Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Xuân Vũ – Thanh Hải | 27/07/2021, 10:50

(TN&MT) - Đó là ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại phiên họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tổ giúp việc Ban Tổ chức thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa tại BTL Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2020.

Đồng chí Thiếu tướng, Chính uỷ Bùi Quốc Oai chỉ đạo, nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển cần xác định rõ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam là nội dung quan trọng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan tới Cuộc thi.

Biên đội tàu tuần tra của Lực lượng Cảnh sát biển.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giao Cục Nghiệp vụ và Pháp luật khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển để phát hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-BQP theo hướng lồng ghép thành phần, nhiệm vụ của Tổ Nội dung và Thư ký, Tổ Truyền thông vào Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bổ sung hình thức khen thưởng nội bộ cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển gắn với đánh giá thi đua năm 2021 để thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Cảnh sát biển tích cực tham gia Cuộc thi và nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động tập thể, cá nhân tham gia, hưởng ứng Cuộc thi; Tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cũng như các ý kiến thảo luận tại phiên họp; rà soát kỹ, khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo văn bản triển khai tổ chức Cuộc thi (Thể lệ, Ngân hàng câu hỏi, đáp án; các dự thảo văn bản triển khai tổ chức Cuộc thi); trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ký ban hành.

Cục Nghiệp vụ và Pháp luật  tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho Cuộc thi, chủ động thúc đẩy tuyên truyền về Cuộc thi; lưu ý tới hoàn thiện thiết kế giao diện website, hệ thống trực tuyến bảo đảm hình ảnh, ngôn ngữ chặt chẽ, chính xác; bảo đảm cuộc thi được vận hành an toàn, thuận lợi; Chủ động phối hợp Cục Chính trị tính toán phương án lồng ghép vào Thể lệ Cuộc thi quy định trao giải tập thể của Cuộc thi cho Bộ, ngành (Tổng cục, Cục) và cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh Chủng, Học viện nhà trường); báo cáo Trưởng Ban Tổ chức, các Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định.Sau khi nghe Cục Nghiệp vụ và Pháp luật công bố Quyết định 1660/QĐ-BQP ngày 04/6/2021 của Bộ Quốc phòng về thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi; Kế hoạch 1724/KH-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Cuộc thi; Báo cáo kết quả công tác triển khai tổ chức Cuộc thi, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển biểu dương Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức đã tích cực, chủ động tham mưu Thủ trưởng Bộ Tư lệnh trong công tác tổ chức Cuộc thi; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bài bản các dự thảo văn kiện, tài liệu để triển khai Cuộc thi đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước.

Cảnh sát biển tặng quà các ngư dân xã Bình Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Chính uỷ giao Cục Chính trị chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, tạo phong trào hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; tổ chức tuyên truyền sớm các nội dung liên quan tới Cuộc thi. Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện lễ phát động và tổng kết Cuộc thi, bảo đảm bám sát Kế hoạch số 1724/KH-BQP của Bộ Quốc phòng và kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch kiểm tra các địa phương về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023; Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Đề án trình Chính ủy Cảnh sát biển báo cáo Bộ Quốc phòng theo quy định. Chủ trì hướng dẫn cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền đạt thành tích cao trong Cuộc thi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động tập thể, cá nhân tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.

Cục Nghiệp vụ và Pháp luật sẽ triển khai thực hiện khẩu hiệu tuyên truyền Cuộc thi, nội dung tờ rơi, pano áp phích, tin nhắn trên mạng viễn thông thúc đẩy tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi; Kỷ niệm chương lựa chọn theo đề xuất của Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (bảo đảm màu sắc, chất liệu) và trình duyệt trước khi triển khai thực hiện; Logo Cuộc thi lựa chọn logo có hình bông lúa ở hai bên, cán cân công lý ở giữa, dưới thiết kế cánh sóng và biểu tượng của Cảnh sát biển Việt Nam.

Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tàu vi phạm trên biển.

Phòng Tài chính chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển bảo đảm và thanh quyết toán ngân sách cho các hoạt động tổ chức Cuộc thi đúng tiến độ, đúng yêu cầu; lưu ý hướng dẫn và giám sát chi tiêu, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng.BTL Cảnh sát biển giao Bộ Tham mưu chủ động tổ chức tuyên truyền về hoạt động của Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh nội bộ; mở Chuyên mục Cuộc thi và đưa tin, viết bài về Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử, tạp chí Cảnh sát biển. Chỉ đạo Phòng Chính trị, Ban Công nghệ thông tin chủ động rà soát, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Cục Nghiệp vụ và Pháp luật và các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức Cuộc thi.

Giao cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền về: Kế hoạch số 1724/KH-BQP của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Xác định việc tham gia Cuộc thi và vận động người thân, gia đình, cơ quan, đoàn thể ở địa phương nơi cư trú tham gia, hưởng ứng Cuộc thi là trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, là tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá thi đua năm 2021; Thực hiện các biện pháp để huy động số lượng cao nhất cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tham gia Cuộc thi và nêu cao tinh thần trách nhiệm vận động tập thể, cá nhân tham gia dự thi để Cuộc thi thu hút được số lượng thí sinh tham gia cao, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên phạm vi cả nước, góp phần vào sự thành công của Cuộc thi.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1, 2, 3, 4; Đoàn Trinh sát số 1, 2; Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển xây dựng Kế hoạch cơ quan, đơn vị mình nhằm: Tổ chức quán triệt, thực hiện Kế hoạch số 1724/KH-BQP của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch này; Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân các cấp để triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi đến cơ quan, đoàn thể, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn; Khuyến khích các cơ quan chính trị tổ chức Cuộc thi trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình để góp phần vào kết quả chung của Cuộc thi; (iv) Lồng ghép, tổ chức các hoạt động tham gia, hưởng ứng Cuộc thi trong nội bộ đơn vị (trong từng đợt thi Tuần, thi Tháng) và có hình thức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền đạt thành tích cao trong Cuộc thi, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia và vận động tổ chức, cá nhân hưởng ứng Cuộc thi; Tổ chức viết bài, đăng tin, thông tin sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh nội bộ, các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin nội bộ của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị ở địa phương.

Giao các thành viên Tổ Nội dung và Thư ký, Tổ Truyền thông thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch triển khai của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, theo dõi, bám sát các vấn đề liên quan trong quá trình vận hành Cuộc thi; kịp thời báo cáo Ban Tổ chức để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

 

Bài liên quan
 • Cảnh sát biển đẩy mạnh các hoạt động tri ân các Anh hùng Thương binh Liệt sỹ
  (TN&MT) - Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, cùng với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, mang ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và thân nhân các gia đình có công với cách mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Vọng mãi lời Người với đồng bào các dân tộc Yên Bái
  (TN&MT) - Sáng mùa thu ngày 25/9/1958, hàng nghìn đồng bào các dân tộc của tỉnh Yên Bái đã có mặt tại sân vận động thị xã, nay là TP.Yên Bái để được gặp Bác Hồ. Trải qua 65 năm, những kỷ niệm Bác về thăm đã trở thành di sản thiêng liêng, một nguồn sức mạnh tinh thần vô giá cho những người con Yên Bái. Bao nhiêu năm quê hương vẫn vọng mãi lời Người. Để rồi, những lời dạy ân cần, thiết tha, trách nhiệm, kỳ vọng ấy, đã trở thành niềm tin, ngọn lửa soi đường, chỉ lối để tỉnh Yên Bái vững bước đi lên.
 • Đặc sắc Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa
  (TN&MT) - Tối 23/9, tại thị sã Sa Pa, UBND tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa. Hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đã quần tụ tại sân vận động trung tâm thị xã Sa Pa để tham dự Lễ kỷ niệm.
 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai
  (TN&MT) - Ngày 23/9, UBND tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên tham Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
 • 80 triệu đồng cho giải cao nhất - Giải Báo chí Phát triển Xanh lần thứ Nhất
  (TN&MT) - Đó là thông tin mà Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Báo chí Phát triển Xanh hướng đến Net Zero Carbon vừa công bố khi phát động “Giải Báo chí Phát triển Xanh” lần thứ Nhất (2023 – 2025).
 • Bắc Ninh gặp gỡ, trao đổi đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X
  (TN&MT) - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với đại biểu tham dự Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Văn Chấn (Yên Bái): Khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết lần thứ nhất
  Tối 22/9, UBND huyện Văn Chấn (Yên Bái) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Trà Shan tuyết lần thứ Nhất, năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa giữa ngàn mây”.
 • Bí mật của Tà Đùng

  Bí mật của Tà Đùng

  22:23 22/09/2023
  (TN&MT) - Chưa thấy ai kỳ cục giống Tà Đùng. Lần đầu tiên trình diện, vừa cất tiếng gọi “Tà Đùng ơi” thì bỗng đâu ào tới một cơn mưa. Giám đốc Vườn Quốc gia Tà Đùng Khương Thanh Long nói với tôi: “Đại ngàn chào em đấy. Ở đây đôi khi rừng vẫn có cách chào hỏi rất riêng”.
 • Hơn 5.300 tỷ đồng chi trả khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên
  Những năm qua, quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được bảo đảm, đúng quy định. Theo thống kê trong 2 năm 2021 và 2022, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng gần 3 triệu HSSV sử dụng thẻ BHYT với khoảng 6,1 triệu lượt KCB BHYT, tổng chi phí KCB BHYT của nhóm HSSV bình quân/năm là hơn 2.500 tỷ đồng.
 • Triển khai hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
  (TN&MT) - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu đã xây dựng và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua việc tuyên truyền và thông tin quy định về tác hại của thuốc lá, hướng đến tạo dựng môi trường công sở trong lành, xanh sạch và giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá thụ động trong cơ sở.
 • [Infographic] - Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 của Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 2461/QĐ-BTNMT về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 nhằm tuyên truyền việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và duy trì nhân rộng mô hình “Công sở không khói thuốc” trong các đơn vị trực thuộc.
 • Lai Châu cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún do mưa lũ
  (TN&MT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu ngày 22/9, cảnh báo trong 06 giờ tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống trên các khe suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương; ngập úng ở các vùng trũng, thấp.
 • Little Ba Na Hills, mang Bà Nà xuống phố
  (TN&MT) - Ngày 20/9, Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà đã đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills tại địa chỉ 36 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu (Đà Nẵng). Đây là một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills giữa lòng thành phố bên sông Hàn.
 • Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Khai mạc giải bóng đá sinh viên
  Chiều ngày 21/9 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên do Liên chi Đoàn khoa Lý luận Chính trị tổ chức.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO