Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025

Trường Giang - Hoàng Minh | 17/06/2020, 16:08

(TN&MT) - Ngày 17/6, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025.

Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá kết quả các phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 -2020, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ này cũng như xây dựng và nhân rộng điển hình trong thời gian tới của Cục.

Tham dự có ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ TN&MT, ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua 4 cùng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 của Cục Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị-  Ảnh Hoàng Minh

Phát biểu khai mạc Hội Nghị, ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, thời gian qua, Cục đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động, đặc biệt là của Bộ TN&MT phát động. Đồng thời chủ động, đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Cục theo tư tưởng Hồ Chí Minh và thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã được giao.

Cụ thể, trong năm 5 qua, Cục đã phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực chủ động hưởng ứng phong trào, các đơn vị thuộc Cục đã phát động, xây dựng, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng theo từng giai đoạn, từng năm với các nội dung chỉ tiêu trên các mặt công tác để quán triệt tới tất cả các tập thể, cá nhân thống nhất thực hiện.

Cũng theo ông Hoàng Ngọc Lâm, việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động trong những năm qua đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, làm động lực thúc đẩy toàn Cục tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm qua như: xây dựng và hoàn thiện chính sách; phong trào thực hiện nhiệm vụ chuyên môi, đề án, dự án; hợp tác quốc tế; công tác cải cách hành chính…

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 -2025, ông Hoàng Ngọc Huy, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam cho biết, giai đoạn 2016 – 2020 nhờ đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng Cục đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 57 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ gồm: Luật đo đạc bản đồ, 3 Nghị định và 53 Thông tư.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh Hoàng Minh

Bên cạnh đó, Cục đã tập trung chỉ đạo, xây dựng và triển khai nhiều dự án, đề án; hoàn thành xây dựng hệ thống địa danh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hoàn thành “Xây dựng mạng lưới định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam”…

Từ năm 2016 – 2020, Cục đã có 46 lượt tập thể được tặng Giấy khen của Cục trưởng; 6 tập thể được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT; 1 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHDCND Lào; 6 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Bộ và 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Bên cạnh đó, hàng trăm cá nhân được tặng Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở…

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền trao Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho 2 tập thể của Cục -  Ảnh Hoàng Minh

Phát huy thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 của Cục sẽ quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ tiếp tục phát động các phong trào thi đua để hoàn thành các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

Đặc biệt là tập trung xây dựng trình phê duyệt Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, xây dựng Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đưa ngành ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trong giai đoạn phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế cũng như đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền biểu dương Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã có những chỉ đạo hưởng ứng mạnh mẽ, phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trong điều kiện, hoàn cảnh đặc thù công việc.

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền phát biểu tại Hội nghị-  Ảnh Hoàng Minh

Để phát huy những thành tính đạt được về công tác thi đua, khen thưởng, ông Vũ Minh Sơn đề nghị trong giai đoạn 2020 -2025, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục cần tăng cường hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên và toàn diện công tác này; quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng ổn định.

Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trao Giấy khen cho 5 tập thể của Cục-  Ảnh Hoàng Minh

Đặc biệt, tiếp tục xây dựng, phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,trọng tâm là: tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế về đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sử dữ liệu đo đạc và bản đồ và bản đồ quốc gia đồng bộ, hiện đại.

Đề xuất, tổ chức thực hiện, hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng các dự án nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế…

Ngoài ra, bám sát, kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Đặc biệt là chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nhằm khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thành thi đua, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức người lao động Cục.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO