Xã hội

Công đoàn Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam: Tích cực đổi mới phương thức hoạt động

Mai Đan 14:38 26/05/2023

(TN&MT) - Sáng 26/5, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT và bà Nguyễn Thị Thu Linh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tham dự Đại hội.

img_2420.jpg
Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Về dự Đại hội còn có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trương Hồng Tiến, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết: Trong nhiệm kỳ 2019-2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Văn phòng, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Văn phòng đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hộ Công đoàn lần thứ VIII đề ra.

Công đoàn Văn phòng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Với những nỗ lực đó, tổ chức Công đoàn đã thực sự chiếm được niềm tin, sự tín nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Văn phòng, và cũng được chi bộ Đảng, chính quyền cơ quan đánh giá cao. Công đoàn Văn phòng Thường trực đã đạt nhiều danh hiệu do Công đoàn Bộ TN&MT trao tặng.

img_2368.jpg
Ông Trương Hồng Tiến, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, ông Trương Hồng Tiến cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng đã tham gia đóng góp ý kiến với lãnh đạo Văn phòng Thường trực về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động trong việc phân công, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng viên chức, khen thưởng, kỷ luật.

Công đoàn đã phổ biến kịp thời tới các đơn vị về các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; đảm bảo chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của đoàn viên, chế độ hưu trí được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Cán bộ công đoàn đơn vị theo dõi sâu sát tình hình đoàn viên, nên việc thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo nhanh, gọn, chính xác.

Công đoàn Văn phòng Thường trực thường xuyên phối hợp với chính quyền trong việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ công chức viên chức và người lao động; chủ động đề xuất với chính quyền trong việc thăm hỏi khi gia đình có việc hiếu, hỉ hoặc các ngày lễ, tết trong năm; thường xuyên quan tâm đến các gia đình có công với đất nước và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với nữ giới.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Chủ tịch Công đoàn Trương Hồng Tiến cho biết Công đoàn Văn phòng Thường trực sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức vững mạnh toàn diện; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

img_2461(1).jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Linh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan đánh giá, với số lượng cán bộ công chức đoàn viên ít so với các đơn vị trong Bộ, Công đoàn Văn phòng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc tham gia phối hợp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Bộ đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Ban chấp hành Công đoàn khóa IV đã đạt được. Cụ thể, trong thời gian qua, Ban chấp hành Công đoàn đã bám sát đường lối chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Bộ, xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội của nhiệm kỳ trước đã đề ra.

Bà Vũ Thị Mai Lan yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Văn phòng tiếp tục tinh thần đổi mới, bám sát sự vận động của thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức tốt các hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Linh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết: Đại hội Công đoàn Văn phòng Thường trực lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh công nhân, viên chức toàn Văn phòng đang nỗ lực triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội và các cam kết của Thủ tướng Chính phủ các nước tại các Hội nghị Cấp cáo Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Ủy ban đang có nhiều chuyển biến mới, đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần đạt được mục tiêu quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công.

Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã được đề ra cho giai đoạn 2021-2025, bà Nguyễn Thị Thu Linh đề nghị Đại hội Công đoàn Văn phòng lần thứ IX hướng tới mục tiêu ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng được với các yêu cầu mới; giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

img_2570.jpg
Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT và bà Nguyễn Thị Thu Linh, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Thường trực nhiệm kỳ 2023-2028 và tri ân Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; ra sức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 3 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 2 đại biểu (1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết), đại diện cho Công đoàn Văn phòng Thường trực dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu
Từ ngày 05-10/6, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) với chủ đề “50 năm FABC: Nhìn lại các văn kiện và áp dụng”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
 • Tạo sinh kế bền vững từ vườn đồi
  (TN&MT) - Những năm qua, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung phát triển kinh tế- xã hội và có nhiều các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo về nhà ở, đất ở, vay vốn giúp người dân phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu ngay trên quê hương của mình.
 • Hậu Giang: Quản lý, khai thác hiệu quả đất đai giúp giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Xác định đất đai là nguồn lực quan trọng, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến giảm nghèo bền vững, tỉnh Hậu Giang đã và đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • “Trái ngọt” trên vùng đá tai mèo
  Không  cam chịu cái đói, cái nghèo ông Sùng A Thào mạnh dạn vay ngân hàng 300 triệu đồng đầu tư trồng hàng nghìn cây ăn quả. Không ngại khó, ngại khổ thử nghiệm nhiều loại cây để phù hợp với thổ nhưỡng đồi núi đá, ông Thào trở thành người dân tộc Mông điển hình dám nghĩ dám làm, vươn lên thoát nghèo bằng chính sức của mình.
 • Chàng thanh niên trẻ làm giàu từ cây chuối
  Tôi tình cờ biết Chiến qua lời kể của một cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Tân Kỳ. Hay tin cậu thanh niên “mới tí tuổi đầu” đã làm chủ một Hợp tác xã chuối xuất khẩu thì tôi  xin địa chỉ, háo hức “lên đường” tìm hiểu về tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, được nhiều người dân địa phương nể phục này.
 • Mật ong rừng Năng Cát (Thanh Hóa): Xây dựng thương hiệu để thoát nghèo bền vững
  Nhằm khai thác tiềm năng lợi thế từ rừng, đặc biệt là núi rừng Chí Linh còn tương đối nguyên sinh, thảm thực động vật phong phú, chính quyền và người dân và doanh nghiêp xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã và đang tập trung xây dựng sản phẩm Mật ong tự nhiên của núi rừng nơi đây trở thành sản phẩm OCOP vào năm 2023. Góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo, thay đổi cuộc sống cho bao người dân nơi đây.
 • Thái Nguyên: Người dân bàn giao 6 cá thể hổ
  (TN&MT) - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, Hạt Kiểm lâm TP. Thái Nguyên phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP. Hà Nội, Trung tâm Cứu hộ  Động vật hoang dã Hà Nội, UBND phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên) tiếp nhận 6 cá thể hổ do người dân nuôi nhốt.
 • Đà Nẵng: Tập huấn “Chuyển đổi số báo chí trong tình hình mới”
  Ngày 9/6, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác báo chí năm 2023 với chuyên đề: “Chuyển đổi số báo chí trong tình hình mới” cho hơn 100 phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 • Thúc đẩy Chuyển đổi số khu vực trung du và miền núi phía Bắc
  Sáng 9/6, Tỉnh Yên Bái phối hợp với Báo Tiền phong, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức hội thảo “Thúc đẩy Chuyển đổi số khu vực trung du và miền núi phía Bắc” với sự tham dự của gần 300 đại biểu.
 • Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh: Tạo “cần câu” để hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống
  (TN&MT) - Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế- xã hội, nhất là công tác giảm nghèo đối với người dân và đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, huyện Đầm Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để chia sẻ kinh nghiệm cũng như kết quả đạt được, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà.
 • Công đoàn Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học: Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ
  (TN&MT) - Ngày 9/6, tại Hà Nội, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.
 • Điện Biên: Kỷ niệm 60 năm ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh
  (TN&MT) - Sáng nay, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày bầu cử HĐND tỉnh Điện Biên (9/6/1963- 9/6/2023).
 • Kịp thời cứu nạn 6 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị nạn trên biển Côn Đảo
  Ngày 08/6, Đồn Biên phòng Côn Đảo, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Đơn vị vừa tiến hành các thủ tục tiếp nhận 06 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị nạn trên biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được một tàu cá Bình Định đưa vào bờ an toàn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO