Đa dạng hình thức truyền thông về TN&MT vùng đồng bào DTTS

Nguyễn Nga | 23/02/2023, 12:24

(TN&MT) - Là tỉnh miền núi vùng cao Tây Bắc, với trên 83% dân số là đồng bào DTTS, những năm qua, Sơn La luôn quan tâm chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách mới về tài nguyên, môi trường, hướng tới thay đổi hành vi, ứng xử của các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Linh hoạt tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng

Năm 2023 và giai đoạn 5 năm tới, Sơn La có nhiều cơ hội, thời cơ tăng tốc phát triển nhanh, bền vững, đồng nghĩa với áp lực không nhỏ về yêu cầu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

3.jpeg

Sở TN&MT Sơn La phối hợp với Trung tâm Truyền thông TN&MT tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho cán bộ quản lý 25 tỉnh khu vực miền Bắc.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, Sở TN&MT Sơn La luôn xác định công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Lê Thị Thu Hằng, những năm qua, Sở TN&MT đã phối hợp với các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội triển khai tuyên truyền phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và từng đối tượng, từng địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo tính thuyết phục, hấp dẫn, chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa.

Để thay đổi nhận thức của bà con vùng đồng bào DTTS là quá trình lâu dài, cần có kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện. Trước hết, phải thay đổi nhận thức người dân, dần tiến tới thay đổi hành vi, xóa bỏ thói quen tập quán cũ, lạc hậu, hướng đồng bào tới nếp sống mới, nâng cao chất lượng cuộc sống, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Do đó, nội dung tuyên truyền phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng BĐKH. Chú trọng phát hiện, biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, sáng kiến có giá trị trong quản lý tài nguyên, môi trường.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt gắn với từng nội dung, phong trào tại mỗi thời điểm, gồm: Tuyên truyền trong các hội nghị, hội thảo, các buổi tập huấn chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, biên tập, biên dịch sang tiếng Thái, tiếng Mông… để phát sóng đến bà con. Công tác tuyên truyền còn được triển khai lồng ghép vào các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát với các doanh nghiệp.

Năm 2022, để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào thực tiễn, Sở TN&MT đã tham mưu ban hành và ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, với nhiều hoạt động cụ thể, trọng tâm, trọng điểm. Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung của Luật, những điểm mới so với năm 2014 lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

4.jpg

Hàng năm, Sở TN&MT đã triển khai các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về quản lý tài nguyên, môi trường đến cán bộ phụ trách tại các địa phương.

Lựa chọn, biên tập, phát hành 1.910 tập gấp giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường gửi đến UBND 12 huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Biên soạn, phát hành 600 cuốn sổ tay hướng dẫn nhận dạng các loài ngoại lai xâm hại; tác hại của các loài ngoại lai xâm hại; biện pháp kỹ thuật để thực hiện cô lập diệt trừ đối với từng loài.

Phối hợp với Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho các Bộ, ban, ngành địa phương khu vực Miền Bắc tại huyện Mộc Châu. Phối hợp tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường tại huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên….

Năm 2022, Sở TN&MT đã chủ trì tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường, BĐKH, đa dạng sinh học... cho 1.000 lượt người là cán bộ, công chức thuộc các sở, ban ngành; phòng TN&MT 12 huyện, thành phố, công chức địa chính môi trường 204 xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền từ cơ sở

Tại các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trường. Tài liệu tuyên truyền được thiết kế với ngôn ngữ dễ hiểu, kèm hình ảnh minh họa trực quan. Mở các chuyên mục tuyên truyền, thường xuyên đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử địa phương.

2.jpg

Các huyện, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trường.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về tài nguyên, môi trường như: Ngày Đất ngập nước Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tháng hành động vì môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

Chỉ đạo các Trung tâm Truyền thông - Văn hóa tuyên truyền trên sóng truyền thanh của địa phương, xe thông tin lưu động đến các xã, bản khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức văn hoá, văn nghệ, kịch; căng treo băng zôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, tờ rơi…

Huy động sự chung tay của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng và duy trì các mô hình về bảo vệ môi trường như Hội phụ nữ với phong trào Đoạn đường phụ nữ tự quản, Chống rác thải nhựa; Đoàn thanh niên với Ngày thứ 7, Chủ nhật xanh, thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh…

5.jpg

Ra quân hưởng ứng các ngày lễ về môi trường với các hoạt động như trồng cây, thu gom rác thải, trao tặng túi vải thân thiện với môi trường, túi nilon đựng rác tự phân hủy…

Phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đưa vào nội quy trong cơ quan, quy ước, hương ước của thôn cũng như khi đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị văn hóa, làng, xã văn hóa, lấy công tác môi trường là tiêu chí quan trọng để tổ chức thực hiện.

Đưa công tác tuyên truyền vào các trường học, để các em học sinh trở thành những tuyên truyền viên tại cộng đồng. Xây dựng phong trào bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí…

Có thể thấy, công tác thông tin, tuyên truyền về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đi vào thực chất, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý của các cấp, các ngành. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, người dân có chuyển biến tích cực, hiểu được quyền lợi, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

1.jpg

Huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường.

Để công tác tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới, Sở TN&MT đã và đang xây dựng các Đề án, nhiệm vụ tuyên truyền với những chủ đề, đối tượng, mục tiêu cụ thể, có tính căn cơ, lâu dài. Tiếp tục đề xuất đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền.

Phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường. Chú trọng thông tin về công tác bảo vệ môi trường, nguy cơ của BĐKH, những biện pháp thích ứng, giảm nhẹ. Hướng tới hình thành thiết chế văn hóa, đạo đức, ứng xử thân thiện với môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Khuyến khích người dân tham gia phát hiện, đấu tranh với các vi phạm.

Tin rằng, với những hoạt động đã và đang triển khai, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh. Đưa Sơn La phát triển “Xanh – nhanh – bền vững” đúng như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
 • Bắc Quang – Hà Giang: Đưa nhiều chương trình vì mục tiêu giảm nghèo tới gần người dân
  Hàng loạt chương trình mục tiêu giảm nghèo của Trung ương và tỉnh Hà Giang đang được huyện Bắc Quang tích cực triển khai sâu rộng tới người dân thông qua các kế hoạch, đề án, dự án cụ thể và có kiểm tra, giám sát nghiêm túc, nhờ đó bước đầu đã giải quyết việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của huyện Bắc Quang.
 • Phú Yên: Tìm giải pháp cho những công trình nước sạch vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Phú Yên là một trong số những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán. Người dân nhiều địa phương trong tỉnh, đặc biệt là khu vực miền núi thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nghịch lý là hiện nay hàng chục công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung do Nhà nước đầu tư xây dựng đã bị bỏ hoang từ nhiều năm qua.
 • Nuôi dê thương phẩm giúp nhiều hộ dân đổi đời
  Thời gian qua, việc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê thương phẩm và liên kết trong chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm đang từng bước đem lại hiệu quả kinh tế lớn, đồng thời mở ra hướng đi mới cho hàng chục hộ dân ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Theo số liệu báo cáo, ước tính tổng đàn Dê thương phẩm của huyện đến hết tháng 6/2023 đạt khoảng 10.000 con.
 • Mường Lát (Thanh Hóa): Cuộc sống mới ở khu tái định cư
  Bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) có 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đa số người dân trong bản thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Phần lớn các hộ dân dựng nhà bên những sườn núi cheo leo, nên luôn phải đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao vào mùa mưa lũ. Nhưng giờ đây người dân trong bản không còn phải nơm nớp lo sợ, bởi khu tái định cư do Nhà nước đầu tư khang trang, đồng bào đã và đang bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới.
 • Bắc Quang - Hà Giang: Nỗ lực giúp dân xóa nghèo bền vững
  Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Bắc Quang đã chủ động tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả giúp hàng chục hộ dân xóa nghèo và vươn lên khá giả.
 • Sắc xanh xứ đạo xã Phú Sơn
  Bà con giáo xứ tại xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) luôn nêu cao phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, tự giác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
 • Theo chân cán bộ kiểm lâm “cắm bản”
  (TN&MT) - Dọc theo những con đường đến với xã vùng biên Phiêng Pằn của huyện Mai Sơn (Sơn La), trên những quả đồi bạc màu, hoang hóa ngày nào, đang xanh lên màu xanh của những cánh rừng. Trong thành công ấy, có bóng dáng, sự nỗ lực quên mình của người kiểm lâm viên địa bàn ngày ngày “bám đất, bám rừng”.
 • Cây dược liệu- Cây xóa nghèo bền vững ở các huyện miền Núi
  Cùng với chính sách xóa đói, giảm nghèo của Chính phủ, trong những năm gần đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo cho bà con các huyện miền Núi. Trong những chương trình đó thì phát triển nguồn lực tại chỗ là một trong những thế mạnh của người dân như: Phát triển và bảo vệ rừng, trồng cây lâm nghiệp, nông nghiệp, trồng dược liệu… Nhờ đó, người dân vùng sâu, vùng xa Xứ Thanh đã thoát nghèo bền vững.
 • Lễ cầu mưa của dân tộc Hà Nhì
  (TN&MT) - Hàng năm từ 15/5 - 15/7 (âm lịch) người Hà Nhì ở Mường Nhé (Điện Biên) lại chuẩn bị cho Tết mùa mưa (Dế khù chà – theo tiếng Hà Nhì). Đây là dịp để người Hà Nhì cầu mong cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa tốt tươi, con cháu họ được sum vầy hạnh phúc. Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng tâm linh thì đó còn là thời điểm họ cảm tạ thần mưa đã dâng nước suối đủ tưới mát cây cối, ruộng đồng, không làm lũ ống, lũ quét... Cảm tạ đất trời đã che chở họ trong cả một năm qua.
 • Người Mạ giữ rừng vì giá trị truyền thống
  (TN&MT) - Nghề giữ rừng tại Vườn Quốc gia Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk G’long) đã mang lại nguồn thu nhập cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số người Mạ từ khoản kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng. Với đại đa số các hộ dân tại đây, giữ rừng không chỉ mang lại thu nhập mà còn là trách nhiệm với tổ tiên và các thế hệ mai sau bởi nghề rừng được xem như một nghề truyền thống.
 • Đồng bào Cơ Tu giữ rừng
  (TN&MT) - Ngàn đời nay, đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (Quảng Nam) xem rừng như người Mẹ vĩ đại che chở mang lại sự sống cho dân làng. Chính từ sự ngưỡng vọng, tôn vinh, trân trọng ấy nên người dân Tây Giang luôn yêu quý, bảo vệ rừng.
 • Chính sách cấp nước sạch cho bà con dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Hiện nay, nhiều thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, điều kiện cơ sở hạ tầng còn rất khó khăn và thiếu thốn, đặc biệt là thiếu nguồn nước sạch cho sinh hoạt của người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã đưa vấn đề hỗ trợ nước sinh hoạt bao gồm hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung là một trong những trọng điểm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO