Cụ thể hóa nhiệm vụ hướng tới phát triển vùng DTTS và miền núi

Ngọc Trâm | 02/07/2021, 11:24

(TN&MT) - Để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đã yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức quán triệt, thực hiện các nội dung, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII thành các Nghị quyết chuyên đề cụ thể để tổ chức thực hiện. Ủy ban Dân tộc cũng đã sớm xây hành Chương trình hành động với 14 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tập trung nguồn lực, quán triệt nghiêm túc

Mới đây, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị do Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt chủ trì, tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 252 điểm cầu kết nối. Tại điểm cầu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc có sự tham dự của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cùng Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Các đại biểu tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan UBDT nghe quán triệt các nội dung của Hội nghị. Ảnh:ubdt.gov

Tại Hội nghị, gần 6.000 đảng viên tham dự đã được Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm quán triệt nội dung cơ bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có hiệu quả. Đại hội lần thứ XIII Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhận định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đề ra 3 mục đích, yêu cầu, trong đó tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước. Mặt khác, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm, nỗ lực cao, cụ thể, hiệu quả; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 22 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết của Đại hội XIII không chỉ xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng mà còn đề ra tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI gắn với các dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và dân tộc ta.

Theo đó, nhằm cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIII thuộc chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban Dân tộc đã sớm xây dựng Chương trình hành động. Mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã ký ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII với 14 nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm phù hợp tình hình trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị Quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tăng cường rà soát, sửa đổi, xây dựng, hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng các chính sách dân tộc. Đặc biệt, tập trung phối hợp với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Ủy ban Dân tộc có các nhiệm vụ hướng tới phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thiết lập chiến lược triển khai

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức quán triệt, thực hiện các nội dung; chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương thành các Nghị quyết chuyên đề cụ thể để tổ chức thực hiện. Đặc biệt nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ khối xác định trong nhiệm kỳ là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Ủy ban Dân tộc đã xác định và nêu rõ, các nhiệm vụ được đặt ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Ủy ban chính là nhằm phục vụ đường lối lãnh đạo, mục tiêu chung mà Đại hội XIII đã đề ra trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác pháp chế, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Phấn đấu đảm bảo 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc được nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; 100% tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ được giao và bảo đảm phù hợp với truyền thống văn hóa các dân tộc. Ngoài ra, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách đặc thù tập trung phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống. Rồi từ đó, những quyết định của Đại hội sẽ biến thành hiện thực sinh động trong thực tế, để miền núi tiến kịp miền xuôi, các dân tộc tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển như mong mỏi của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khi tiếp nhận công tác trên cương vị là người đứng đầu Ủy ban Dân tộc. Tiến tới thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như nội dung Đại hội XIII đề ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rằm tháng Giêng: Phóng sinh đúng cách giúp bảo vệ hệ sinh thái
(TN&MT) - Để nghi lễ phóng sinh vào mỗi dịp rằm tháng Giêng mang đúng ý nghĩa, phật tử cần nâng cao hiểu biết về các loài vật có nguy cơ làm tổn hại môi trường, các loài vật được khuyến khích thả phóng sinh phù hợp với hệ sinh thái tại địa phương và chú ý dọn dẹp vệ sinh sau khi thả.
Đừng bỏ lỡ
 • Phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành Khu du lịch Quốc gia
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia.
 • Vùng cao Sơn La chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi
  (TN&MT) - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, nhất là các huyện Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ luôn có nhiệt độ trung bình thấp hơn các vùng khác. Để hạn chế thiệt hại, trước khi vào mùa đông, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.
 • Chi Lăng (Lạng Sơn): Tập trung phát triển công nghiệp, thương mại
  (TN&MT) -Xác định phát triển công nghiệp, thương mại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian qua, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy lĩnh vực này, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.
 • Điện Biên: Tháo nút thắt tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM ở huyện Điện Biên Đông
  (TN&MT) - So với các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những nút thắt khiến nhiều địa phương gặp khó trong việc tìm giải pháp hữu hiệu. Do đó, việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
  (TN&MT) - Tối ngày 10/12, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.
 • Tây Sơn (Bình Định): Xây công trình vệ sinh cho đồng bào Bana Vĩnh An
  Để hỗ trợ giúp đỡ cho xã Vĩnh An thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Sơn đã phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động và tiếp nhận kinh phí xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ đồng bào dân tộc Bana, xã Vĩnh An.
 • Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025
  (TN&MT) - Sáng ngày 01/12 tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
 • Giáo hội Phật giáo chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc
  Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần từ bi, trí tuệ và phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; nỗ lực làm việc tốt, điều thiện; chung tay xây dựng đất nước hòa bình, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tại buổi tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra chiều tối 29/11 tại trụ sở Chính phủ.
 • Ngày 10/12 sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
  (TN&MT) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình Họp báo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức . Theo đó, ngày 10/12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
 • Thanh Hóa: Hỗ trợ hơn 600 tấn gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3950 /QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, với tổng số gạo hỗ trợ là 624.162 kg.
 • Vùng cao Tông Cọ nỗ lực bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Những ngày này, đến với xã vùng cao Tông Cọ - thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cảm nhận rõ nét nhất là sự đổi thay diện mạo nông thôn của một xã miền núi. Những con đường bê tông liên xã, liên bản nối dài khang trang, sạch đẹp. Hai bên đường, những khu đất trống, đồi trọc trước đây giờ phủ kín một màu xanh bạt ngàn của các loại cây ăn quả.
 • Bình Thuận: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) -Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bình Thuận không những tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, mà còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với tình hình hạn hán, giải quyết nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO