Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đổi mới toàn diện

Thúy Hằng -  Tuyết Chinh | 19/11/2019, 10:59

(TN&MT) - Vượt qua những thách thức của ngành TN&MT, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ TN&MT và các cấp công đoàn đã nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần III đề ra.

Theo đó, nhiều chỉ tiêu đạt vượt so với Nghị quyết như: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, toàn diện; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đời sống vật chất tinh thần được quan tâm và nâng cao hơn.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Những dấu ấn…

Những năm qua, hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động được Công đoàn Bộ TN&MT quan tâm thường xuyên. Công đoàn Bộ đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo tinh thần đoàn kết, yêu ngành yêu nghề, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công tác tập hợp quần chúng thu hút đông đảo người lao động gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn; kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Công tác đối ngoại ngày càng chủ động. Các chương trình hành động của Đại hội lần thứ III được tập trung triển khai thực hiện.

Khen thưởng các cháu học sinh giỏi cấp Tỉnh, Quốc gia, Quốc tế

Công tác nữ công với nhiều nét mới cả về hình thức và nội dung như: Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động công tác nữ công công đoàn; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ của Bộ và các đơn vị quan tâm tuyên truyền về giới, khuyến khích, nâng cao vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong công tác quản lý, chuyên môn, khoa học công nghệ; khẳng định được vai trò, vị thế về giới của mình trong các lĩnh vực công tác.

Bên cạnh đó, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; công tác xã hội - từ thiện...

Đặc biệt, hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ); tích cực đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Bộ TN&MT vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Hoạt động của các cấp Công đoàn Bộ đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành TN&MT.

Đã tích cực chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác phối hợp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động tại cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, bổ nhiệm, đi học, chế độ nghỉ dưỡng, ốm đau, thai sản… được tiến hành thường xuyên. Bảo đảm tốt quản lý ngân sách công đoàn, đôn đốc các công đoàn cơ sở lập báo cáo, quyết toán Ngân sách công đoàn theo quy định.

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn phấn đấu học tập, trau dồi kiến thức nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công đoàn Bộ thăm công nhân làm việc tại công trường

Tập trung “3 khâu” đột phá

Đất nước đang bước sang chặng đường mới của sự phát triển với những thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới, đang triển khai phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ cùng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019 - 2024) Công đoàn Bộ TN&MT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống, đồng sức đồng lòng, phấn đấu vì sự phát triển của tổ chức công đoàn, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Bộ TN&MT, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, của ngành tài nguyên và môi trường và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trước tình hình mới, Công đoàn Bộ TN&MT xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp Công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.

 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội III thông qua những bài học kinh nghiệm như: Thường xuyên đổi mới, sáng tạo phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; phát huy dân chủ, làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt, Công đoàn Bộ TN&MT nhận được nhiều hình thức khen thưởng các cấp: Huân chương Lao động hạng Nhì; Cờ Thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT; nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua dẫn dầu của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

 

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Ngành TN&MT Bến Tre tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
(TN&MT) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành TN&MT Bến Tre vào chiều 02/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh đã đề nghị ngành TN&MT tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nhằm góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đừng bỏ lỡ
 • Đảm bảo tổ chức trang trọng Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão 2023
  (TN&MT) - Ngày 18/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 (gọi tắt là Tết trồng cây) tại Khu tích lịch sử Đá Chông - K9.
 • Minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai – nhìn từ Sơn La
  (TN&MT) - Năm 2022 là năm có nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
 • Ngành TN&MT TP.HCM: Quyết tâm hoàn thành 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
  (TN&MT) - Năm 2023, Sở TN&MT TP.HCM sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của ngành TN&MT đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.
 • Rộn ràng đôi cánh mùa Xuân
  (TN&MT) - Có nhiều cách để khám phá các miền đất. Bạn có thể “phượt” trên các cung đường bằng ô tô, xe máy, tàu hỏa… Bạn có thể trải nghiệm với máy bay, khinh khí cầu hay lặn biển để có góc nhìn khác từ trên cao vài trăm mét hay dưới sâu vài chục mét. Riêng với những người thu nhận ảnh viễn thám, họ như được du hành trên những đôi cánh vệ tinh cách xa Trái đất hàng trăm cây số để nhìn về Tổ quốc thân yêu.
 • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT Bình Thuận chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường (BVMT), nhất là cải cách hành chính, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bình Thuận.
 • Về nơi bồng bềnh mây trắng
  (TN&MT) - Lạng Sơn đón chúng tôi bằng trận gió mùa Đông Bắc mạnh nhất từ đầu đông. Trên đỉnh Mẫu Sơn, nhiệt độ đã xuống dưới 4oC. Cái rét sâu đầu mùa khiến áo ai cũng dày hơn, giọng nói run run, núi trầm mặc và sương mù giăng mắc khắp không gian xứ Lạng. Còn gì đẹp hơn khi ngắm nhìn Mẫu Sơn ẩn hiện trong sương và bồng bềnh mây trắng.
 • Sở TN&MT Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2023
  (TN&MT) - “Năm 2023 xác định là năm của chuyển đổi số, cần phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ cho công tác chuyển đổi số” đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 vào chiều 13/1.
 • Đảng bộ Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023
  (TN&MT) - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 • Tập trung nghiên cứu lĩnh vực mũi nhọn, công nghệ cao Ngành Đo đạc và Bản đồ
  (TN&MT) - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới “số hóa” ngành TN&MT
  (TN&MT) - 12/1, tại Hà Nội, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Trần Quý Kiên dự và chỉ đạo Hội nghị.
 • Thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng của Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Bộ TN&MT chiều 11/1, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý dự án trong năm qua; đồng thời đề nghị năm 2023, Ban Quản lý dự án cần chủ động đổi mới cách làm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong thực hiện các dự án của Bộ TN&MT góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành TN&MT.
 • Thanh tra Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2023
  Ngày 11/1, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thanh tra Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO