Công ty Dịch vụ Khí: Xuất sắc hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay

PV | 13/12/2022, 06:35

Trong năm 2022, mặc dù nhận khối lượng, quy mô công việc bảo dưỡng sửa chữa có tính chất phức tạp cao nhất từ trước tới nay, cùng với những khó khăn liên quan do đứt gãy chuỗi cung ứng thế giới, Công ty Dịch vụ Khí (DVK) đã xuất sắc hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của các đơn vị vận hành cũng như của PV GAS.

Nhiều đầu việc lớn, phức tạp

Trong năm 2022, DVK đảm nhận khối lượng công việc bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các công trình – hệ thống khí rất lớn, phức tạp, nhất là các đầu việc bảo dưỡng thường xuyên. Cùng với đó, DVK gặp phải những khó khăn đặc biệt trong mua sắm các vật tư thiết bị thay thế cho yêu cầu BDSC, do ảnh hưởng bởi đại dịch covid – 19 chưa hết di chứng và chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, càng trở nên phức tạp khi xảy ra xung đột Nga – Ukraine.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PV GAS, sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của các Ban chuyên môn, cũng như sự phối hợp rất nhịp nhàng của các đơn vị vận hành (ĐVVH): Công ty KVT, KĐN, KCM và Chi nhánh Khí Hải Phòng…; cùng với sự quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo Công ty, sự tập trung phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là nỗ lực vượt bậc của tập thể người lao động, Công ty DVK đã xuất sắc hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay.

z3954354339158_5ae28c1de06d7c10a73f303c84fb293a.jpg
Lãnh đạo PV GAS luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ toàn diện các hoạt động SXKD của DVK.

Công tác BDSC ngăn ngừa (BDNN) được DVK thực hiện bám sát kế hoạch đã thống nhất với các Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT), Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN), Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) và Công ty Khí Cà Mau K(KCM); đảm bảo đúng quy trình, an toàn, chất lượng, duy trì tình trạng hoạt động tốt nhất của các hệ thống thiết bị. Ước tính đến hết năm 2022 DVK đã phối hợp hoàn thành 3.940 đầu việc, đạt 100% Kế hoạch năm, nhưng bật tăng so với năm 2021 đến 226 đầu việc.

z3954355066482_ec1bea10cf22b51c77e4d361cb14843b.jpg
Bảo dưỡng sửa chữa để đảm bảo hệ thống công trình khí hoạt động an toàn – hiệu quả là nhiệm vụ hàng đầu của DVK.

DVK cũng thực hiện tốt BDSC đột xuất, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác vận hành an toàn, ổn định và liên tục các hệ thống thiết bị tại công trình khí. Số đầu việc đột xuất phát sinh trong năm 2022 lên đến gần 1.600 đầu việc, so với năm 2021 tăng đến 319 đầu việc, nhưng vẫn được DVK quyết tâm hoàn thành 100%.

2022 cũng là năm DVK triển khai khối lượng công việc BDSC thường xuyên lớn nhất từ trước tới nay với 116 đầu việc lớn và quy mô; đến nay, những công việc trọng điểm đều đã được ưu tiên thực hiện và hoàn thành theo yêu cầu. Đến hết tháng 12/2022, dự kiến DVK cũng hoàn thành 100% Kế hoạch với tiến tiến độ đảm bảo và duy trì an toàn, chất lượng công việc. Công tác kiểm định hiệu chuẩn (KĐHC), dự kiến đến hết tháng 12/2022 cũng sẽ hoàn thành 64/64 đầu việc, đạt 100% so với kế hoạch tiến độ chi tiết.

z3954358559133_ee49ff88469cead5f860817ad6e908fb.jpg
Ban Lãnh đạo và NLĐ DVK luôn thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần lao động hăng say, chuyên nghiệp, sáng tạo, nhiệt tình và trách nhiệm.

Nổi bật, DVK đã thực hiện nhiều công việc lớn và phức tạp như: Hoàn thành các đợt BDSC dừng khí và Turnaround năm 2022 đạt chất lượng, an toàn, vượt tiến độ: BDSC dừng khí Hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình, dừng khí GDS Bà Rịa; dừng khí Hệ thống Nam Côn Sơn 2 tại các trạm dọc tuyến của KĐN; dừng khí nhà máy GPP Dinh Cố thuộc KVT; dừng khí PM3 và BDSC GPP Cà Mau đợt 2; BDSC các bình bồn tại kho LPG Gò Dầu, Dung Quất, 2 bồn condensate tại Kho cảng Thị Vải...

Năm 2022 cũng ghi nhận khá nhiều công tác khảo sát sửa chữa đường ống biển mà DAK thực hiện ở hầu hết các hệ thống khí ngoài khơi về bờ. Công tác khảo sát sửa chữa đường ống/trạm trong bờ cũng được DVK phối hợp thực hiện với nhiều nội dung chuyên sâu về khảo sát bên trong tuyến ống, khảo sát hiện trạng chôn ống của các đoạn ống tiếp bờ…

An toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BDSC tại các công trình khí và quản lý vận hành Xưởng BDSC Đông Xuyên, công tác an ninh an toàn – môi trường – phòng chống cháy nổ luôn được DVK chú trọng, đảm bảo. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được lãnh đạo Công ty quan tâm, chỉ đạo sát sao. DAK đã xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phổ biến đến từng bộ phận, người lao động; Ước thực hiện tiết giảm được 102,8 tỷ đồng trong năm 2022, bằng 124% kế hoạch năm.

z3954359561964_06a2edc50481e2e1fd076be5739f6776.jpg
Người lao động DVK sẵn sàng tham gia nhiệt thành vào nhiều chương trình ASXH thiết thực, đẩy lùi dịch bệnh.

Xác định nhân sự là khâu then chốt của hoạt động phát triển doanh nghiệp, tập thể Lãnh đạo Công ty đã rà soát, kiện toàn trên cơ sở công tác tái cơ cấu được TCT phê duyệt, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý; đồng thời nâng cao hiệu quả trong hoạt động BDSC của Công ty.

DVK cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cho CBCNV; Trong đó, chủ yếu tập trung vào các khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đang trực tiếp làm công tác BDSC trên các công trình khí, nhằm nâng cao năng lực thực hiện công việc. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục triển khai lộ trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực BDSC cốt lõi của DVK được triển khai thực hiện từ năm 2020. Công tác đào tạo nội bộ, kèm cặp luôn được chú trọng và không ngừng đẩy mạnh, được thực hiện bởi các nhân sự của công ty có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm công tác để chia sẻ, nhân rộng kiến thức, nâng cao năng lực, hiệu quả BDSC các thiết bị, hệ thống trên công trình khí. Năm 2022, DKV triển khai được 44/44 khóa đào tạo theo kế hoạch. Tổng số lượt người được đào tạo là 1.419 lượt người, đạt 105% so với kế hoạch.

z3954362151808_b3e01681bc1c5abf8e12da4d298df4f7.jpg
Vẻ đẹp nữ tạo nên một phần cuộc sống lao động tươi vui.

Công tác thi đua khen thưởng gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao. Bên cạnh việc thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu theo KPIs; các phòng trào thi đua, lao động sáng tạo và hợp lý hóa trong công tác BDSC của Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty được phát động và nhiệt liệt hưởng ứng. DVK đã thực hiện tiết giảm từ hiệu quả công tác sáng kiến, cải tiến trong năm 2022 đạt hơn 15 tỷ đồng.

Có thể thấy, trong năm 2022, với sức mạnh đoàn kết, tinh thần lao động hăng say, chuyên nghiệp, sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm, tập thể Lãnh đạo và CBCNV DVK đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; kịp thời xử lý các hư hỏng/sự cố phát sinh; đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn liên tục cho các công trình khí, góp phần vào thành công chung của PV GAS.

z3954363311496_c70e75708a0d0f3bbbaeeafba25e88af.jpg
Tập thể DVK thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao vui khỏe, tăng cường giao lưu giữa các gia đình.

Trên tinh thần làm việc với phương châm: Đoàn kết – Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động; đảm bảo sự chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn trong công tác quản trị và hoạt động BDSC, Ban lãnh đạo DVK tiếp tục kêu gọi tập thể người lao động DVK đồng lòng, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, đảm bảo an toàn và hiệu quả; giữ gìn và phát huy truyền thống của Công ty Dịch vụ Khí – đơn vị chuyên ngành hàng đầu trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

Bài liên quan
 • DVK đảm bảo hoạt động liên tục, tích cực chăm lo cho người lao động
  (TN&MT) - Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19, Công ty Dịch vụ Khí (DVK) đã nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất, đảm bảo hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa tại các công trình khí của PV GAS. Trong đó, Công đoàn DVK đã luôn đồng hành, gắn bó, động viên người lao động yên tâm sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
PVEP - Hành trình 35 năm kiếm tìm tài nguyên trên biển
Hướng đến mục tiêu trở thành công ty dầu khí quốc tế chuyên nghiệp nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực, với năng lực hoạt động toàn cầu, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn ở tư thế sẵn sàng đổi mới, vượt qua các thử thách trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển.
Đừng bỏ lỡ
 • PV Power “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới
  Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã triển khai chương trình “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” nhằm hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021 - 2025 “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 về biến đổi khí hậu.
 • PV GAS PMC tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động
  Công ty Quản lý dự án Khí (PV GAS PMC) đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các hoạt động được triển khai rộng rãi, có hiệu quả, được các cấp ủy đảng, chính quyền và NLĐ ghi nhận, hưởng ứng tích cực.
 • 5 doanh nghiệp Dầu khí thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 của Forbes Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của 5 doanh nghiệp ngành Dầu khí, gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty CP PVI (PVI).
 • PV GAS 11 năm liên tiếp lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
  Ngày 5/6, Forbes Việt Nam đã công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023”. Đây là lần thứ 11, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) liên tiếp vinh dự có mặt trong danh sách này.
 • Doanh nghiệp sữa Cô Gái Hà Lan hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023 tại Bình Dương
  (TN&MT) - Ngày 5/6, tại huyện Bàu Bàng, với cam kết bền vững “Chung tay nuôi dưỡng hành tinh của chúng ta”, FrieslandCampina Việt Nam (Tập đoàn sở hữu sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi…) đã đồng hành cùng Sở TN&MT Bình Dương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với sự tham gia của hơn 500 người gồm đại biểu, khách mời, các em học sinh và người dân địa phương.
 • PVOIL: Hành trình 15 năm hoàn thành tốt sứ mệnh và nâng cao vị thế
  Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng khẳng định PVOIL đã thực hiện tốt sứ mệnh tham gia vào đảm bảo cung cầu năng lượng thương mại sơ cấp; cùng với Chính phủ, Nhà nước, góp phần bảo đảm ổn định, an ninh năng lượng quốc gia và là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái kinh doanh của tổ hợp Petrovietnam.
 • PV GAS: Xanh hóa các công trình khí
  Trong những năm qua, việc phủ xanh các nhà máy, công trình khí luôn được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quan tâm triển khai. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng và trở thành một hoạt động thường xuyên, liên tục của PV GAS nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
 • PVFCCo vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Theo thông tin về “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2023 mà Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố ngày 5/6/2023, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) đã vinh dự lần thứ 7 lọt vào Top danh hiệu uy tín này.
 • THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh
  Trước yêu cầu ngày càng cao về tự động hóa trong sản xuất kinh doanh, THACO AUTO Chu Lai đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình nhanh và phù hợp; triển khai các giải pháp tích hợp công nghệ thông tin nhằm thay đổi phương thức điều hành, quản trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển sản xuất thông minh.
 • Góp phần phủ xanh biển Vân Đồn - Doanh nghiệp đầu tiên nuôi rong sụn thành công
  STP Group được biết là doanh nghiệp đầu tiên nuôi thành công loài rong sụn tại vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Cùng với các giải pháp về vật liệu nuôi công nghệ mới, STP đang từng bước góp phần phủ xanh vùng biển tại Quảng Ninh và từ đó nhân rộng tại tỉnh thành ven biển Việt Nam.
 • PV GAS đẩy mạnh phát triển khách hàng hóa dầu từ khí
  Vừa qua, tại trụ sở Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong đã chủ trì tiếp và làm việc với đoàn công tác từ Tập đoàn Siam Cement Group Chemicals (SCGC) để chuẩn bị cho giai đoạn PV GAS cấp khí làm nguyên liệu cho Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam.
 • Petrovietnam hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
  Hưởng ứng Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trao tặng lá cờ có chữ ký của cán bộ, nhân viên Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đang làm việc tại giàn Hải Thạch - Mộc Tinh cho tỉnh Nghệ An.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO