Đa dạng hình thức truyền thông về TN&MT vùng đồng bào DTTS

Nguyễn Nga | 23/02/2023, 12:24

(TN&MT) - Là tỉnh miền núi vùng cao Tây Bắc, với trên 83% dân số là đồng bào DTTS, những năm qua, Sơn La luôn quan tâm chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách mới về tài nguyên, môi trường, hướng tới thay đổi hành vi, ứng xử của các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Linh hoạt tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng

Năm 2023 và giai đoạn 5 năm tới, Sơn La có nhiều cơ hội, thời cơ tăng tốc phát triển nhanh, bền vững, đồng nghĩa với áp lực không nhỏ về yêu cầu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

3.jpeg

Sở TN&MT Sơn La phối hợp với Trung tâm Truyền thông TN&MT tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho cán bộ quản lý 25 tỉnh khu vực miền Bắc.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường, Sở TN&MT Sơn La luôn xác định công tác thông tin, tuyên truyền về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Lê Thị Thu Hằng, những năm qua, Sở TN&MT đã phối hợp với các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội triển khai tuyên truyền phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và từng đối tượng, từng địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo tính thuyết phục, hấp dẫn, chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa.

Để thay đổi nhận thức của bà con vùng đồng bào DTTS là quá trình lâu dài, cần có kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện. Trước hết, phải thay đổi nhận thức người dân, dần tiến tới thay đổi hành vi, xóa bỏ thói quen tập quán cũ, lạc hậu, hướng đồng bào tới nếp sống mới, nâng cao chất lượng cuộc sống, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Do đó, nội dung tuyên truyền phải cụ thể, rõ ràng, đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng BĐKH. Chú trọng phát hiện, biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, sáng kiến có giá trị trong quản lý tài nguyên, môi trường.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt gắn với từng nội dung, phong trào tại mỗi thời điểm, gồm: Tuyên truyền trong các hội nghị, hội thảo, các buổi tập huấn chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, biên tập, biên dịch sang tiếng Thái, tiếng Mông… để phát sóng đến bà con. Công tác tuyên truyền còn được triển khai lồng ghép vào các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát với các doanh nghiệp.

Năm 2022, để đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào thực tiễn, Sở TN&MT đã tham mưu ban hành và ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật, với nhiều hoạt động cụ thể, trọng tâm, trọng điểm. Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung của Luật, những điểm mới so với năm 2014 lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

4.jpg

Hàng năm, Sở TN&MT đã triển khai các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về quản lý tài nguyên, môi trường đến cán bộ phụ trách tại các địa phương.

Lựa chọn, biên tập, phát hành 1.910 tập gấp giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường gửi đến UBND 12 huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Biên soạn, phát hành 600 cuốn sổ tay hướng dẫn nhận dạng các loài ngoại lai xâm hại; tác hại của các loài ngoại lai xâm hại; biện pháp kỹ thuật để thực hiện cô lập diệt trừ đối với từng loài.

Phối hợp với Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm truyền thông về môi trường cho các Bộ, ban, ngành địa phương khu vực Miền Bắc tại huyện Mộc Châu. Phối hợp tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường tại huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên….

Năm 2022, Sở TN&MT đã chủ trì tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường, BĐKH, đa dạng sinh học... cho 1.000 lượt người là cán bộ, công chức thuộc các sở, ban ngành; phòng TN&MT 12 huyện, thành phố, công chức địa chính môi trường 204 xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền từ cơ sở

Tại các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trường. Tài liệu tuyên truyền được thiết kế với ngôn ngữ dễ hiểu, kèm hình ảnh minh họa trực quan. Mở các chuyên mục tuyên truyền, thường xuyên đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử địa phương.

2.jpg

Các huyện, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trường.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về tài nguyên, môi trường như: Ngày Đất ngập nước Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tháng hành động vì môi trường, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

Chỉ đạo các Trung tâm Truyền thông - Văn hóa tuyên truyền trên sóng truyền thanh của địa phương, xe thông tin lưu động đến các xã, bản khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức văn hoá, văn nghệ, kịch; căng treo băng zôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, tờ rơi…

Huy động sự chung tay của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng và duy trì các mô hình về bảo vệ môi trường như Hội phụ nữ với phong trào Đoạn đường phụ nữ tự quản, Chống rác thải nhựa; Đoàn thanh niên với Ngày thứ 7, Chủ nhật xanh, thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh…

5.jpg

Ra quân hưởng ứng các ngày lễ về môi trường với các hoạt động như trồng cây, thu gom rác thải, trao tặng túi vải thân thiện với môi trường, túi nilon đựng rác tự phân hủy…

Phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đưa vào nội quy trong cơ quan, quy ước, hương ước của thôn cũng như khi đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị văn hóa, làng, xã văn hóa, lấy công tác môi trường là tiêu chí quan trọng để tổ chức thực hiện.

Đưa công tác tuyên truyền vào các trường học, để các em học sinh trở thành những tuyên truyền viên tại cộng đồng. Xây dựng phong trào bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu vui chơi giải trí…

Có thể thấy, công tác thông tin, tuyên truyền về tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đi vào thực chất, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý của các cấp, các ngành. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, người dân có chuyển biến tích cực, hiểu được quyền lợi, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

1.jpg

Huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường.

Để công tác tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới, Sở TN&MT đã và đang xây dựng các Đề án, nhiệm vụ tuyên truyền với những chủ đề, đối tượng, mục tiêu cụ thể, có tính căn cơ, lâu dài. Tiếp tục đề xuất đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền.

Phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chung tay bảo vệ tài nguyên, môi trường. Chú trọng thông tin về công tác bảo vệ môi trường, nguy cơ của BĐKH, những biện pháp thích ứng, giảm nhẹ. Hướng tới hình thành thiết chế văn hóa, đạo đức, ứng xử thân thiện với môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Khuyến khích người dân tham gia phát hiện, đấu tranh với các vi phạm.

Tin rằng, với những hoạt động đã và đang triển khai, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên toàn tỉnh. Đưa Sơn La phát triển “Xanh – nhanh – bền vững” đúng như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO