Xã hội

Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai: Đổi mới tổ chức hoạt động, phù hợp tình hình mới

Thủy Nguyễn 18:45 09/06/2023

(TN&MT) - Chiều 9/6, tại Hà Nội, Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Mai Văn Phấn, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai; các Phó Cục trưởng và gần 50 đoàn viên công đoàn đại diện cho các công đoàn cơ sở của Cục.

_mg_9975-2-.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tổng kết tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai cho biết, ngày 16/2/2023, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai đã được thành lập theo Quyết định 19/QĐ-CĐB của Công đoàn Bộ TN&MT. Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng Công đoàn Cục đã triển khai các hoạt động công đoàn thiết thực, có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Nhận thức rõ công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là một trong những nhiệm vụ chính, quan trọng của tổ chức công đoàn, do vậy, thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục thường xuyên quan tâm đề xuất với Lãnh đạo Cục và phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt mọi chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo đúng, đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tạo sự gắn bó đoàn kết trong người lao động; từ đó, là động lực để người lao động phấn khởi, yên tâm công tác.

Cùng với đó, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Cục cũng làm tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng và công tác chính quyền nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động, đồng tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các hoạt động công đoàn đều được Ban chấp hành bàn bạc, thống nhất khi triển khai, chú trọng vào những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện chung của đơn vị.

_mg_9994.jpg
Quang cảnh Đại hội

Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã tích cực tuyên truyền tới các đoàn viên, người lao động về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; kịp thời triển khai thực hiện các hoạt động do Công đoàn Cục và Bộ phát động; các nhiệm vụ được Đảng ủy Cục chỉ đạo; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên; tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, người phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Quy chế Văn hóa công sở; phong trào chống các tệ nạn xã hội, các tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; tuyên truyền hưởng ứng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước.

_mg_0008-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai phát biểu

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt cho biết, Công đoàn Cục chủ động tham gia trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính chị của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Cùng với đó, tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; phấn đấu 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu tiên tiến, trong đó, danh hiệu lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp đạt từ 15-20%; tổ chức thực hiện kịp thời, đạt kết quả các chương trình do Công đoàn cấp trên đề ra; tham gia tích cực các phong trào do tổ chức công đoàn phát động.

Đồng thời, tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm cũng như rèn luyện sức khỏe thường xuyên, nâng cao đời sống về văn hóa, tinh thần;…

_mg_0002-2-.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Qua theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công tác công đoàn của Cục, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá: Mặc dù Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai mới được thành lập được hơn 4 tháng, tuy nhiên Ban chấp hành Công đoàn đã cùng với chính quyền nỗ lực cố gắng, ổn định bộ máy tổ chức, tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật đất đai nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, đồng chí Vũ Thị Mai Lan đề nghị BCH Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai cần tiếp tục làm tốt việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành; bám sát các Chương trình hành động của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của Công đoàn.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên công đoàn để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tập hợp, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đoàn viên công đoàn để tạo đột phá mạnh mẽ trong triển khai nhiệm vụ chính trị, trước mắt là tập trung hoàn thiện việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các hoạt động phong trào văn hoá, thể thao; xây dựng môi trường văn minh trong công sở. Thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên. Triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, chăm lo lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, cho người lao động; …

_mg_9987-2-.jpg
Cục trưởng Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai Mai Văn Phấn phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai, đồng chí Mai Văn Phấn, Cục trưởng đánh giá: Thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào người lao động và hoạt động công đoàn đạt yêu cầu đã đề ra nhằm góp phần bảo đảm sự bình ổn trong toàn Cục, tạo dựng hài hòa các mối quan hệ lao động, là cầu nối giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và người lao động.

Đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 mà Công đoàn Cục đã đưa ra, đồng thời để hoạt động Công đoàn tiếp tục hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Phấn đề nghị, Ban Chấp hành Cục cần tập trung trí tuệ, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; gương mẫu đi đầu, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh góp phần triển khai thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Cục.

Đặc biệt, tại Đại hội, Cục trưởng Mai Văn Phấn cũng đề nghị đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, bầu ra các đồng chí xứng đáng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám đứng ra để bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới.

_mg_0019-2-.jpg
Ra mắt BCH Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai nhiệm kỳ 2023 - 202

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 11 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu các đại biểu đại diện cho Công đoàn Cục Đăng kí và Dữ liệu thông tin đất đai dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Thừa Thiên – Huế phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”
  (TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn tỉnh.
 • Lào Cai: Trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật
  (TN&MT) - Ngày 21/9, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023) và ra mắt ấn phẩm mới.
 • Bảo hiểm xã hội đối thoại với 120 doanh nghiệp tiêu biểu về chính sách BHXH, BHYT
  Ngày 19/9, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Bùi Minh Đức cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố tổ chức đối thoại với 120 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho thân nhân người tử vong vụ cháy chung cư mini
  Tính đến sáng 19/9, Bảo hiểm xã hội Hà Nội và các đơn vị đã chi chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động của 17 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội. Đây là 17 nạn nhân có tham gia bảo hiểm xã hội trong tổng số 56 người thiệt mạng của vụ cháy.
 • Bộ TN&MT phối hợp với Công ty TNHH Unilever Việt Nam: Chung tay hành động vì một Việt Nam xanh
  (TN&MT) - Ngày 21/9, tại xã Nghĩa An (Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái), Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND Thị xã Nghĩa Lộ; Công ty TNHH Unilever Việt Nam và Nhãn hàng Omo tổ chức Chương trình trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh”.
 • Tích cực xây dựng "Trường học không khói thuốc"
  (TN&MT) - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành quyết định số 3459/QĐ-TĐHHN ngày 12/9/2023 về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 nhằm thực hiện xây dựng môi trường làm việc trong lành, văn minh theo hướng “Trường học không khói thuốc”.
 • Hậu Giang: Xây dựng 1.400 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn
  (TN&MT) - Chiều 20/9, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà "Đại đoàn kết" cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
 • Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng (Yên Bái) có gì đặc sắc?
  (TN&MT) - Từ ngày 22-28/9, tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) sẽ diễn ra Lễ hội Trà Shan Tuyết. Đây lần đầu tiên lễ hội được tổ chức nhằm hưởng ứng chuỗi các sự kiện văn hoá, du lịch của tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra vào cuối tháng 9.
 • Ngành giáo dục quận Ba Đình: Đổi mới, nâng cao chất lượng, lấy học sinh làm trung tâm
  (TN&MT) - Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Ba Đình đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhờ đó, ngành giáo dục quận Ba Đình đã có nhiều dấu ấn đột phá. Năm học 2023 - 2024 tiếp tục là năm học được quận chú trọng triển khai các kế hoạch, hành động, xác định những mục tiêu quan trọng.
 • Quảng Bình: Chú trọng đầu tư cho giảm nghèo bền vững
  Là địa phương còn nhiều khó khăn so với cả nước, nhưng trong những năm qua tỉnh Quảng Bình luôn coi trọng, dành nguồn lực đầu tư thích đáng cho công tác giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, kết quả giảm nghèo của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 • Hướng dẫn quy trình hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững
  (TN&MT)- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (dự án) để hướng dẫn về quy trình và cách thức tổ chức thực hiện dự án cho cán bộ quản lý, tổ chức thực hiện ở các cấp, chủ yếu là cấp tỉnh, huyện và xã, thuộc cơ quan chủ chương trình và các cơ quan, đơn vị chủ trì, thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
 • Ninh Thuận: Tạo việc làm cho lao động nữ vươn lên thoát nghèo
  Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 3608/KH-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030". Đây là bước đột phá quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển kinh tế - xã hội và tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ, giúp nhau giảm nghèo bền vững tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.
 • Vĩnh Phúc: Thoát nghèo nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp
  Thay vì sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún theo kiểu truyền thống trước đây, người dân xã Cao Phong (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với quy mô lớn. Điều này đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO