Đắk Nông quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Chặt chẽ và phù hợp sự phát triển

Phạm Hoài (thực hiện) | 04/08/2022, 16:19

(TN&MT) - Đắk Nông có các nguồn tài nguyên được thiên nhiên ưu đãi với nhiều khoáng sản, hệ sinh thái phát triển ổn định. Điều này, đòi hỏi công tác quản lý, quy hoạch cũng như giám sát của Ngành TN&MT luôn phải chặt chẽ và phù hợp để tỉnh ngày một phát triển. Để hiểu hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông.

PV: Từ nhiều năm qua, lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn được xem là khá “nóng”. Tuy nhiên, công tác thanh, kiểm tra của Ngành TN&MT ngày càng được nâng cao và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông có thể, chia sẻ một số kết quả mà Ngành TN&MT tỉnh Đắk Nông đã triển khai và đạt được?

81-1-.jpg

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã tiến hành 39 cuộc thanh tra có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 75 đơn vị được thanh tra. Đồng thời, ban hành 50 kết luận thanh tra/39 cuộc thanh tra đối với 75 đơn vị. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý thu hồi đất với diện tích 6.180,9ha vi phạm; kiến nghị thu hồi 480,4 triệu đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.228.900 đồng; xử lý trách nhiệm hành chính đối với 10 tổ chức và 78 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 3 vụ đối với 4 đối tượng.

Các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về lĩnh vực đất đai như: Sử dụng đất sai mục đích, để đất bị lấn chiếm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với đất không đủ điều kiện; chậm đưa đất vào sử dụng; không sử dụng đất... Lĩnh vực môi trường như: Thực hiện không đúng nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; xả thải vượt tiêu chuẩn kỹ thuật… Lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước như: Khai thác sai thiết kế; không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu hồi, sử dụng khoáng sản đi kèm khi chưa được phép; khai thác sử dụng nước dưới đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định…

Qua công tác thanh, kiểm tra, Sở TN&MT đã kịp thời phát hiện và xử lý các những vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đồng thời, đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

PV: Với quyết tâm ngày một rút ngắn các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân cũng như doanh nghiệp thuận tiện hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã có những tham mưu, đề xuất cũng như đưa ra những kế hoạch như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trong những năm qua, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã xây dựng và tổ chức thực hiện thường xuyên các kế hoạch rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của Ngành TN&MT tỉnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức thực hiện việc thanh, kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, nhất là đội ngũ thực hiện các thủ tục hành chính của Ngành TN&MT để nâng cao trách nhiệm, vai trò trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã đề xuất, tham mưu UBND tỉnh cho phép Sở TN&MT được ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, TP. Gia Nghĩa cấp GCNQSDĐ và đã được UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc cho phép Sở TN&MT được ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận.

Đắk Nông là tỉnh ở Tây nguyên đi đầu trong việc phân cấp, ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký GCNQSDĐ. Vì vậy, bước đầu Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông chỉ thực hiện ủy quyền ký một số thủ tục nhất định như: Chuyển nhượng, cấp đổi, cấp lại, các trường hợp đăng ký biến động mà phải cấp đổi Giấy chứng nhận .... Khi công tác tổ chức cán bộ tại các Chi nhánh đã đảm bảo theo quy định và hệ thống hoạt động đi vào nền nếp, Sở TN&MT sẽ ủy quyền toàn bộ các thủ tục hành chính cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết.

PV: Đắk Nông là tỉnh có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi với nhiều tài nguyên, khoáng sản. Thời gian tới, nhằm khai thác hiệu quả và bền vững, Sở TN&MT sẽ tham mưu những biện pháp, chính sách như thế nào để tỉnh Đắk Nông có nguồn thu phát triển kinh tế mà không đánh đổi môi trường?

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông sẽ tham mưu những giải pháp, chính sách trọng tâm như: Nhanh chóng hoàn chỉnh lập phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ năm 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ di sản đối với các điểm di sản nằm trong Công viên địa chất, đặc biệt là các điểm có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khai thác khoáng sản làm cơ sở để thực hiện khoanh vùng và đề xuất phương án bảo tồn phát huy các loại di sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn năm 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tăng cường hiệu quả thu ngân sách từ hoạt động khai thác khoáng sản. Trong đó, hoàn thành việc lập phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; nâng cao chất lượng công tác thẩm định của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khai thác khoáng sản; điều chỉnh quyết định phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

81-2-.jpg

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng đi vào nền nếp, phù hợp để tỉnh ngày một phát triển.

Cùng với đó, xây dựng chương trình ưu đãi đối với các dự án khai thác khoáng sản gắn liền với chế biến sâu tại tỉnh Đắk Nông; rà soát, kiểm tra và điều chỉnh kịp thời, hợp lý giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các loại thuế khác liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cũng sẽ nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quản lý chặt chẽ, hiệu quả trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với cơ quan quản lý, trong đó vai trò quan trọng trách nhiệm chính quyền, địa phương đối với công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền vận động, giáo dục pháp luật sâu rộng trong người dân.

Để đảm bảo phát triển kinh tế, tăng nguồn thu trong khai thác, chế biến khoáng sản mà không đánh đổi môi trường, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh. Đối với các dự án khai thác khoáng sản trong quá trình thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản phải đảm bảo, nhận diện toàn bộ các tác động đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học; lựa chọn dự án có công nghệ sạch, thân thiện môi trường.

Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cũng sẽ kiên quyết loại bỏ các dự án công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, sản xuất không hiệu quả gây tiêu tốn nhiều năng lượng và tài nguyên, đặc biệt không đánh đổi môi trường cảnh quan thiên nhiên đặc thù của tỉnh để phát triển kinh tế của địa phương. Sở TN&MT sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản phải hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động..., nhất là phải thực hiện theo đúng các quy định Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Đêm rừng
  (TN&MT) - Rừng ban ngày sáng rực sáng rỡ, mọi thứ cứ lồ lộ ra, duy chỉ có thú rừng là người ta ít được thấy, thảng hoặc, đôi khi may mắn lắm cũng chỉ bắt gặp vài chú heo rừng dẫn đàn con băng ngang đường vội vã, hoặc họa hoằn lắm mới nhìn thấy vài con chồn đèn cầy hương, kỳ đà, chúng thường đi rón rén bên lề những con đường mòn cỏ rậm và luôn trong tư thế sẵn sàng vụt chạy vào sâu trong bụi cây mất hút. Bởi vậy, đa số các loài thú chỉ hoạt động mạnh vào ban đêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
TP.HCM: Triển khai Nghị định số 45 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BVMT
(TN&MT) - Ngày 30/9, Sở TN&MT TP.HCM đã phối hợp với Tổng cục Môi trường, Thanh tra Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) cho đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các xã, phường, thị trấn…
Đừng bỏ lỡ
 • Thừa Thiên – Huế: Sạt lở sông, biển sau bão Noru
  Bão số 4 (Noru) càn quét qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã gây ra những thiệt hại, trong đó bờ sông, bờ biển tiếp tục sạt lở.
 • Hà Nam, Hòa Bình thống nhất thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
  (TN&MT) - Cử tri tỉnh Hà Nam phản ánh: Hiện nay tỉnh Hòa Bình xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy giáp ranh với Tổ 7, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cử tri đề nghị có biện pháp can thiệp để đảm bảo sức khỏe cuộc sống của người dân vùng lân cận.
 • Tăng cường năng lực ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép
  (TN&MT) - Ngày 29/9, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo về nhận diện vai trò và tăng cường năng lực vận động chính sách ngăn chặn buôn bán trái phép động vật hoang dã cho các tổ chức bảo tồn của Việt Nam.
 • Thanh Hóa: Quy định khu vực đổ thải và nhận chìm vật nạo vét ở biển
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND về việc quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh.
 • Nghệ An: Nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt, một người bị lũ cuốn trôi
  Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, nhiều huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Nghệ An có lượng mưa rất lớn, nước lũ dâng cao đã khiến hàng nghìn hộ dân phải chạy lũ trong đêm. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước dâng chia cắt giao thông một số địa phương.
 • Hà Tĩnh: Mưa lớn gây sạt lở, ngập cục bộ, đường lên cửa khẩu Cầu Treo ách tắc
  Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị chia căt, một số trường cho học sinh nghĩ học để đảm bảo an toàn. Tuyến Quốc lộ 8A lên cửa khẩu Cầu Treo cũng bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.
 • Long An: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2022
  (TN&MT) - UBND tỉnh Long An vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác chỉ đạo điều hành ứng phó các tình huống thiên tai, sự cố phức tạp; thực hiện đầy đủ phương châm "4 tại chỗ", tránh tư tưởng chủ quan dẫn tới những thiệt hại đáng tiếc do thiên tai gây ra trong những tháng cuối năm 2022, góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.
 • Lào Cai: Kiên quyết loại bỏ những thuỷ điện ảnh hưởng đến rừng và môi trường
  Tỉnh Lào Cai đề xuất loại bỏ một số thủy điện ảnh hưởng đến môi trường, rừng tự nhiên, cấp nước thủy lợi và không cho phép nghiên cứu dự án thủy điện nhỏ hơn 10MW.
 • Khu BTTN Mường Nhé: Tăng cường công tác quản lý tuần tra bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Hàng năm để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn hệ sinh thái Ban Quản lý Khu BTTN Mường Nhé phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã và các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, triền khai đồng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng.
 • Mường Tè (Lai Châu) đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Những năm qua, xác định môi trường luôn được xã hội quan tâm vì ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống. Vì vậy huyện Mường Tè (Lai Châu) đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 • Khẩn trương xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác phân loại chất thải tại nguồn đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
 • Thời tiết 29/9, cả nước có mưa dông
  Dự báo thời tiết hôm nay (29/9), ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Hoà Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO