Xã hội

Công đoàn Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bộ TN&MT: Đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Việt Anh 10/05/2023 14:26

(TN&MT) - Sáng ngày 10/5, tại Hà Nội, Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bộ TN&MT đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Dương Trung Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Đình Tuân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ TN&MT, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý dự án.

_mg_9933.jpg
Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tổng kết tại Đại hội, đồng chí Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm mang lại nhiều lợi ích cụ thể, thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống của công đoàn viên, Công đoàn Ban Quản lý dự án đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò, vị thế của mình trong việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự gắn kết của công đoàn viên với tổ chức Công đoàn, góp phần tạo động lực để công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2019-2023, được sự quan tâm sâu sát của Chi ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Lãnh đạo đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn, sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý dự án đã ra sức phấn đấu, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Các chế độ chính sách được thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo quyền và lợi ích của công đoàn viên, tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao của tập thể, từ đó công đoàn viên ngày càng gắn kết với đơn vị, với tổ chức Công đoàn.

Đối với công tác thi đua, Ban Chấp hành Công đoàn rất quan tâm đến việc tuyên truyền, phối hợp với chính quyền cơ quan phát động thi đua, bình xét, đánh giá thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước với nhiều hình thức, nội dung sáng tạo.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Đặng Thanh Tùng cho biết, Ban chấp hành Công đoàn Ban Quản lý tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

_mg_9922-2-.jpg
Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án báo cáo tổng kết tại Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn cũng đề ra các nhóm chỉ tiêu để thực hiện xuất sắc công tác công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến” ; phấn đấu 100% đoàn viên được học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn; Hằng năm, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong đó trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh trở lên.

100% cán bộ, viên chức, người lao động đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam được kết nạp vào tổ chức Công đoàn; 100% đoàn viên tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; 100% đoàn viên tham gia phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc chất lượng hiệu quả; phấn đấu hàng năm cơ quan đạt danh hiệu văn hóa; hàng năm đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, trong nhiệm kỳ được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam; …

_mg_9960-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Chi ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án, đồng chí Nguyễn Đức Phú, Giám đốc Ban Quản lý dự án cho rằng, cùng với quá trình phát triển của Ban Quản lý dự án, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng Công đoàn Ban đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Đức Phú đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý dự án.

Để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Đức Phú đề nghị BCH Công đoàn Ban Quản lý dự án nhiệm kỳ 2023-2028 cần thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Cùng với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn. Đặc biệt, mọi hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, lấy sự tham gia của công đoàn viên làm thước đo cho chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Nhân dịp này, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Đức Phú bày tỏ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Công đoàn Bộ, sự phối hợp hỗ trợ của các Công đoàn các cấp; đồng thời mong rằng trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn của Ban Quản lý dự án tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa.

Qua theo dõi và chỉ đạo công tác công đoàn của Ban Quản lý dự án nhiệm kỳ qua, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ TN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

_mg_9975-2-.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Ban Quản lý dự án nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đồng chí Dương Trung Thành cũng đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội nghiêm túc, bám sát với chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 tới đây, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt các chức năng hạt nhân của tổ chức Công đoàn; lựa chọn những hoạt động thiết thực, gần gũi với chuyên môn, điều kiện của đơn vị để tổ chức đạt hiệu quả, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi; tham mưu, phối hợp với Chi bộ, đoàn thể khác thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kỷ cương, kỷ luật hành chính và quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức...

ngay-10-5-2023.jpg
Ra mắt BCH Công đoàn Ban Quản lý dự án nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự đã bầu 3 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Ban Quản lý dự án nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 1 đại biểu chính thức, đại diện cho Công đoàn Ban Quản lý dự án dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Sơn La điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành
(TN&MT) - Chiều 3/10, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số sở, ngành.
Đừng bỏ lỡ
 • Nhiều nhà khoa học dự Hội thảo Khoa học “Phát triển và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường"
  (TN&MT) - Ngày 3/10, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Tài nguyên nước, Khoa Khoa học Biển và Hải đảo, Bộ môn Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững; đồng thời tổ chức Hội thảo Khoa học “Phát triển và quản lý bền vững tài nguyên và môi trường”.
 • Lạng Sơn: Ngăn chặn vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới
  (TN&MT) - Gần đây, tại Lạng Sơn diễn ra hoạt động vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới, trước tình hình này, chiều 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã chủ trì cuộc họp để đôn đốc lực lượng chức năng triển khai ngăn chặn, phát hiện, xử lý.
 • Tạm dừng lưu thông lên, xuống Núi Cấm (An Giang) do sạt lở đất, đá
  Ngày 3/10, UBND thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã có thông báo số 5469/TB-UBND, tạm dừng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường chính lên, xuống Núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) do sạt lở đất, đá.
 • Khách du lịch đến Quảng Bình trong 9 tháng đã vượt chỉ tiêu cả năm
  Năm 2023, ngành du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đón từ 3-3,5 triệu lượt khách nhưng đến nay đã có gần 3,7 triệu lượt du khách đến với tỉnh này.
 • Bảo hiểm Việt Nam: Kiên định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
  “Toàn Ngành tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện các Luật liên quan đến nhiệm vụ của Ngành thời gian tới”. Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành 2/10/2023.
 • Tôn vinh 100 nông dân xuất sắc và 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc
  (TN&MT) - Sáng 3/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức họp báo về “Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam” năm 2023. Chương trình sẽ tôn vinh 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, và lần đầu tiên tổ chức biểu dương 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc.
 • Long An: Lan tỏa các mô hình xanh để thu hút các dự án xanh
  (TN&MT) - Dưới tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, tỉnh Long An đã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
 • Quảng Nam tăng cường quản lý chất lượng Sâm Ngọc Linh
  Hiện nay, việc quảng cáo, mua bán các sản phẩm Sâm Ngọc Linh giả, không rõ nguồn gốc trên các nền tảng mạng xã hội đang có diễn biến phức tạp … làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX, KD) của người sản xuất chân chính. Để chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời tăng cường quản lý SX, KD Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 6689/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý chất lượng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
 • Thanh Hóa: Tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn”
  Ngày 2/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về việc tổ chức thí điểm “Phiên chợ thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023 – 2025.
 • TP.HCM: Phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước
  (TN&MT) -UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi đoàn giám sát của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo tiêu chuẩn nghèo Thành phố.
 • Hội Nông dân TP.HCM: Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) Trong nhiệm kỳ 2018 -2023, Hội Nông dân TP.HCM đã thực hiện thành công Công trình “Tư vấn, hỗ trợ 10 chi hội làm điểm không còn hội viên nghèo theo tiêu chí của thành phố để nhân rộng”. Từ thành công này, nhiều mô hình giảm nghèo bền vững đã được nhân rộng, giúp cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
 • Người nông dân trăn trở với mảnh đất quê hương
  (TN&MT)- Đến ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ hỏi thăm ông Huỳnh Thanh Lâm hầu như ai cũng biết. Ông không chỉ là người nông dân sản xuất giỏi, hay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn còn là người dám chia sẻ những “bí quyết” về kỹ thuật, kinh nghiệm trồng Sầu Riêng đạt năng suất, chất lượng cho nhiều nông dân khác để cùng nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO