Ngành TN&MT

Đại hội Công đoàn Nhà xuất bản TNMT và Bản đồ Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Thủy Nguyễn 15:30 25/04/2023

(TN&MT) - Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 25/4 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2019-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác và bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và chỉ đạo Đại hội.

_mg_9333-2-.jpg
Ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Vũ, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước cũng gặp không ít khó khăn, bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 diễn biết phức tạp, khiến hoạt động của Nhà xuất bản cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên với sự chủ động, tích cực nắm bắt và nghiên cứu thị trường một cách khoa học, dựa trên nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, cùng sự đồng hành của Ban Chấp hành Công đoàn, Nhà xuất bản đã có những giải pháp hữu hiệu để ký kết được những Hợp đồng kinh tế có giá trị đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, duy trì sự phát triển của Nhà xuất bản.

Nổi bật, Công đoàn Nhà xuất bản đã thực hiện tốt vai trò là đại diện cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; cùng với Chi ủy, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản đã thường xuyên quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà xuất bản; tích cực tuyên truyền, vận động công đoàn viên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành tốt quy định của pháp luật.

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát kế hoạch công tác, chủ động công việc, tổ chức tốt nhiều hoạt động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia. Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng thời điểm. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, góp phần quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đoàn viên vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.

_mg_9320-2-.jpg
Ông Kim Quang Minh, Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Với kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường Việt Nam đã được tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam, của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TN&MT và Công đoàn Bộ TN&MT.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, nhiệm kỳ 2023-2028, bám sát phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cùng với lãnh đạo Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam động viên cán bộ công nhân viên, người lao động tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân viên, người lao động.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao tính hiệu quả và thiết thực của hoạt động công đoàn trong tham gia quản lý doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của Người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện nghiêm chỉnh Thỏa ước Lao động tập thể; đẩy mạnh các hoạt động nữ công, xây dựng đội ngũ nữ cán bộ công nhân viên lao động có kiến thức, năng động, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng Gia đình văn hóa mới,...

_mg_9307-2-.jpg
Ông Nguyễn Đức Vũ, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2023 báo cáo tổng kết tại Đại hội

Tiếp tục duy trì các phong trào văn hóa, thể thao trong các kỳ Hội diễn, Hội thao. Cùng chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tổ chức cho công đoàn viên đi nghỉ mát hàng năm. Tiếp tục trợ cấp hàng tháng cho các gia đình chính sách, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tình nghĩa cho các gia đình gặp nhiều khó khăn theo Thỏa ước Lao động. Vận động cán bộ công nhân viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; ...

Đặc biệt, tiếp tục đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và công đoàn cơ sở Nhà xuất bản đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc các năm.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản, ông Kim Quang Minh, Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Công đoàn vào hoạt động chung của Nhà xuất bản. Đồng thời nhấn mạnh: “Nhà xuất bản hiện nằm trong danh sách 3 Nhà xuất bản có uy tín được cấp phép xuất bản điện tử và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản sách về tài nguyên, môi trường và bản đồ. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Lãnh đạo, viên chức, người lao động và sự đóng góp tích cực của các tổ chức Công đoàn trong Nhà xuất bản”.

Để hoạt động Công đoàn của Nhà xuất bản phát huy được hiệu quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, ông Kim Quang Minh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và toàn thể công đoàn viên tiếp tục tích cực tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà xuất bản; hoạt động Công đoàn cần gắn hơn nữa với hoạt động chuyên môn của đơn vị theo tinh thần “Công đoàn - Cơ quan là một”.

_mg_9292-2-.jpg
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, cũng như những đóng góp đối với hoạt động chung của Công đoàn Bộ TN&MT.

Nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành đề nghị, Công đoàn Nhà xuất bản cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; thực hiện tốt quy định về dân chủ ở cơ sở; gắn chặt hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn của Nhà xuất bản. Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra và Ban thanh tra nhân dân. Đồng thời tiếp tục tham gia đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Công đoàn Bộ TN&MT.

_mg_9352-2-.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 11 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu ra 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Công đoàn Nhà xuất bản dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Gặp mặt 78 năm Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam và ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa, lũ
(TN&MT) - Chiều 3/10, tại Hà Nội, Tổng cục KTTV, Bộ TN&MT tổ chức buổi gặp mặt 78 năm Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam và ra mắt Hệ thống cảnh báo sớm dông sét, mưa, lũ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.
Đừng bỏ lỡ
 • Ngành TN&MT Điện Biên kỷ niệm 20 năm ngày thành lập
  (TN&MT) - Sáng 29/9, Sở Tài nguyên & Môi trường Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Sở TN&MT (1/10/2003 – 1/10/2023). Tại Lễ kỷ niệm, ông Vũ Ngọc Vương, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã đọc diễn văn khai mạc, ôn lại quá trình hình thành, phát triển và lớn mạnh của Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên.
 • Quảng Ngãi: Bổ nhiệm ông Võ Minh Vương giữ chức Phó Giám đốc Sở TN&MT
  Ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì lễ công bố Quyết định luân chuyển và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TN&MT đối với ông Võ Minh Vương. Tham dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình.
 • Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023
  Sáng ngày 28/9, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo Vụ Đất đai, Vụ Pháp chế, Cục Khoáng sản Việt Nam và Văn phòng Bộ.
 • Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ ngành TN&MT
  (TN&MT) - Ngày 26/9, tại Vĩnh Phúc, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Tài nguyên và Môi trường đã khai mạc khoá Tập huấn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch – tài chính dành cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách ngành TN&MT năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tới dự và chủ trì Hội nghị.
 • Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
  (TN&MT) - Ngày 26/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hoàn thiện Dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24 - NQ/TW).
 • Ngành TN&MT Điện Biên: 20 năm xây dựng và phát triển
  (TN&MT) - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu.... Ngành đã từng bước khắc phục khó khăn, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng trưởng kinh tế và thu hút nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Bộ TN&MT rà soát TTHC tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản
  (TN&MT) - Sáng 25/9, Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về nội dung hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.
 • Kinh tế tuần hoàn - giải pháp tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tách rời ô nhiễm
  (TN&MT) - Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT tại Tọa đàm “Báo chí, truyền thông đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh” được tổ chức vào ngày 23/9 tại TP.HCM.
 • Sở TN&MT An Giang: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2023
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh An Giang hiện đang tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2023, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Để hiều rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang.
 • Đoàn thanh niên Bộ TN&MT tham gia Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 17/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 4 trên phạm vi toàn quốc, hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và tổ chức điểm cấp Trung ương tại tỉnh Phú Yên.
 • Quảng Ninh có tân Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao.
 • Làm cho thế giới sạch hơn từ những hành động nhỏ
  (TN&MT) - Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO