Đại hội Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nguyễn Quỳnh | 31/01/2023, 19:14

(TN&MT) - Ngày 31/01, tại TP.HCM, Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong Khối cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

dsc00735.jpg
Ông Lê Ngọc Nhung, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT trình bày báo cáo tại Đại hội

Trình bày báo cáo tại Đại hội, ông Lê Ngọc Nhung, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT cho biết, mặc dù nhiệm kỳ 2015-2023 có nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Khối cơ sở đã hoàn thành và hoàn thành đạt và vượt mức 9/10 chỉ tiêu do Đại hội III, nhiệm kỳ 2015-2023 đề ra.

Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT có 08 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 1.189 đoàn viên trong tổng số 1.240 cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trong 8 CĐCS gồm có 01 CĐCS trong doanh nghiệp nhà nước, 03 CĐCS thuộc tổ chức sự nghiệp kinh tế, 01 CĐCS thuộc tổ chức sự nghiệp khoa học, 01 CĐCS thuộc tổ chức sự nghiệp đào tạo và 02 CĐCS trong cơ quan nhà nước.

Theo đó, Công đoàn Khối cơ sở đã tích cực vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) trong Khối thực hiện tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, hiểu biết pháp luật. Hoạt động công đoàn trong Khối đã tạo nên không khí thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, đóng góp tích cực vào sự hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Công đoàn đã thực hiện được vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động trong các mặt như tham gia cùng chính quyền cơ quan, đơn vị cụ thể hóa chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia tổ chức thực hiện và giám sát phản biện hoạt động của chính quyền cơ quan, đơn vị, nhất là thực hiện chế độ lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động,…

dsc00760.jpg
Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu tại Đại hội

Cũng trong nhiệm kỳ 2015 -2023, Công đoàn Khối cơ sở đã kết nạp thêm 589 công đoàn viên; giới thiệu 411 đoàn viên ưu tú cho chi bộ và trong số đó có 229 được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Tổ chức Công đoàn Khối và cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Nội dung hoạt động công đoàn được cải tiến theo hướng “đưa về cơ sở” thiết thực hơn; công tác kiểm tra, tài chính công đoàn, tham gia công tác xã hội,… đều có chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Phát huy kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn Khối cơ sở phù hợp với điều kiện Khối không có chính quyền cùng cấp nhằm tăng cường vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng Công đoàn Khối cơ sở vững mạnh, tham gia đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng bộ Khối cơ sở và chính quyền các cơ quan, đơn vị thuộc Khối trong sạch, vững mạnh.

dsc00775.jpg
Các đại biểu bầu Ban chấp hành Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023-2028

Về phương hướng, Đại hội thống nhất xây dựng Công đoàn Khối cơ sở vững mạnh, nhất là tại các công đoàn cơ sở theo hướng vì đoàn viên công đoàn và người lao động, vì sự phát triển ngành TN&MT và tổ chức công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu vì sự hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động có nhận thức vững vàng về pháp luật, trình độ chuyên môn, ý thức và bản lĩnh chính trị, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành TN&MT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước mà trước hết là TP.HCM.

Đại hội cũng đề ra 10 chỉ tiêu chính cần hoàn thành trong nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể, Công đoàn Khối cơ sở tham gia tích cực góp phần giúp tất cả cơ quan, đơn vị trong Khối hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị do cơ quan quản lý cấp trên giao; 100% người lao động được cơ quan, đơn vị đảm bảo việc làm, đóng BHXH, BHYT, BHTN; thu nhập của người lao động hằng năm tăng ít nhất 5%.

Ngoài ra, hằng năm 100% cơ sở tổ chức được Hội nghị (Đại hội) công nhân, viên chức, lao động; có văn bản phối hợp giữa chính quyền cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn; xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ. Riêng doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với người lao động ít nhất 01 lần/năm, hằng năm có ký kết thỏa ước lao động tập thể (ký mới hoặc bổ sung); 100 % công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đạt vững mạnh xuất sắc…

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM đánh giá cao hoạt động, vai trò của Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT trong nhiệm kỳ 2015-2023. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Khối cơ sở cần tiếp tục tăng cường đối thoại với người lao động, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, đại diện của người lao động. Đặc biệt, các sáng kiến của người lao động cần được ứng dụng, triển khai tại cơ sở, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.

bch.jpg
Ban chấp hành Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Mai Tiến Dũng, Phó Bí thư phụ trách điều hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ TN&MT đánh giá: Công đoàn Khối cơ sở đã phát huy tốt vai trò là một tổ chức chính trị tin cậy của Đảng bộ Khối cơ sở trong việc tập hợp, tổ chức, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho đoàn viên công đoàn; phát động các phong tào thi đua lao động sản xuất, học tập góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Ông Mai Tiến Dũng đề nghị Công đoàn Khối cơ sở cần tiếp tục quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đồng thời, tuyên truyền và vận động đoàn viên, người lao động tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP.HCM, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương và Thành ủy TP.HCM…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023-2028 với 15 thành viên. Ông Lê Ngọc Nhung, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2015 -2023 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023-2028.

Bài liên quan
  • Công đoàn Khối Bộ TN&MT phát động phong trào thi đua năm 2023
    (TN&MT)- Ngày 21/12, tại TP.HCM, Công đoàn Khối Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và triển khai hiệm vụ công tác năm 2023. Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn Khối Bộ TN&MT đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO