Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức Quốc hội

03/06/2014, 00:00

(TN&MT) - Ngày 3/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức Quốc hội.

   
(TN&MT) - Ngày 3/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức Quốc hội.

  Dự thảo Luật trình lần này gồm 6 chương với 112 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội và điều khoản thi hành.
   
  Đa số đại biểu Quốc hội quan tâm đến vấn đề liên quan đến việc phát huy hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội như số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách; chế độ phục vụ, giúp việc và đãi ngộ đối với đại biểu Quốc hội và vị trí, vai trò cũng như quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội ở Trung ương và địa phương.

  Nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo Luật về việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách từ 25% lên 35%.
   
  Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị nên quy định số đại biểu chuyên trách tăng dần theo từng khóa để đảm bảo Quốc hội hoạt động ngày một chuyên nghiệp hơn.

  Đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội) đề nghị dự thảo Luật nên quy định theo hướng bổ sung số lượng đại biểu chuyên trách tăng dần theo từng khóa, trong đó ấn định cụ thể tỷ lệ phần trăm cho số lượng đại biểu chuyên trách Trung ương và địa phương có tính đến các yếu tố dân tộc, các giai tầng trong xã hội. Đại biểu kiến nghị dự thảo cần định lượng cụ thể thời gian hoạt động cũng như bổ sung quyền, nghĩa vụ cụ thể của các đại biểu không chuyên trách trước, trong và sau kỳ họp. Dự thảo cũng cần đổi mới hơn nữa các hình thức tiếp xúc một cách rộng rãi, linh hoạt hơn.
   
  Nhấn mạnh đại biểu Quốc hội là hạt nhân, là trung tâm của Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) cho rằng, dự án Luật cần đảm bảo phúc đáp được ba yêu cầu đã được thể hiện trong Hiến pháp về vị trí, vai trò của Quốc hội gồm cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và cơ quan lập pháp. Nhận xét, phạm vi của dự án luật còn chưa rõ ràng. Đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần nâng cao vai trò, vị trí, phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội.
   
  Hoan nghênh một điểm mới trong dự thảo lần này, đó là quy định về hoạt động giải trình, đại biểu Nguyễn Đình Quyền đề nghị nên dùng từ "điều trần" thay cho "giải trình" để phù hợp với thông lệ của nghị viện thế giới, đồng thời cần tiếp tục cụ thể hơn nữa giá trị, hiệu lực pháp lý của các phiên điều trần nhằm góp phần hoàn thiện, khắc phục những kẽ hở của cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.
PV
  

(0) Bình luận
Nổi bật
Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có bước tiến quan trọng về chất lượng
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội  Vũ Hồng Thanh cho biết, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao Chính phủ đã chỉ đạo Cơ quan soạn thảo và các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của Nhân dân, ý kiến Đại biểu Quốc hội và ý kiến các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật có bước tiến quan trọng về chất lượng; các tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, nhiều nội dung đã được tiếp thu, giải trình.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO