Xã hội

Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Mai Đan 18:39 24/05/2023

(TN&MT) - Chiều 24/5, tại Hà Nội, Cục Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Cục lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT; ông Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam. 

img_1990.jpg
Bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự Đại hội về phía Công đoàn Bộ TN&MT còn có ông Phạm Đình Tuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ TN&MT; Về phía Cục Khoáng sản Việt Nam có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Phương - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam cho biết: Công đoàn Cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam thành lập và hoạt động được hơn 5 tháng, đến thời điểm hiện tại, Ban chấp hành Công đoàn lâm thời đã chủ động tích cực phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đồng thời là cầu nối với các cấp chính quyền, tuyên truyền các quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động; kịp thời động viên, phát huy tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, sức sáng tạo góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức trách được giao.

img_2033.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội lần này là một kỳ sinh hoạt hết sức quan trọng, nhằm đề ra các phương hướng, mục tiêu cho hoạt động của nhiệm kỳ tới; đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong những năm tới, để bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

img_2005.jpg
Ông Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, bà Bùi Thị Mai Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam cho biết: Mặc dù Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam mới đi vào hoạt động, nhưng được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, Công đoàn cơ sở Cục đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Công đoàn Cục đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc thực hiện tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đặc biệt chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

img_2050.jpg
Ông Trần Phương - Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Công đoàn Bùi Thị Mai Lan cho biết, Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn.

Công đoàn Cục cũng sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên tuyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; phát triển đoàn viên đi đôi với nâng cao chất lượng, quản lý đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc...

Tại Đại hội, đại diện các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam đã tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động Công đoàn Cục trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan đánh giá, trong xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả làm việc; phối hợp với Đoàn Thanh niên, các cấp chính quyền xây dựng công sở văn minh, văn hóa, tạo môi trường làm việc đoàn kết, vui tươi, dân chủ, thi đua lao động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, bà Vũ Thị Mai Lan đề nghị Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn bám sát các chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, đưa các hoạt động văn hoá tinh thần đến đông đảo công đoàn viên, cũng như đấu tranh với các quan điểm sai trái.

img_1934.jpg
Bà Bùi Thị Mai Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam báo cáo tại Đại hội

Đồng thời, thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quản lý của Cục Khoáng sản Việt Nam trong tình hình mới.

Ngoài ra, tăng cường các hoạt động phong trào văn hoá, thể thao; xây dựng môi trường văn minh trong công sở; thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, cho người lao động tập hợp, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đoàn viên công đoàn để tạo đột phá mạnh mẽ trong triển khai nhiệm vụ chính trị.

Hơn nữa, tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt phát huy vai trò của cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Bên cạnh đó, đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu những Công đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

img_2108.jpg
Đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT và ông Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời. Theo ông, Đại hội Công đoàn Cục diễn ra trong bối cảnh Cục Khoáng sản Việt Nam cũng như tổ chức Công đoàn Cục mới đi vào hoạt động, công việc rất nhiều, từ những nhiệm vụ chuyển tiếp, nhiệm vụ mới, toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản, nhiệm vụ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản.

“Nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam. Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, coi đó là những tiền đề tạo thuận lợi, cơ hội cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Cục, đồng thời cũng tiềm ẩn những khó khăn, thách thức đan xen, Công đoàn Cục cần tập trung đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên công đoàn, gắn với đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Cục phát triển bền vững”, ông Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh.

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 7 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 2 đại biểu chính thức, đại diện cho Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu
Từ ngày 05-10/6, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) với chủ đề “50 năm FABC: Nhìn lại các văn kiện và áp dụng”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
 • Tạo sinh kế bền vững từ vườn đồi
  (TN&MT) - Những năm qua, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung phát triển kinh tế- xã hội và có nhiều các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo về nhà ở, đất ở, vay vốn giúp người dân phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu ngay trên quê hương của mình.
 • Hậu Giang: Quản lý, khai thác hiệu quả đất đai giúp giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Xác định đất đai là nguồn lực quan trọng, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến giảm nghèo bền vững, tỉnh Hậu Giang đã và đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • “Trái ngọt” trên vùng đá tai mèo
  Không  cam chịu cái đói, cái nghèo ông Sùng A Thào mạnh dạn vay ngân hàng 300 triệu đồng đầu tư trồng hàng nghìn cây ăn quả. Không ngại khó, ngại khổ thử nghiệm nhiều loại cây để phù hợp với thổ nhưỡng đồi núi đá, ông Thào trở thành người dân tộc Mông điển hình dám nghĩ dám làm, vươn lên thoát nghèo bằng chính sức của mình.
 • Chàng thanh niên trẻ làm giàu từ cây chuối
  Tôi tình cờ biết Chiến qua lời kể của một cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Tân Kỳ. Hay tin cậu thanh niên “mới tí tuổi đầu” đã làm chủ một Hợp tác xã chuối xuất khẩu thì tôi  xin địa chỉ, háo hức “lên đường” tìm hiểu về tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, được nhiều người dân địa phương nể phục này.
 • Mật ong rừng Năng Cát (Thanh Hóa): Xây dựng thương hiệu để thoát nghèo bền vững
  Nhằm khai thác tiềm năng lợi thế từ rừng, đặc biệt là núi rừng Chí Linh còn tương đối nguyên sinh, thảm thực động vật phong phú, chính quyền và người dân và doanh nghiêp xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã và đang tập trung xây dựng sản phẩm Mật ong tự nhiên của núi rừng nơi đây trở thành sản phẩm OCOP vào năm 2023. Góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo, thay đổi cuộc sống cho bao người dân nơi đây.
 • Thái Nguyên: Người dân bàn giao 6 cá thể hổ
  (TN&MT) - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, Hạt Kiểm lâm TP. Thái Nguyên phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP. Hà Nội, Trung tâm Cứu hộ  Động vật hoang dã Hà Nội, UBND phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên) tiếp nhận 6 cá thể hổ do người dân nuôi nhốt.
 • Đà Nẵng: Tập huấn “Chuyển đổi số báo chí trong tình hình mới”
  Ngày 9/6, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác báo chí năm 2023 với chuyên đề: “Chuyển đổi số báo chí trong tình hình mới” cho hơn 100 phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 • Thúc đẩy Chuyển đổi số khu vực trung du và miền núi phía Bắc
  Sáng 9/6, Tỉnh Yên Bái phối hợp với Báo Tiền phong, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức hội thảo “Thúc đẩy Chuyển đổi số khu vực trung du và miền núi phía Bắc” với sự tham dự của gần 300 đại biểu.
 • Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh: Tạo “cần câu” để hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống
  (TN&MT) - Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế- xã hội, nhất là công tác giảm nghèo đối với người dân và đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, huyện Đầm Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để chia sẻ kinh nghiệm cũng như kết quả đạt được, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà.
 • Công đoàn Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học: Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ
  (TN&MT) - Ngày 9/6, tại Hà Nội, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ TN&MT) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.
 • Điện Biên: Kỷ niệm 60 năm ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh
  (TN&MT) - Sáng nay, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày bầu cử HĐND tỉnh Điện Biên (9/6/1963- 9/6/2023).
 • Kịp thời cứu nạn 6 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị nạn trên biển Côn Đảo
  Ngày 08/6, Đồn Biên phòng Côn Đảo, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Đơn vị vừa tiến hành các thủ tục tiếp nhận 06 ngư dân trên tàu cá Bình Định bị nạn trên biển Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được một tàu cá Bình Định đưa vào bờ an toàn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO