Cho vay khách hàng lớn quy mô 15.000 tỷ đồng; Cho vay khách hàng tiêu dùng quy mô 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp như tập trung phát triển các SPDV trên nền tảng công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng thanh toán điện tử; nâng cao chất lượng và mở rộng tiện ích, loại hình thanh toán; tăng cường hợp tác thu hộ, chi hộ với nhiều đối tác, cung cấp tài khoản số đẹp cho khách hàng,...

Đặc biệt, Agribank tiên phong triển khai chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước với khách hàng mở tài khoản tại Agribank trên tất cả các kênh giao dịch, phát triển khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng dịch vụ của Agribank; đồng thời tích cực ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 (ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, ủng hộ ngành Y tế và các địa phương trên cả nước về kinh phí, trang thiết bị, nhu yếu phẩm. . .) với kinh phí trên 300 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 cần tăng cường tuyên truyền và kịp thời biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến có sáng kiến áp dụng vào trong hoạt động kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW của BCH Trung ương và các Nghị quyết, chương trình hành động của Agribank...

Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời thực hiện và hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của ban Chấp hành Đảng bộ và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch kinh doanh, bảo đảm có hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, phát triển bền vững, chuyển đổi số phù hợp với điều kiện, yêu cầu kinh doanh của Agribank.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • PV GAS Run - Hành trình Năng lượng xanh 2023
  Thực hiện kế hoạch hoạt động Chào mừng kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2023), trong tháng 9/2023, Hội thao PV GAS được tổ chức với đa dạng môn thi đấu. Sáng ngày 30/9/2023, Giải chạy bộ của toàn PV GAS và Lễ tổng kết - trao giải thưởng Hội thao sẽ được tổ chức tại TP.HCM, khép lại chuỗi sự kiện đoàn kết chào tuổi mới của PV GAS.
 • Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng hành cùng Petrovietnam
  Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNN) ra đời với vai trò lãnh đạo, quản lý đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong hành trình đầy gian khó, thử thách để đạt được thành tựu, vinh quang, tự hào của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), ghi dấu chặng đường phục hồi và tăng trưởng ngoạn mục của Tập đoàn.
 • Công bố Quyết định thành lập Petrolimex Hải Dương
  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hải Dương (Petrolimex Hải Dương) và các Quyết định bổ nhiệm cán bộ Công ty.
 • Honda Việt Nam giới thiệu Wave Alpha và Vision phiên bản cổ điển với sắc màu Retro
  Ngày 29 tháng 09 tại Hà Nội, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu Wave Alpha và Vision phiên bản cổ điển với sắc màu Retro cực nổi bật cùng bộ tem mới đầy độc đáo. Trở lại phong cách nổi tiếng châu Âu từ những thập niên 80 với thiết kế cổ điển đan xen tối giản, tạo nên làn song mạnh mẽ trong giới trẻ.
 • Sữa chua Vinamilk tính đường tham gia “miếng bánh thị trường” tỷ đô tại Trung Quốc
  (TN&MT) - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nhập khẩu - phân phối sữa và nông sản tại Trung Quốc, để đưa sản phẩm sữa chua Vinamilk vào thị trường tỷ dân này. Hợp tác mở ra cơ hội lớn để các sản phẩm sữa chua “made in Vietnam” hiện diện và tạo vị thế riêng tại Trung Quốc.
 • Cộng đồng trầm trồ trước khả năng lội nước “cực đỉnh” của xe điện VinFast
  Xe điện VinFast đang là tâm điểm trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khi hàng loạt hình ảnh, video clip từ chính người dùng cho thấy khả năng “lướt băng băng” qua đường ngập nước của những chiếc xe xanh.
 • PV GAS phối hợp tổ chức Trung thu cho trẻ em huyện Nhà Bè
  Với trách nhiệm phát triển cộng đồng, đặc biệt là tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) - nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng các đơn vị trực thuộc, thành viên đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội thiết thực và ý nghĩa.
 • Lãnh đạo Petrovietnam tham dự Đại hội Dầu khí thế giới lần thứ 24 - WPC 24
  Từ ngày 15 đến 23/9/2023, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến dẫn đầu cùng lãnh đạo một số Ban Tập đoàn và lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tham dự Đại hội Dầu khí thế giới lần thứ 24 (WPC 24) tại Calgary (Canada).
 • Kỹ sư Trương Phương Nam - Viên ngọc sáng của Nhà máy Đạm Cà Mau
  Luôn xem những áp lực vất vả trong công việc là thử thách và cơ hội để phấn đấu và phát triển, chính tinh thần đó đã tạo nên một kỹ sư Trương Phương Nam - Nhà máy Đạm Cà Mau giàu sáng kiến như hôm nay.
 • TKV và Tổng Công ty Đông Bắc ký thỏa thuận hợp tác cung cấp than dài hạn với EVN
  (TN&MT) - Ngày 20/9, tại Trụ sở của TKV đã diễn ra Hội nghị thống nhất và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) sử dụng than anthracite trong EVN. Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An, Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc Trần Duy Lê đồng chủ trì hội nghị.
 • Kỷ niệm 5 năm thành lập Ban TT&VHDN Petrovietnam (1/10/2018 - 1/10/2023): Lan tỏa giá trị văn hóa tạo thành sức mạnh
  Những năm qua, công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã đạt được những thành quả hết sức tự hào. Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn (Ban TT&VHDN) là "cầu nối" góp phần khơi dậy, tuyên truyền và lan tỏa sâu sắc các giá trị văn hóa Petrovietnam đến từng cán bộ nhân viên - người lao động (CBNV-NLĐ). Từ đó tạo thêm niềm tin, tình yêu và động lực để người Dầu khí càng thêm quyết tâm cống hiến cho sự phát triển của ngành.
 • Có thể bạn chưa biết: Nước uống đóng chai cũng cần phải phân biệt!
  (TN&MT) - “Nước nào mà chẳng giống nhau” – Đây rất có thể là điều bạn đã từng nghĩ. Nhưng rồi bạn sẽ thay đổi quan điểm ngay sau khi biết các sự thật bên dưới!
 • PV GAS: Đồng hành với cộng đồng vì tương lai bền vững
  Trong 33 năm hình thành và phát triển, song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã bồi đắp nên những giá trị nhân văn, vì sự phát triển của cộng đồng xã hội. Trong hành trình bền bỉ, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và người lao động, PV GAS đã kiến tạo những giá trị chân - thiện - mỹ được người dân và đất nước ghi nhận, góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh, thương hiệu PV GAS.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO