Đảng bộ Agribank triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021

PV | 06/10/2021, 16:12

(TN&MT) - Ngày 04/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank, Hội đồng thành viên và Ban điều hành. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng và diễn biến phức tạp, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.

Tập trung tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng, ban hành các văn bản về Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; tổ chức tốt việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đánh giá, sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2020 của Ban Tổ chức TW về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các đơn vị chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Tập trung chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, phân loại Người quản lý, Kiểm soát viên Agribank năm 2020. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên, đôn đốc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Đảng bộ và toàn hệ thống.

Đảng bộ Agribank triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021

Về công tác tổ chức, cán bộ, đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025: (1) Hướng dẫn sửa đổi một số nội dung về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở; (2) Tổ chức các hội nghị đúng quy trình, hoàn thành hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; hồ sơ quy hoạch chức danh diện Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quản lý giai đoạn 2021 - 2026. Ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 của Đảng bộ; kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021 dành cho đảng viên mới; hướng dẫn công nhận đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị đang xem xét, xử lý kỷ luật; chấn chỉnh công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ. Phê duyệt phương án mô hình tổ chức của Văn phòng Đoàn Thanh niên Agribank; Ban hành kế hoạch tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên tại các đơn vị Agribank trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Đảng bộ Agribank.

Về công tác kiểm tra, giá sát: Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Agribank tập trung ban hành các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện; đánh giá, tổng kết công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, xây dựng phương hướng nhiệm vụ và triển khai công tác năm 2021; Ban hành Chương trình KTGS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2021 theo đúng phương hướng, phương châm và tình hình của Đảng bộ; chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và diễn biến dịch Covid-19. Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Agribank thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy tại 5 đơn vị, giám sát đối với 8 tổ chức đảng; các cấp ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra đối với 09 chi bộ trực thuộc, 18 đảng viên (trong đó 11 đồng chí là cấp ủy viên); tiến hành giám sát 16 chi bộ và 129 đảng viên (trong đó 39 cấp ủy viên).

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Agribank đã lãnh đạo, chỉ đạo các các chi nhánh, đơn vị chủ động, đi đầu đồng hành chia sẻ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ổn định tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn vốn huy động thị trường I (không bao gồm KBNN) đạt 1.528.483 tỷ đồng, tăng 74.447 tỷ đồng (+5,1%) so với đầu năm, hoàn thành 85% kế hoạch NHNN giao (KH tăng từ 6-8%); tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.242.765 tỷ đồng, tăng 30.109 tỷ đồng (+2,5%) so với đầu năm, đạt 38,4% kế hoạch tăng trưởng năm 2021 do NHNN giao; Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 851.490 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68,5% dư nợ cho vay nền kinh tế; tỷ lệ nợ xấu 2,08%; thu dịch vụ đạt 5.828 tỷ đồng, tăng 741 tỷ đồng (+14,6%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 77,3% kế hoạch năm 2021 (KH tăng 6-8%). Thu nợ đã XLRR đạt 5.676 tỷ đồng, tăng 850 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 63% kế hoạch năm (9.000 tỷ đồng). Các tỷ lệ an toàn được đảm bảo theo quy định.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng việc làm, chế độ chính sách của người lao động cơ bản được đảm bảo; thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội; đồng thời có những chế độ chăm lo đối với người lao động nhất là những vùng, địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp tích cực đồng hành chung tay cùng Nhà nước và cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sự phát triển đất nước.

Theo đó, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 đến nay, Agribank cùng ngành Ngân hàng, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã và đang rất tích cực thực hiện và có đóng góp toàn diện vào việc triển khai các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới... theo Thông tư 01,03 của NHNN; trong đó thực hiện cơ cấu lại, miễn giảm lãi, phí cho 12.500 khách hàng với dư nợ 30.109 tỷ đồng, cho vay mới hơn 203.000 tỷ đồng cho trên 50.000 khách hàng. Agribank đồng thời triển khai nhiều chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi, bao gồm: Tăng gấp đôi hạn mức chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với quy mô 100.000 tỷ đồng, mức lãi suất, phí hỗ trợ tối đa 2,5%/năm.

Cho vay ưu đãi đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy mô 30.000 tỷ đồng, hỗ trợ mức phí tối đa 2%; Cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất nhập khẩu quy mô 15.000 tỷ đồng và 300 triệu USD; Cho vay khách hàng lớn quy mô 15.000 tỷ đồng; Cho vay khách hàng tiêu dùng quy mô 20.000 tỷ đồng. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp như tập trung phát triển các SPDV trên nền tảng công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng thanh toán điện tử; nâng cao chất lượng và mở rộng tiện ích, loại hình thanh toán; tăng cường hợp tác thu hộ, chi hộ với nhiều đối tác, cung cấp tài khoản số đẹp cho khách hàng,...

Đặc biệt, Agribank tiên phong triển khai chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước với khách hàng mở tài khoản tại Agribank trên tất cả các kênh giao dịch, phát triển khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng dịch vụ của Agribank; đồng thời tích cực ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 (ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, ủng hộ ngành Y tế và các địa phương trên cả nước về kinh phí, trang thiết bị, nhu yếu phẩm. . .) với kinh phí trên 300 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 cần tăng cường tuyên truyền và kịp thời biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến có sáng kiến áp dụng vào trong hoạt động kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW của BCH Trung ương và các Nghị quyết, chương trình hành động của Agribank...

Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện; đồng thời thực hiện và hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của ban Chấp hành Đảng bộ và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch kinh doanh, bảo đảm có hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, phát triển bền vững, chuyển đổi số phù hợp với điều kiện, yêu cầu kinh doanh của Agribank.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Công ty Điện lực Điện Biên khắc phục sự cố lưới điện do mưa đá giông lốc
(TN&MT) - Trận mưa đá kèm theo giông lốc xảy ra lúc 18h15p ngày 04/02/2023, tại khu vực thành phố Điện Điện Phủ và huyện Điện Biên làm quật đổ nhiều cây cối hoa màu, ngập úng nhiều tuyến đường và thiệt hại nhiều tài sản của người dân trên địa bàn, gây ảnh hưởng tới lưới điện.
Đừng bỏ lỡ
 • Supe Lâm Thao ra mắt 6 loại phân bón thế hệ mới thúc đẩy nông nghiệp xanh
  Sáng 2/2/2023, Supe Lâm Thao đã ra mắt 6 loại phân bón mới, hứa hẹn tạo sự đột phá với ngành nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh trong thời gian tới.
 • PV GAS đồng hành cùng các chương trình Mừng Đảng - Mừng Xuân
  Những ngày đầu năm 2023, chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tích cực đồng hành cùng các chương trình xã hội ý nghĩa Mừng Đảng - Mừng Xuân, mang đến tinh thần mới cho cộng đồng và chính người lao động PV GAS.
 • Các Nhà máy điện EVNGENCO3 vận hành an toàn, liên tục dịp Tết Quý Mão
  Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (từ ngày 23/01 đến ngày 29/01/2023) các Nhà máy điện thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 đã đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các tổ máy theo phương thức huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, không xảy ra các sự cố bất thường thiết bị, góp phần đảm bảo cung ứng đủ điện cho người dân và an ninh năng lượng Quốc gia. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại các đơn vị luôn được giữ vững.
 • SCG công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
  Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính 2022, cho thấy doanh thu bán hàng tăng, bên cạnh mức lợi nhuận giảm do chi phí năng lượng tăng đáng kể, lạm phát, suy thoái kinh tế của Trung Quốc và chu kỳ đi xuống của ngành hoá dầu.
 • “Mở triệu ước mơ” và khát vọng của một doanh nghiệp Việt
  (TN&MT) - Cùng với các nghệ sĩ trẻ hàng đầu Việt Nam và những câu chuyện tràn đầy cảm hứng, chương trình âm nhạc Sing & Share Show hứa hẹn sẽ là nguồn gió mát lạnh tràn đầy năng lượng những ngày đầu năm mới.
 • Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ : Chung tay vì màu xanh trên công trình khí
  Tiếp nối và phát huy các hoạt động truyền thống có ý nghĩa đầu xuân mới, sáng ngày 30/01/2023 (nhằm ngày 09, tháng Giêng, năm Quý Mão), Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các Trưởng/Phó phòng - bộ phận, CBCNV Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã phát động chương trình trồng cây với chủ đề “Chung tay vì màu xanh trên công trình khí”.
 • EVN có 1 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022
  Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có Quyết định số 41-QĐ/TWĐTN-CNĐT ngày 09/01/2023 về việc công nhận 8 "Công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2022". Trong đó, Đoàn Thanh niên EVN có công trình "Thiết kế và cấu hình Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện sông Đà" được công nhận.
 • Tái tạo Văn hóa Petrovietnam phải đi trước, dẫn đường và tạo đà cho tái tạo kinh doanh
  Vừa qua tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Tổ triển khai Tái tạo Văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai).
 • PC Nam Định đảm bảo cung ứng điện lấy nước đợt 2 phục vụ sản xuất nông nghiệp
  Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) đã đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ cho nhân dân đón Tết và tiếp tục việc đảm bảo cấp điện cho các Lễ hội lớn diễn ra trong tháng Giêng trên địa bàn tỉnh.
 • Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn công khai Giấy phép Môi trường
  (TN&MT) - Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP có trụ sở tại Tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện công bố thông tin Giấy phép Môi trường được Bộ TN&MT cấp theo quy định tại Điều 102 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
 • Xây dựng thư viện lưu trữ tư liệu ngành công nghiệp khí
  Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), Hội Đồng Quản Trị PV GAS và UBND thành phố Vũng Tàu đã thông qua việc triển khai Dự án xây dựng Nhà lưu trữ, thư viện kết hợp văn phòng và công trình phụ trợ tại trụ sở PV GAS - 101 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu. Mới đây, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đã chủ trì tổ chức Lễ khởi công Dự án.
 • Petrovietnam: Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới
  Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã trải qua một năm thành công vượt thách thức, thiết lập nhiều kỷ lục trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes đã phỏng vấn TS Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Petrovietnam về những dự định, kế hoạch của Petrovietnam trong năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO