Xã hội

Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"

Thủy Nguyễn 19:07 05/06/2023

(TN&MT) - Với chủ đề "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra ngày 5/6 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2019-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác và bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Tuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ TN&MT; đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc cùng hơn 50 công đoàn viên đại diện cho các công đoàn cơ sở của Trung tâm.

_mg_9621-2-.jpg
Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Tuyến, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước cũng gặp không ít khó khăn, bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến hoạt động của Trung tâm cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, với sự chủ động, tích cực chỉ đạo của lãnh đạo, cùng sự đồng hành của Ban Chấp hành Công đoàn, cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm đã cùng nhau đoàn kết, gắn bó, cố gắng khắc phục vượt qua mọi khó khăn, ra sức thi đua lao động, sản xuất, cải tiến kỹ thuật, đổi mới trong công tác quản lý góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao hàng năm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

 Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã thực hiện tốt vai trò là đại diện cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, luôn phát huy dân chủ cơ sở, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn trong toàn Trung tâm, tiếp thu những ý kiến góp ý, xây dựng, tổng hợp và phản ánh tới lãnh đạo, các tổ chức liên quan để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan tới đời sống, việc làm, thu nhập và chính sách xã hội cho cán bộ viên chức và người lao động.

_mg_9632-3-.jpg
Đồng chí Tống Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu 

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã bám sát kế hoạch công tác, chủ động công việc, tổ chức tốt nhiều hoạt động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia. Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng thời điểm. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, góp phần quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đoàn viên vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Theo đồng chí Lê Văn Tuyến, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Trung tâm vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở và đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công việc.

_mg_9598-2-.jpg
Đồng chí Lê Văn Tuyến, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước báo cáo tại Đại hội

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu. Trong đó, hàng năm, có từ 95% trở lên số công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có từ 50% trở lên số công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; phấn đấu trên 50% các công đoàn trực thuộc được tặng Giấy khen của Công đoàn Trung tâm, 20% các công đoàn trực thuộc được tặng bằng khen của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn Viên chức Việt Nam. Công đoàn cơ sở Trung tâm phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Bằng khen, cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam và trên 85% nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

_mg_9607_1.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc cũng đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động Công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ mới.

Qua theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt động công đoàn của Trung tâm, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành đánh giá: Mặc dù Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia có số lượng đoàn viên lớn, địa bàn phân tán nhưng luôn là một tập thể đoàn kết, cán bộ viên chức và người lao động luôn có ý thức xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, luôn nhiệt tình ủng hộ các chương trình hoạt động của Trung tâm với tinh thần đoàn kết, gắn bó vì mục tiêu chung.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, đồng thời để hoạt động công đoàn của Trung tâm hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Dương Trung Thành đề nghị Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để hoạt động công đoàn thiết thực hơn nữa thu hút đông đảo đoàn viên tham gia phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị, tham gia công tác tập huấn hoạt động công đoàn, duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm tra, tài chính, nữ công.

Đồng thời Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cũng cần chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, vận động đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỹ luật lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để xây dựng tập thể Trung tâm đoàn kết, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Chủ tịch Công đoàn, với đặc thù các tổ chức công đoàn của Trung tâm trải dài trên tất cả các địa bàn của Tổ quốc, vì vậy, đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc Trung tâm cần nghiên cứu tình hình thực tiễn của đơn vị để triển khai hoạt động công đoàn cho hiệu quả và phù hợp; đồng thời phối hợp với các tổ chức công đoàn tại địa phương nơi công tác để đảm bảo cho công đoàn viên có cơ hội được tham gia các hoạt động phong trào ý nghĩa, thiết thực.

_mg_9661-2-rs(5).jpg
Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia vinh dự nhận được Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Tống Ngọc Thanh đề nghị BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028 cần thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Cùng với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn. Đặc biệt, mọi hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, lấy sự tham gia của công đoàn viên làm thước đo cho chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Nhân dịp này, đồng chí Tống Ngọc Thanh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Công đoàn Bộ, sự phối hợp hỗ trợ của các Công đoàn các cấp; đồng thời mong rằng trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn của Trung tâm tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa.

_mg_9675-2-.jpg
Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT và đồng chí Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự đã bầu 9 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Công đoàn Trung tâm dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Báo Xây dựng tiếp tục hợp tác với Báo Tin tức Xây dựng và kỹ thuật Nhật Bản
Ngày 3/10/2023, tại Tokyo - Thủ đô Nhật Bản, Báo Xây dựng Việt Nam do ông Nguyễn Anh Dũng – Tổng biên tập làm đại diện đã tiếp tục ký kết biên bản hợp tác với Báo Tin tức Xây dựng và kỹ thuật Nhật Bản. Cùng với sự chứng kiến của Bộ MLIT cùng nhiều doanh nghiệp tại Nhật Bản.
Đừng bỏ lỡ
 • Khách du lịch đến Quảng Bình trong 9 tháng đã vượt chỉ tiêu cả năm
  Năm 2023, ngành du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đón từ 3-3,5 triệu lượt khách nhưng đến nay đã có gần 3,7 triệu lượt du khách đến với tỉnh này.
 • Bảo hiểm Việt Nam: Kiên định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
  “Toàn Ngành tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện các Luật liên quan đến nhiệm vụ của Ngành thời gian tới”. Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành 2/10/2023.
 • Tôn vinh 100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 3/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức họp báo về “Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2023. Chương trình sẽ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, và lần đầu tiên tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc.
 • Long An: Lan tỏa các mô hình xanh để thu hút các dự án xanh
  (TN&MT) - Dưới tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Long An đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
 • Quảng Nam tăng cường quản lý chất lượng Sâm Ngọc Linh
  Hiện nay, việc quảng cáo, mua bán các sản phẩm Sâm Ngọc Linh giả, không rõ nguồn gốc trên các nền tảng mạng xã hội đang có diễn biến phức tạp … làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX, KD) của người sản xuất chân chính. Để chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời tăng cường quản lý SX, KD Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 6689/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý chất lượng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
 • Thanh Hóa: Tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn”
  Ngày 2/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023 – 2025.
 • TP.HCM: Phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước
  (TN&MT) -UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi đoàn giám sát của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo tiêu chuẩn nghèo Thành phố.
 • Hội Nông dân TP.HCM: Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) Trong nhiệm kỳ 2018 -2023, Hội Nông dân TP.HCM đã thực hiện thành công Công trình “Tư vấn, hỗ trợ 10 chi hội làm điểm không còn hội viên nghèo theo tiêu chí của thành phố để nhân rộng”. Từ thành công này, nhiều mô hình giảm nghèo bền vững đã được nhân rộng, giúp cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
 • Người nông dân trăn trở với mảnh đất quê hương
  (TN&MT)- Đến ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ hỏi thăm ông Huỳnh Thanh Lâm hầu như ai cũng biết. Ông không chỉ là người nông dân sản xuất giỏi, hay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn còn là người dám chia sẻ những “bí quyết” về kỹ thuật, kinh nghiệm trồng Sầu Riêng đạt năng suất, chất lượng cho nhiều nông dân khác để cùng nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình.
 • Đồng Nai: Nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Trong những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến tháng 9/ 2023, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn Đồng Nai đạt 64,7 triệu đồng/người/năm, tăng 25% so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm mạnh, đến nay còn dưới 0,09%.
 • Sữa Cô Gái Hà Lan thắp sáng niềm vui Tết Trung thu cho trẻ em Bình Dương
  (TN&MT) - Trung thu - Tết của sum vầy, Tết của những tiếng cười trẻ thơ khi được ba mẹ mua cho lồng đèn rực rỡ sắc màu, những chiếc bánh nướng thơm ngon, được rước đèn, phá cỗ cùng bạn bè dưới ánh trăng. Hạnh phúc ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải trẻ nào cũng có được, bởi nhiều em đang sống trong cảnh thiếu thốn, không thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui hồn nhiên trong ngày Tết của trẻ nhỏ.
 • Xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch: “Vĩnh Phúc - trải nghiệm bốn mùa”
  (TN&MT) - Nhằm góp phần tăng trưởng khách du lịch một cách bền vững, Vĩnh Phúc đã có nhiều chương trình đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ mới trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương; tăng cường kết nối điểm đến và chuỗi cung ứng dịch vụ của các địa phương trở thành các sản phẩm du lịch an toàn, có chất lượng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO