Còn sai sót xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường ở Hưng Yên

Thúy Nhi | 02/12/2022, 13:35

(TN&MT) - Qua kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện một số tồn tại, sai sót tại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 30/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo Kết luận số 14/KL-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành (XLVPHC) chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong tổ chức thực hiện cần được khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể, về áp dụng pháp luật về XLVPHC, trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên đã ban hành 199 quyết định XPVPHC và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (ADBPKPHQ) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trong đó, có 152 vụ việc vi phạm về đất đai và 47 vụ việc vi phạm về môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành 30 Quyết định (29 quyết định XPVPHC, 1 quyết định ADBPKPHQ), trong đó, có 21 vụ việc vi phạm về đất đai và 9 vụ việc vi phạm về môi trường; tổng số tiền thu được là 5.123.5000.000 đồng. Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Công an tỉnh và Chánh thanh tra Sở TN&MT đã ban hành 169 Quyết định (105 quyết định XPVPHC, 64 quyết định ADBPKPHQ), trong đó, có 131 vụ việc vi phạm về đất đai 131 và 38 vụ việc vi phạm về môi trường 38; tổng số tiền thu được là 2.237.690.000 đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên không có vụ việc vi phạm hành chính chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách hiệm hình sự và không có vụ việc do cơ quan tố tụng chuyển để XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ TN&MT đánh giá, việc áp dụng pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; thẩm quyền và trình tự thủ tục XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về XLVPHC và các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về tồn tại, hạn chế, Bộ TN&MT chỉ ra, UBND tỉnh Hưng Yên chưa ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với từng loại vi phạm pháp luật đất đai theo phân cấp tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về XPVPHC trong lĩnh vực đất đai.

Các điều kiện và phương tiện, thiết bị bảo đảm cho việc thi hành pháp luật XLVPHC nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của UBND tỉnh Hưng Yên còn thiếu, gặp nhiều khó khăn; hiểu biết, năng lực về pháp luật, nghiệp vụ của đội ngũ công chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC còn hạn chế. Ngoài ra, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm còn hạn chế. Thông tin, số liệu, báo cáo về XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường chưa được tổng hợp, thống kê đầy đủ, thiếu cập nhật.

Về áp dụng pháp luật về XLVPHC, theo Báo cáo bổ sung của UBND tỉnh Hưng Yên, địa phương có 4 quyết định XPVPHC thuộc lĩnh vực đất đai chưa được thi hành; tuy nhiên, tại phụ lục kèm theo Báo cáo cho thấy còn khá nhiều quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ trong lĩnh vực đất đai chưa được thi hành (chủ yếu thuộc thẩm quyền xử phạt của UBND cấp xã của huyện Yên Mỹ).

Điều này cho thấy công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Qua kiểm tra xác suất 23/34 hồ sơ XPVPHC năm 2021 của lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (19/30 hồ sơ) và Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm (04/04 hồ sơ) cho thấy một số tồn tại, hạn chế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, UBND tỉnh Hưng Yên cần quan tâm chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời, có các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tăng cường thanh tra, kiểm tra và tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm đất đai theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về XPVPHC trong lĩnh vực đất đai...

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành các quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ chưa được thi hành; xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc không đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành một số quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ trong năm 2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đắk Lắk: Tận dụng giá trị đất nông nghiệp giúp giảm nghèo bền vững
Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên lớn thứ 4 cả nước, với hơn 13.000 km2, có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, màu mỡ, diện tích mặt nước nuôi trông thủy sản khá lớn và điều kiện khí hậu phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của đa số các loại cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là cây công nghiệp như: cà phê, cao su, tiêu, ca cao; cây ăn quả có giá trị như: sầu riêng, bơ, cây có múi, cây rừng, dược liệu.
Đừng bỏ lỡ
 • Bình Định: Đảm bảo đất sản xuất, đất ở cho người nghèo, vùng dân tộc thiểu số
  Các số liệu thống kê cho thấy, tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định còn khá phổ biến. Do đó, những năm qua, Bình Định đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, vươn lên thoát nghèo.
 • Hà Tĩnh: Nâng cao ý thức pháp luật về đất đai giúp người dân ổn định phát triển kinh tế
  Nhờ làm tốt công tác hòa giải, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật cho người dân về lĩnh vực đất đai đang góp phần giúp huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định tình hình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND 13 tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế
  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hỗ trợ đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh Vùng ĐBSCL về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Quảng Ngãi: Không đạt kế hoạch thu ngân sách từ đất
  Nhiều năm liền, nguồn thu tiền sử dụng đất của Quảng Ngãi đạt rất thấp. Từ đầu năm đến nay, tiến độ thu tiền sử dụng đất chỉ mới đạt 25% kế hoạch đề ra (khoảng 415/1.645 tỉ đồng).
 • Bộ TN&MT làm việc với các tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
  Chiều 21/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với 14 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc về phương án điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 -2025 theo Quyết định 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi làm việc.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định mới về tách thửa đất
  (TN&MT) - Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa đất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.
 • Bộ TN&MT gỡ vướng về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc
  (TN&MT) - Sau gần 4 tháng đi vào cuộc sống, Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập ở các địa phương, góp phần đưa đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.
 • Nghị định 10/2023/NĐ-CP: Nghị định ra đời từ sự lắng nghe
  (TN&MT) - Trong những năm qua, Bộ TN&MT luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực đất đai, qua đó, góp phần tháo gỡ những bất cập, vướng mắc ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
  (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO