Đắk Nông quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Chặt chẽ và phù hợp sự phát triển

Phạm Hoài (thực hiện) | 04/08/2022, 16:19

(TN&MT) - Đắk Nông có các nguồn tài nguyên được thiên nhiên ưu đãi với nhiều khoáng sản, hệ sinh thái phát triển ổn định. Điều này, đòi hỏi công tác quản lý, quy hoạch cũng như giám sát của Ngành TN&MT luôn phải chặt chẽ và phù hợp để tỉnh ngày một phát triển. Để hiểu hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông.

PV: Từ nhiều năm qua, lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn được xem là khá “nóng”. Tuy nhiên, công tác thanh, kiểm tra của Ngành TN&MT ngày càng được nâng cao và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông có thể, chia sẻ một số kết quả mà Ngành TN&MT tỉnh Đắk Nông đã triển khai và đạt được?

81-1-.jpg

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã tiến hành 39 cuộc thanh tra có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 75 đơn vị được thanh tra. Đồng thời, ban hành 50 kết luận thanh tra/39 cuộc thanh tra đối với 75 đơn vị. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý thu hồi đất với diện tích 6.180,9ha vi phạm; kiến nghị thu hồi 480,4 triệu đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.228.900 đồng; xử lý trách nhiệm hành chính đối với 10 tổ chức và 78 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 3 vụ đối với 4 đối tượng.

Các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về lĩnh vực đất đai như: Sử dụng đất sai mục đích, để đất bị lấn chiếm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với đất không đủ điều kiện; chậm đưa đất vào sử dụng; không sử dụng đất... Lĩnh vực môi trường như: Thực hiện không đúng nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; xả thải vượt tiêu chuẩn kỹ thuật… Lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước như: Khai thác sai thiết kế; không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu hồi, sử dụng khoáng sản đi kèm khi chưa được phép; khai thác sử dụng nước dưới đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định…

Qua công tác thanh, kiểm tra, Sở TN&MT đã kịp thời phát hiện và xử lý các những vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đồng thời, đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

PV: Với quyết tâm ngày một rút ngắn các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân cũng như doanh nghiệp thuận tiện hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã có những tham mưu, đề xuất cũng như đưa ra những kế hoạch như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trong những năm qua, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã xây dựng và tổ chức thực hiện thường xuyên các kế hoạch rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của Ngành TN&MT tỉnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức thực hiện việc thanh, kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, nhất là đội ngũ thực hiện các thủ tục hành chính của Ngành TN&MT để nâng cao trách nhiệm, vai trò trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã đề xuất, tham mưu UBND tỉnh cho phép Sở TN&MT được ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, TP. Gia Nghĩa cấp GCNQSDĐ và đã được UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc cho phép Sở TN&MT được ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận.

Đắk Nông là tỉnh ở Tây nguyên đi đầu trong việc phân cấp, ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký GCNQSDĐ. Vì vậy, bước đầu Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông chỉ thực hiện ủy quyền ký một số thủ tục nhất định như: Chuyển nhượng, cấp đổi, cấp lại, các trường hợp đăng ký biến động mà phải cấp đổi Giấy chứng nhận .... Khi công tác tổ chức cán bộ tại các Chi nhánh đã đảm bảo theo quy định và hệ thống hoạt động đi vào nền nếp, Sở TN&MT sẽ ủy quyền toàn bộ các thủ tục hành chính cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết.

PV: Đắk Nông là tỉnh có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi với nhiều tài nguyên, khoáng sản. Thời gian tới, nhằm khai thác hiệu quả và bền vững, Sở TN&MT sẽ tham mưu những biện pháp, chính sách như thế nào để tỉnh Đắk Nông có nguồn thu phát triển kinh tế mà không đánh đổi môi trường?

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông sẽ tham mưu những giải pháp, chính sách trọng tâm như: Nhanh chóng hoàn chỉnh lập phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ năm 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ di sản đối với các điểm di sản nằm trong Công viên địa chất, đặc biệt là các điểm có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khai thác khoáng sản làm cơ sở để thực hiện khoanh vùng và đề xuất phương án bảo tồn phát huy các loại di sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn năm 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tăng cường hiệu quả thu ngân sách từ hoạt động khai thác khoáng sản. Trong đó, hoàn thành việc lập phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; nâng cao chất lượng công tác thẩm định của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khai thác khoáng sản; điều chỉnh quyết định phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

81-2-.jpg

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng đi vào nền nếp, phù hợp để tỉnh ngày một phát triển.

Cùng với đó, xây dựng chương trình ưu đãi đối với các dự án khai thác khoáng sản gắn liền với chế biến sâu tại tỉnh Đắk Nông; rà soát, kiểm tra và điều chỉnh kịp thời, hợp lý giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các loại thuế khác liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cũng sẽ nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quản lý chặt chẽ, hiệu quả trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với cơ quan quản lý, trong đó vai trò quan trọng trách nhiệm chính quyền, địa phương đối với công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền vận động, giáo dục pháp luật sâu rộng trong người dân.

Để đảm bảo phát triển kinh tế, tăng nguồn thu trong khai thác, chế biến khoáng sản mà không đánh đổi môi trường, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh. Đối với các dự án khai thác khoáng sản trong quá trình thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản phải đảm bảo, nhận diện toàn bộ các tác động đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học; lựa chọn dự án có công nghệ sạch, thân thiện môi trường.

Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cũng sẽ kiên quyết loại bỏ các dự án công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, sản xuất không hiệu quả gây tiêu tốn nhiều năng lượng và tài nguyên, đặc biệt không đánh đổi môi trường cảnh quan thiên nhiên đặc thù của tỉnh để phát triển kinh tế của địa phương. Sở TN&MT sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản phải hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động..., nhất là phải thực hiện theo đúng các quy định Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Đêm rừng
  (TN&MT) - Rừng ban ngày sáng rực sáng rỡ, mọi thứ cứ lồ lộ ra, duy chỉ có thú rừng là người ta ít được thấy, thảng hoặc, đôi khi may mắn lắm cũng chỉ bắt gặp vài chú heo rừng dẫn đàn con băng ngang đường vội vã, hoặc họa hoằn lắm mới nhìn thấy vài con chồn đèn cầy hương, kỳ đà, chúng thường đi rón rén bên lề những con đường mòn cỏ rậm và luôn trong tư thế sẵn sàng vụt chạy vào sâu trong bụi cây mất hút. Bởi vậy, đa số các loài thú chỉ hoạt động mạnh vào ban đêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Phân vùng sạt lở để chủ động phòng tránh
  (TN&MT) - Trượt lở, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét là những hiện tượng thiên tai vô cùng nguy hiểm, hàng năm đều gây thiệt hại về người và tài sản cho tại các tỉnh miền núi. Nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, các nhà khoa học của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã xây dựng bản đồ phân vùng phục vụ phòng chống thiên tai một cách chủ động hơn.
 • Nam Định: Rác ngập và tiềm ẩn nhiều rủi ro tại điểm du lịch tự phát
  Điểm du lịch tự phát nhà thờ đổ thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang hiện hữu nhiều nguy cơ mất an toàn vì gắn liền với một công trình nhà thờ nằm ngay chân sóng, trong tình trạng "sắp đổ" những phần còn lại. Bên cạnh đó, tình trạng xả rác tràn lan dọc bãi biển đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ sinh thái.
 • Thanh Hóa: Báo động tình trạng sạt lở trên sông Bưởi
  Những ngày gần đây tình trạng sạt lở ở sông Bưởi xã Thạch Định, Thành Trực (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ dân sống ven sông Bưởi.
 • Thời tiết ngày 27/9, cả nước có mưa, nhiều nơi mưa to
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 27/9, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Nghệ An: Mưa lớn, nhiều thủy điện vận hành điều tiết nước hồ chứa
  Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn tại tất cả các huyện, thành, thị. Vì thế, để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa các nhà máy thủy điện được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực các sông, nhiều Nhà máy thủy điện đã có thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa.
 • Nghệ An: Nhiều nơi bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, lốc xoáy
  Trong đêm 25 và ngày 26/9/2023, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An xẩy ra mưa lớn khiến cho nhiều địa phương bị ngập. Ngoài ra, một số nơi còn xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại nhiều tại sản của người dân.
 • Học sinh Điện Biên chế tạo máy vớt rác tự động trên kênh mương
  (TN&MT) - Mới đây, một nhóm học sinh Trường Tiểu học và THCS Sam Mứn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã chế tạo thành công máy vớt rác tự động cho kênh mương. Thiết bị đã được sử dụng trong thực tế, khẳng định được hiệu quả và đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Điện Biên năm 2023.
 • Ứng phó với BĐKH ở Bến Tre: Hướng đến cuộc sống an toàn, bền vững
  (TN&MT) - Trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng, tỉnh Bến Tre đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp ứng phó để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, nhằm hướng đến cuộc sống an toàn, bền vững. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Thắm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bến Tre xung quanh nội dung này.
 • Tân Uyên – Lai Châu: Hiệu quả từ dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã có ý thức hơn trong việc giữ rừng, phát triển rừng. Những cánh rừng trên địa bàn huyện cũng nhờ đó mà ngày càng xanh tốt. Tỷ lệ độ che phủ rừng của huyện ngày một nâng lên.
 • Quảng Bình: Mưa lũ làm 22 thôn, bản bị chia cắt
  Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN kiêm PTDS tỉnh Quảng Bình cho biết, đến 11h ngày 26/9/2023, mưa lớn do áp thấp nhiệt đới khiến 22 thôn, bản trên địa bàn tỉnh bị chia cắt. Trong đó, Huyện Minh Hóa có 14 thôn bản, huyện Quảng Ninh và Bố Trạch mỗi huyện có 4 thôn, bản bị chia cắt.
 • Phiên chợ xanh — Bảo vệ môi trường nông thôn
  (TN&MT) - Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, ngày 26/9, tại Bến đò Tam Cốc (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình tổ chức sự kiện truyền thông “Phiên chợ xanh – Bảo vệ môi trường nông thôn” với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.
 • Bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng
  Bảo vệ và phát triển rừng bền vững luôn được Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Huống thực hiện rất tốt trong những năm qua. Từ đó, góp phần nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Minh Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Khu BTTN Pù Huống về vấn đề này.
 • Dự báo thời tiết ngày 26/9: Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 26/9, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO