Công ty Dịch vụ Khí: Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Công ty Dịch vụ Khí: 
Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
Tại Công ty Dịch vụ Khí – đơn vị chủ trì về công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các thiết bị trên công trình khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất luôn được lãnh đạo công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao, đạt được hiệu quả cao, làm lợi hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO