Đảm bảo thống nhất và chặt chẽ trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Bạch Thanh (thực hiện) | 07/09/2021, 13:38

(TN&MT) - Tỉnh Bến Tre đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre xung quanh nội dung này.

PV: Ông đánh giá thế nào về thực trạng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre thời gian qua?

Ông Trần Ngọc Tam:

Thời gian qua, công tác quản lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã được tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn lực từ đất, tạo hành lang pháp lý trong xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất của Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, danh mục các dự án, công trình sẽ thực hiện trong năm theo kế hoạch.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Do đó, Bến Tre đảm bảo giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã cơ bản thống nhất và có tính khả thi cao. Với đất chưa sử dụng tại tỉnh Bến Tre là đất mới bồi ven sông rạch, ven biển của các địa phương, khi có điều kiện nuôi trồng khai thác, UBND cấp huyện sẽ đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Nhìn chung, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời gian qua đã góp phần quan trọng phân bổ nguồn lực đất đai nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thông qua quy hoạch sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế. Đặc biệt đã tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với kinh tế thị trường.

PV: Được biết, ở Bến Tre hiện nay, việc tạo quỹ phát triển đất còn bỏ ngỏ, công tác quản lý quỹ đất sạch, nhất là quỹ đất công có lúc có nơi chưa được thống nhất. Vậy tỉnh đã có những chỉ đạo nào để tháo gỡ, thưa ông?

Ông Trần Ngọc Tam:

Bến Tre là tỉnh đất hẹp người đông, sản xuất cơ bản tập trung vào nông nghiệp. Tính đến nay, Bến Tre mới có 3 khu công nghiệp (KCN), trong đó  KCN An Hiệp với hơn 65 ha đã hoàn thành hạ tầng và có nhà đầu tư, KCN Giao Long 68 ha và hiện đang giải phóng mặt bằng KCN Phú Thuận hơn 231 ha.

Thực tế các năm qua, quỹ đất công chưa được quản lý thống nhất nên kế hoạch sử dụng, đầu tư khai thác chưa hiệu quả, chưa đáp ứng quỹ đất sạch cho yêu cầu mời gọi đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, do nguồn thu của tỉnh Bến Tre có hạn nên quỹ phát triển đất nhiều năm qua vẫn chưa được thành lập để trích phần trăm để lại hàng năm cho tái tạo, đầu tư, phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.

Trước thực trạng trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo và cho chủ trương thực hiện. Cụ thể, HĐND tỉnh Bến Tre đã thành lập Tổ công tác của Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi việc xây dựng cơ chế tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Bến Tre và tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ, linh động, đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới.

Bến Tre tập trung nâng cao hiệu quả quản lý về đất đai.

Cùng với đó, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thống nhất quản lý quỹ đất công chưa đưa vào sử dụng; tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch để phục vụ cho công tác mời gọi đầu tư; đồng thời, tạo quỹ đất sạch từ các nguồn tiềm năng như: đất bãi bồi ven sông, cồn mới nổi và đất bãi bồi ven biển; tiến hành đấu giá các thửa đất manh mún, nhỏ lẻ, các thửa đất có vị trí kém lợi thế về thu hút đầu tư, tập trung vốn tạo quỹ đất sạch theo quy hoạch, chủ trương của UBND tỉnh.

PV: Để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thời gian tới, tỉnh Bến Tre sẽ triển khai những giải pháp nào nhằm thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thưa ông?

Ông Trần Ngọc Tam:

Thời gian tới, một trong những vấn đề mà tỉnh đặt ra đó là thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ hơn từ tỉnh đến các huyện, thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh; có chính sách điều tiết giá trị gia tăng từ đất do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển mục đích sử dụng đất mang lại; điều tiết các nguồn thu từ đất để cân đối, phân phối hợp lý tạo nguồn lực phát triển đồng đều giữa các địa phương, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với các mục tiêu an sinh xã hội, tạo môi trường sống hài hòa, bền vững cho người dân.

Đồng thời, tỉnh Bến Tre sẽ kiên quyết thu hồi đất đối với những dự án đã được giao, cho thuê đất nhưng không thực hiện đầu tư đúng thời gian quy định, sử dụng đất không hiệu quả, trái mục đích; thu hồi đất quốc phòng cho thuê để sử dụng vào mục đích quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tạo quỹ đất từ chương trình lấn biển; ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Tỉnh Bến Tre cũng sẽ phát huy hiệu quả vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong quản lý về đất đai; xây dựng và thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở các cấp, đặc biệt là ở cấp huyện, thành phố, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn… để đáp ứng yêu cầu về đổi mới và hội nhập quốc tế.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
  • Bến tre: Triển khai Đề án Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường
    (TN&MT) - Theo Sở TN&MT Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (TN&MT) kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương phục vụ chuyển đổi số TN&MT giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
(TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO