Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”: Lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân

Thu Lan - Xuân Vũ (thực hiện) | 09/11/2021, 11:06

(TN&MT) - Chính thức diễn ra trong 1 tháng (từ 0 giờ ngày 6/9/2021 đến hết ngày 6/10/2021), Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” là một hoạt động có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của nhiều tầng lớp nhân dân. Không chỉ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện “Đề án Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” của Chính phủ, Cuộc thi còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 đi nhanh vào cuộc sống. Nhân dịp này, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam:

PV: Mặc dù diễn ra trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19 nhưng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” vẫn có sức lan tỏa lớn, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Theo Thiếu tướng, điều gì làm nên thành công này?

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai:

Cuộc thi được tổ chức trong giai đoạn cả hệ thống chính trị căng sức phòng, chống đại dịch Covid-19, nhưng vẫn có một số điểm thuận lợi góp phần vào thành công của Cuộc thi. Làm nên thành công của Cuộc thi này, theo tôi, có nhiều nguyên nhân:

Trước hết, đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc thi trong việc hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Cuộc thi.

Thứ hai, công tác chuẩn bị được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ đạo chặt chẽ, từ xây dựng, ban hành các Quyết định, Kế hoạch, Thể lệ, Ngân hàng câu hỏi - đáp án cuộc thi và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời chú trọng công tác truyền thông để bảo đảm Cuộc thi được tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, sâu rộng trên phạm vi cả nước. Việc tổng hợp, công bố điểm thi luôn bảo đảm công tâm, khách quan, kịp thời, vì vậy đã thu hút được đông đảo người dân tham gia cuộc thi.

Thứ ba, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai Cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả.

Thứ tư, các cơ quan, đơn vị Quân đội đã xác định Cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, vì vậy đã tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tích cực hưởng ứng tham gia; hình thành một phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi trong tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Đặc biệt, vấn đề có tính cốt lõi tạo nên thành công của Cuộc thi không thể không nhắc đến, đó là lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo, niềm tin, tinh thần sẵn sàng đùm bọc, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biển đảo Tổ quốc nói chung.

Thành công của Cuộc thi đã được minh chứng bằng việc dư luận xã hội đã có nhiều đánh giá, phản hồi tích cực về chất lượng, nội dung Cuộc thi. Hàng nghìn thí sinh đã gọi điện trực tiếp, gửi email về Ban Tổ chức đánh giá cao hình thức tổ chức Cuộc thi phù hợp bối cảnh dịch Covid-19. Nhiều thí sinh đã gửi lời cảm ơn, ủng hộ, khen ngợi, động viên Ban Tổ chức bằng nhiều hình thức như tặng thơ, tản văn, tự làm video, tự thiết kế pano, áp phích tuyên truyền, cổ động cho Cuộc thi, qua đó, thiết thực chung tay cùng Ban Tổ chức lan tỏa Cuộc thi sâu rộng trên phạm vi cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển hướng dẫn đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia cuộc thi.

PV: Không chỉ thu hút đông đảo người dân tham gia, Cuộc thi còn tiếp thêm động lực tinh thần, sức mạnh và ý chí để cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững tin gánh vác tốt sứ mệnh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển. Điều đó được khẳng định như thế nào thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai:

Thông qua Cuộc thi này, chúng tôi cảm nhận được rất rõ về sự quan tâm sâu sắc, cũng như nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đó sẽ là yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp và thế trận lòng dân vững chắc trên biển; góp phần động viên, khuyến khích cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hưởng ứng, tham gia xây dựng, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đặc biệt, qua những phản hồi tích cực, đánh giá của dư luận xã hội về chất lượng, nội dung, hình thức tổ chức Cuộc thi, có thể nhận thấy rất rõ sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ và niềm tin yêu của nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc bằng pháp luật.

Thành công của Cuộc thi cũng đã trực tiếp góp phần nâng cao được nhận thức, ý thức, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tất cả những điều đó sẽ tiếp thêm động lực tinh thần, sức mạnh và ý chí để cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững tin gánh vác tốt sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cuộc thi đã góp phần xây dựng, vun đắp tình yêu biển, đảo, lòng yêu nước, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Đông đảo các em học sinh tham gia cuộc thi

PV: Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ tập trung vào những giải pháp gì nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân và ngư dân nói riêng, nhất là việc tiếp tục đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cao hơn?

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai:

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân và ngư dân, nhất là việc tiếp tục đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống, lực lượng Cảnh sát biển xác định thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung, giải pháp sau:

Tiếp tục làm tốt việc tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc - tôn giáo” của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Coi trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ phụ trách tuyên truyền, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ tuyên huấn, cộng tác viên trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, chỉ rõ trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong quán triệt, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, biện pháp thực hiện…

PV: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lễ hội Đền Đông Cuông được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(TN&MT) – Tối 1/2 (tức 11 tháng giêng), UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Lễ hội Đền Đông Cuông” vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia tại Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên và Khai mạc Lễ hội Đền Đông Cuông năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
 • TP. Huế: Hơn 5.000 người tham gia chạy bộ vì cộng đồng
  Hàng nghìn người đã tham gia chạy bộ ở TP. Huế với mục đích ý nghĩa là ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.
 • Lào Cai: Linh thiêng lễ hội đền Thượng
  Sáng ngày 5/2( tức 15/1 âm lịch) hàng nghìn du khách thập phương và nhân dân tỉnh Lào Cai cùng hội tụ dưới gốc cây đa ngàn năm tuổi để dự lễ “Khai hội đền Thượng năm 2023”. Lễ hội đền Thượng là lễ hội để tưởng nhớ công lao vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ gìn hòa bình và tạo cuộc sống no ấm cho nhân dân.
 • Nghệ An: Vận động hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn ngôi nhà cho người nghèo
  Ngày 04/02/2023, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. 
 • Tưng bừng khai Hội Báo Xuân Lào Cai 2023
  Với chủ đề “Báo chí Lào Cai đổi mới, sáng tạo, kết nối, trách nhiệm và nhân văn”, tối 3/2, tại thành phố Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông Lào Cai, Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai và UBND thành phố Lào Cai tưng bừng tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân 2023.
 • Tiên Du - Bắc Ninh: Khai hội vùng Lim, du khách từ khắp mọi miền đổ về trẩy hội
  (TN&MT) - Sáng 2/2, rất đông du khách từ khắp mọi miền đã đổ về trẩy hội vùng Lim tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Lễ hội Lim nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người, quê hương huyện Tiên Du.
 • Vĩnh Phúc kỷ niệm 60 năm làm theo lời Bác
  (TN&MT) - Vĩnh Phúc là một trong những địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm. Sinh thời, Người đã có 8 lần về thăm Vĩnh Phúc, trong lần thăm ngày 2/3/1963, Người căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”.
 • Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc 2023: 60 năm - hành trình và khát vọng
  (TN&MT) - Hội báo Xuân và triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật “Vĩnh Phúc - 60 năm hành trình khát vọng” là hoạt động trọng điểm mừng Đảng, mừng xuân, đất nước đổi mới; đặc biệt, là điểm nhấn có ý nghĩa quan trọng hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2/3/1960 - 2/3/2023).
 • Hai địa danh của Quảng Bình nằm trong Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2023
  (TN&MT) - Chuyên trang đặt phòng nổi tiếng booking.com vừa công bố giải thưởng thường niên Traveller Review Award 2023 tôn vinh 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2023. Theo đó, Phong Nha và Đồng Hới là 2 địa danh của tỉnh Quảng Bình nằm trong Top 10.
 • Bắc Giang: Khai mạc lễ hội Tây Yên Tử 2023
  (TN&MT) - Ngày 2/2, tại Khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, hàng nghìn người dân huyện Sơn Động và các huyện lân cận tỉnh bắc Giang tham dự lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023.
 • Mùa Xuân của ý Đảng lòng dân
  (TN&MT) - Một Mùa Xuân mới lại về trên quê hương, đất nước - mùa xuân văn hóa dân chủ của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mùa xuân của ý Đảng, lòng dân, của ý chí, khát vọng, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đưa dân tộc ta đi tới tương lai tươi sáng, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
 • Đà Nẵng lọt Top bãi biển hàng đầu thế giới
  Danh sách của NZ Herald News đưa ra gồm 7 địa điểm. Ngoài bãi biển Đà Nẵng, ở châu Á còn có bãi biển Fulong (Đài Loan, Trung Quốc). Các điểm đến lý tưởng còn lại bao gồm Praia da Joatinga (Brazil), bãi biển Glass (Califonia, Mỹ), bãi biển Blavand (Đan Mạch), Parnu (Estonia) và Rugen (Đức).
 • Viện Khoa học tài nguyên nước thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
  Viện Khoa học tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023, các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng,... được đăng chi tiết tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Bảng tin của Viện và trên Cổng thông tin của Viện (http://wri.vn/). Trong đó:
 • Làng nghề Kim Bồng vào hội
  “Ngày hội làng nghề truyền thống Kim Bồng” do TP. Hội An và UBND xã Cẩm Kim tổ chức diễn ra ngày 2/2/2023 (nhằm 12 tháng Giêng năm Quý Mão), đã thu hút đông đảo du khách, người dân và các tổ chức quan tâm tham dự.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO