Xã hội

Công đoàn Báo TN&MT: Lấy người lao động làm trung tâm

Phạm Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT 21:35 27/04/2023

(TN&MT) - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Báo Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2023, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Báo Tài nguyên và Môi trường và toàn thể viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động (VCNLĐ).

Phản ánh kịp thời nguyện vọng của công đoàn viên

Tính đến hết quý I/2023, đội ngũ VCNLĐ Công đoàn cơ sở Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) gồm 6 tổ công đoàn trực thuộc, với tổng số 98 đoàn viên công đoàn; đảng viên có 42 đồng chí. Hầu hết, VCNLĐ được đào tạo bài bản, có trình độ và kinh nghiệm công tác. Nhìn chung, đội ngũ VCNLĐ Công đoàn Báo có phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây vừa là lực lượng quan trọng trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, vừa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Báo TN&MT.

Trong giai đoạn 2019 - 2023, BCH Công đoàn Báo đã tích cực vận động VCNLĐ nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng các bộ quy chế, quy định, phát huy quyền làm chủ của VCNLĐ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của VCNLĐ, góp phần khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực trong quản lý và thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Báo TN&MT.

van_5957.jpg
Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập báo TN&MT Hoàng Mạnh Hà và Chủ tịch Công đoàn báo TN&MT Phạm Văn Khải (thứ ba từ phải sang) tặng hoa đại diện chị em Phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Xác định rõ vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của VCNLĐ, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên tại đơn vị, BCH Công đoàn đã tham mưu và phối hợp cùng Ban Biên tập xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, như: Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; Quy chế phối hợp và các Quy chế khác… Phối hợp cùng cơ quan, hỗ trợ tiền ăn trưa cho VCNLĐ; tham mưu, phối hợp trong việc vận động và thực hiện tiết kiệm chi hành chính góp phần hỗ trợ tăng thêm thu nhập cho cán bộ đoàn viên.

Với mục tiêu phát huy sáng kiến, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, BCH Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Biên tập trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức khác nhau như: cử đại diện tham gia chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia các Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật; tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương; tham gia xây dựng sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan. BCH Công đoàn cũng thường xuyên phối hợp với Ban Biên tập tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động. Chất lượng Hội nghị ngày một nâng cao với nội dung thiết thực, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy tinh thần dân chủ trực tiếp của VCNLĐ.

Hằng năm, BCH Công đoàn tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm, các tiêu chí thi đua cũng được rà soát, bổ sung chỉnh sửa theo từng năm cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, VCNLĐ đã có những đổi mới thiết thực và hiệu quả hơn, với tinh thần chủ động, sáng tạo. BCH Công đoàn đã cụ thể hóa các phong trào thi đua “Nâng cao trách nhiệm công tác tham mưu và phục vụ, tổ chức các hoạt động bứt phá hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường”, chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn gắn với học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cam kết xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa, không ngừng thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, tạo tiền đề quan trọng cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng Công đoàn trong tình hình hiện nay.

dsc_2176.jpg
VCNLĐ Báo Tài nguyên và Môi trường luôn được thăm khám sức khỏe định kỳ

Trong hoạt động phong trào, Công đoàn Báo vận động VCNLĐ cũng tích cực tham gia hiến máu cứu người theo các đợt phát động do Công đoàn Bộ tổ chức; tham gia phong trào văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Công đoàn, BCH Công đoàn Báo hàng năm đều tặng thưởng để động viên, khích lệ kịp thời.

Đây cũng là cơ sở để BCH Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã giới thiệu 8 đoàn viên với Chi bộ, Đảng ủy xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Ghi nhận những kết quả, nỗ lực của VCNLĐ Báo TN&MT, Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ TN&MT đã tặng Bằng khen tập thể Công đoàn cơ sở Báo TN&MT khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2023 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Công đoàn Bộ tặng Bằng khen tập thể Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nhiều đồng chí trong BCH và các đồng chí đoàn viên được Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ tặng giấy khen, bằng khen, nữ đoàn viên được tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Cánh tay nối dài của Đảng bộ với Người lao động

Giai đoạn vừa qua, một trong những bài học kinh nghiệm tốt là việc tổ chức hoạt động của công đoàn phải đảm bảo sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng. Sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban Biên tập và sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể khác để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ TN&MT, Đảng ủy Báo, Lãnh đạo Báo TN&MT, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, lấy đoàn viên, người lao động làm đối tượng vận động.

Đối với các hoạt động chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động và đoàn viên, BCH Công đoàn tăng cường phát triển lợi ích cho đoàn viên, lấy lợi ích làm tâm điểm thu hút đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò của đoàn viên trong tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Xây dựng các chuẩn mực của đoàn viên theo chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác cải cách hành chính, xây dựng Đảng, cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, với sự nỗ lực cao nhất, toàn thể VCNLĐ, đoàn viên Công đoàn Báo TN&MT quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động mà Đại hội V Công đoàn Báo đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Mục tiêu cao nhất là xây dựng tổ chức Công đoàn Báo vững mạnh, toàn diện; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức các hoạt động phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của BCH Công đoàn Báo TN&MT trong nhiệm kỳ mới là tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy sức sáng tạo của từng tập thể, cá nhân trong cơ quan, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật; tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn; chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn và người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong VCNLĐ và đoàn viên Công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Công đoàn Báo cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả công tác nữ công và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, tài chính, tổ chức và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội tới các Tổ Công đoàn và toàn thể đoàn viên, VCNLĐ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lai Châu: Cuộc sống ấm no nhờ bảo vệ phát triển rừng
(TN&MT) - Tham gia bảo vệ rừng nhằm phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu. Anh Mã A Phình ở xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu đã tập trung vào việc phát kinh tế nông lâm nghiệp, trong đó chú trọng phát triển rừng. Hiện nay, gia đình anh được đánh giá là hộ gia đình có kinh tế vững tại địa phương và là tấm gương tiêu biểu làm giàu từ rừng.
Đừng bỏ lỡ
 • Công bố quyết định BQL Vườn Quốc gia Tà Đùng trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông
  Chiều 3/10, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ công bố Quyết định tổ chức lại Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng trực thuộc UBND tỉnh và Quyết định về công tác cán bộ.
 • Hội Nhà báo Việt Nam quy định tổ chức, hoạt động, công tác quản lý các CLB sinh hoạt chuyên môn
  (TN&MT) - Ngày 3/10, Trung tâm Văn hóa báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam ra Thông báo số 24/TB-TTVHBC gửi Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ thuộc quản lý của Hội Nhà báo Việt Nam về quy định mới ban hành của Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.
 • Hạnh phúc trẻ thơ tại những khu đô thị thuận ích
  (TN&MT) - Trong những ngày thu tháng tám, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ rộn vang khắp những khu đô thị TNR Gold. Các em háo hức khám phá các trò chơi như kéo co, bịt mắt bắt vịt, ô ăn quan… và nhiều hoạt động hấp dẫn khác.
 • Trà shan tuyết Suối Giàng - tài nguyên xanh nơi bồng bềnh mây trắng
  (TN&MT) - Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán truyền thống của người dân bản địa đã tạo nên một bức tranh đẹp đẽ và nhiều màu sắc trên non cao Suối Giàng.
 • Nhiều nhà khoa học dự Hội thảo Khoa học “Phát triển và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường"
  (TN&MT) - Ngày 3/10, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Tài nguyên nước, Khoa Khoa học Biển và Hải đảo, Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững; đồng thời tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường”.
 • Lạng Sơn: Ngăn chặn vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới
  (TN&MT) - Gần đây, tại Lạng Sơn diễn ra hoạt động vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới, trước tình hình này, chiều 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã chủ trì cuộc họp để đôn đốc lực lượng chức năng triển khai ngăn chặn, phát hiện, xử lý.
 • Tạm dừng lưu thông lên, xuống Núi Cấm (An Giang) do sạt lở đất, đá
  Ngày 3/10, UBND thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã có thông báo số 5469/TB-UBND, tạm dừng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường chính lên, xuống Núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) do sạt lở đất, đá.
 • Khách du lịch đến Quảng Bình trong 9 tháng đã vượt chỉ tiêu cả năm
  Năm 2023, ngành du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đón từ 3-3,5 triệu lượt khách nhưng đến nay đã có gần 3,7 triệu lượt du khách đến với tỉnh này.
 • Bảo hiểm Việt Nam: Kiên định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
  “Toàn Ngành tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện các Luật liên quan đến nhiệm vụ của Ngành thời gian tới”. Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành 2/10/2023.
 • Tôn vinh 100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 3/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức họp báo về “Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2023. Chương trình sẽ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, và lần đầu tiên tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc.
 • Long An: Lan tỏa các mô hình xanh để thu hút các dự án xanh
  (TN&MT) - Dưới tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Long An đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
 • Quảng Nam tăng cường quản lý chất lượng Sâm Ngọc Linh
  Hiện nay, việc quảng cáo, mua bán các sản phẩm Sâm Ngọc Linh giả, không rõ nguồn gốc trên các nền tảng mạng xã hội đang có diễn biến phức tạp … làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX, KD) của người sản xuất chân chính. Để chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời tăng cường quản lý SX, KD Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 6689/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý chất lượng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO