Đại hội lần thứ I Chi bộ trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Mai Đan – Thu Trang | 23/06/2020, 18:42

(TN&MT) - Chiều 23/6, tại Hà Nội, Chi bộ trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi bộ cơ sở Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường hiện có 25 đảng viên, trong đó: 22 đồng chí là đảng viên chính thức; 3 đồng chí là đảng viên dự bị; 11 đồng chí là đảng viên nam; 14 đồng chí là đảng viên nữ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Hải Bằng, Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho biết: Trong suốt nhiệm kỳ 2018 - 2020, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt được những kết quả vượt bậc về cả chất lượng và số lượng. Năm 2019, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng cho gần 4.700 lượt học viên, tăng 34,44% so với năm 2018. Đặc biệt, Trường đã thí điểm tổ chức tập huấn về pháp luật, kỹ thuật mới về bảo vệ môi trường cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nhân viên tại các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam.

Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2018 – 2020, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ông Phạm Hải Bằng cho biết: Chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Đảng ủy Bộ thành các mục tiêu phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường. Do vậy, Trường đã đạt kết quả nhất định trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác đào tạo, bồi dưỡng.

TS. Nguyễn Đức Toàn – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường báo cáo tại Đại hội

Về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng chính trị được Chi bộ đặc biệt coi trọng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy Bộ và nghị quyết của Chi bộ Trường, để mỗi đảng viên hiểu đúng, hiểu sâu nghị quyết, biết vận dụng nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Chi bộ được nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình, chính trị tư tưởng, phát ngôn, hành động của mỗi cán bộ, viên chức, đảng viên. Do vậy, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, tạo ra tiền đề quan trọng để cảnh báo, phòng ngừa sai phạm. Đồng thời tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức đảng, trong Chi bộ và trong Trường.

Về công tác dân vận, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và đảng viên luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ và Trường phát triển vững mạnh.

Ông Phạm Hải Bằng, Trưởng Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường báo cáo tại Đại hội

Theo ông Phạm Hải Bằng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của cấp ủy, vai trò tiên phong gương mẫu, sáng tạo của cán bộ, viên chức, đảng viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện thành công Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; kiện toàn cơ cấu tổ chức; Hoàn thành việc xây đội ngũ cán bộ lãnh đạo, viên chức và giảng viên, cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện thiết yếu khác để trở thành địa chỉ đào tạo không thể thiếu của ngành tài nguyên và môi trường, trở thành trường đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu trong khối các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trong nhiệm kỳ tới để nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, TS. Nguyễn Đức Toàn – Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho biết Ban Chi ủy đề ra một số giải pháp khắc phục như: Đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu gương về phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gắn bó với quần chúng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giám nghĩ, giám làm và giám chịu trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nói và làm theo Nghị quyết.

Gương mẫu thực hiện Nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình công tác kế hoạch cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân, thường xuyên cải tiến phong cách lề lối làm việc.

Tổ chức triển khai tốt việc học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của chi bộ, cơ quan, chăm lo đến hoạt động của các đoàn thể.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giám sát hàng năm, quan tâm công tác phát triển đảng và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Trường khóa mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao Chi bộ Trường đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức trong 2 năm đầu đi vào hoạt động, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Đỗ Thị Tâm, trong giai đoạn 2020 – 2025, Chi bộ Trường cần lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường từng bước đáp ứng nhu cầu về tiêu chí, điều kiện và nâng cao chất lượng đội ngũ tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, góp phần đáng kể trong việc phát triển nguồn nhân lực tài nguyên và môi trường tại các địa phương cũng như nguồn nhân lực của xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Chi ủy Trường khóa mới ra mắt Đại hội

Đồng chí Đỗ Thị Tâm đề nghị Chi bộ Trường thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt…

Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí trong Ban Chi ủy Trường khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023
  Sáng ngày 28/9, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Cục Khoáng sản Việt Nam và Văn phòng Bộ.
 • Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ ngành TN&MT
  (TN&MT) - Ngày 26/9, tại Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai mạc khoá Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách ngành TN&MT năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tới dự và chủ trì Hội nghị.
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
 • Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự buổi lễ. Cùng dự Lễ còn có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.
 • Thứ trưởng Lê Minh Ngân dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị
  (TN&MT) - Chiều 15/9, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Sở (16/9/2003 - 16/9/2023). Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm.
 • Phổ biến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ “Quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường” cho cán bộ các Bộ, ngành và một số địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO