Xã hội

Công đoàn Viện Khoa học KTTV&BĐKH: Nhiều hoạt động khởi sắc, hiệu quả

Mai Đan 25/05/2023 12:50

(TN&MT) - Sáng 25/5 tại Hà Nội, Viện Khoa học KTTV&BĐKH đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Võ Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ TN&MT và ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH tham dự Đại hội.

img_2216.jpg
Ông Võ Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự Đại hội về phía Công đoàn Bộ TN&MT còn có ông Phạm Đình Tuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ TN&MT; về phía Viện Khoa học KTTV&BĐKH có các đồng chí Lãnh đạo Viện và toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Doãn Hà Phong - Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) cho biết: Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở Viện ngày càng lớn mạnh, hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời là cầu nối với các cấp Chính quyền, tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động; kịp thời động viên, phát huy tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, sức sáng tạo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức trách được giao.

img_2229.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội là một kỳ sinh hoạt hết sức quan trọng, nhằm tổng kết đánh giá các ưu điểm, các mặt đã thực hiện tốt và các mặt hạn chế trong hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua, đề ra các phương hướng, mục tiêu cho hoạt động của nhiệm kỳ tới. Đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, trình độ và tinh thần trách nhiệm, bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Viện, ông Doãn Hà Phong cho biết: Trong nhiệm kỳ 2019-2023, trong tình hình đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động, đặc biệt là vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống, song với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên, người lao động vẫn phát triển cả về số lượng và chất lượng; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

img_2276.jpg
Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH phát biểu tại Đại hội

Tổ chức công đoàn đã bám sát đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ TN&MT, công đoàn cơ sở Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ trước đề ra; hoạt động của các cấp công đoàn đã có nhiều khởi sắc, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức, lao động; chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Viện trong giai đoạn mới.

Về phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028, ông Doãn Hà Phong cho biết Công đoàn sẽ tiếp tục vận động công chức, viên chức và người lao động nâng cao chất lượng tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách; tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

img_2177(1).jpg
Ông Doãn Hà Phong - Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học KTTV&BĐKH phát biểu khai mạc Đại hội

Công đoàn cũng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức vững mạnh toàn diện; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá cao các kết quả mà Công đoàn Viện Khoa học KTTV&BĐKH đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 nhưng Công đoàn vẫn bám sát và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, có nhiều đổi mới và sáng tạo trong quá trình triển khai để phù hợp với thực tiễn của đơn vị và bối cảnh xã hội.

Ông Võ Văn Hòa nhất trí với các phương hướng mục tiêu của nhiệm kỳ 2023-2028 và đề nghị Công đoàn Viện tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tin tưởng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Viện.

img_2308.jpg
Ông Phạm Đình Tuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ TN&MT và ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng thời, Công đoàn Viện tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trong đó gắn liền với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Công đoàn Viện cần phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn trong việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, giám sát và thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên công đoàn và người lao động; trong các phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào “văn hóa công sở”, “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiểu quả”,…

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ban Chấp hành Công đoàn và các Công đoàn viên của Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Viện phát huy tốt vai trò chức năng trong việc xây dựng các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong Viện; chấp hành tốt Điều lệ, Nghị quyết và các nội quy Công đoàn; nỗ lực để đáp ứng hết yêu cầu nhiệm vụ được giao.

img_2320.jpg
Đại diện 9 ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ mới, ông Lê Ngọc Cầu - Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu 9 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Viện Khoa học KTTV&BĐKH khóa XXIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 3 đại biểu chính thức, đại diện cho Công đoàn Viện dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT khóa V nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Là một trong 9 ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ mới, ông Lê Ngọc Cầu - Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH mong muốn Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Đảng ủy Viện, sự hơp tác giúp đỡ của các đơn vị chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời xin hứa sẽ nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Mãn nhãn với màn đua ngựa tại Festival cao nguyên trắng Bắc Hà
(TN&MT) - Ngày 10/6, UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã long trọng tổ chức Vòng chung kết giải đua ngựa Bắc Hà năm 2023, tại sân vận động Trung tâm huyện Bắc Hà. Vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 16 năm 2023 là một trong những hoạt động hấp dẫn của Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè năm 2023, với chủ đề “Vũ Điệu Cao Nguyên”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO