Cơ hội định hình một tương lai bền vững đối với nhựa

Kim Liên (thực hiện) | 01/12/2022, 10:20

(TN&MT) - Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia chủ động, tiên phong trong việc ủng hộ xây dựng quy tắc ràng buộc giảm nhựa trên toàn cầu. Chúng ta đã cùng 175 quốc gia thông qua một Nghị quyết tại Đại hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-5) về chấm dứt ô nhiễm nhựa và xây dựng một thỏa thuận ràng buộc pháp lý quốc tế vào năm 2024. Đây có thể coi là cơ hội duy nhất để thế giới định hình một tương lai bền vững đối với nhựa.

Để hiểu hơn về quyết định mang tính lịch sử này, phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với ông Hồ Hữu Huy - Cố vấn phát triển chính sách toàn cầu về nhựa của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam).

3.jpg

Ông Hồ Hữu Huy - Cố vấn phát triển chính sách toàn cầu về nhựa của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam)

PV: Xin ông cho biết những nội dung cơ bản của Nghị quyết 5/14 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc, được thông qua tại kỳ họp thứ V của Hội đồng trong tháng 3/2022 về thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa?

ông Hồ Hữu Huy: Nghị quyết 5/14 được Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc chính thức thông qua trong tháng 3/2022 có tiêu đề “Chấm dứt ô nhiễm nhựa: Hướng tới một công cụ quốc tế có tính ràng buộc pháp lý”. Trong phần mở đầu, Nghị quyết nhấn mạnh tầm nghiêm trọng của các ảnh hưởng do ô nhiễm nhựa gây ra trên toàn cầu, cũng như quan ngại của tất cả các quốc gia về tác hại của ô nhiễm nhựa đến môi trường lẫn sức khoẻ con người. Các chứng cứ và thảo luận của chuyên gia trong những năm qua cho thấy, cần có những luật lệ ở cấp toàn cầu để giải quyết vấn đề triệt để và hiệu quả.

Trong phần ra quyết định, Nghị quyết đề nghị Giám đốc điều hành của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc triệu tập Ủy ban Đàm phán Liên Chính phủ (UBĐPLCP), để xây dựng một công cụ quốc tế có tính ràng buộc pháp lý về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả trong môi trường biển (nghĩa là, Hiệp ước sẽ cần giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa trong tất cả các thành phần môi trường, bao gồm cả môi trường biển). UBĐPLCP sẽ bắt đầu làm việc từ nửa cuối năm 2022 với kỳ vọng hoàn thành công việc vào cuối năm 2024. Và như vậy, Hiệp ước có thể sẽ được chính thức ký kết trong năm 2025.

Một số điểm nổi bật trong nội dung Quyết định có thể được chỉ ra như sau. Thứ nhất, Nghị quyết đề cập trực tiếp đến kinh tế tuần hoàn, tiếp cận theo toàn bộ vòng đời của nhựa, các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững, do vậy, nội dung đàm phán sẽ bao gồm thảo luận tất cả các điểm mấu chốt của ô nhiễm nhựa, bao gồm từ thiết kế sản phẩm cho đến quản lý rác thải.

Thứ hai, Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy thiết kế bền vững các sản phẩm và vật liệu, để chúng có thể được tái sử dụng, tái chế, và được giữ lại trong nền kinh tế càng lâu càng tốt, để tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu rác thải. Việc quan trọng trước hết là phải giảm lượng rác thải, chứ không chỉ tập trung vào khâu quản lý rác thải.

Cuối cùng, Nghị quyết ghi nhận sự đóng góp quan trọng của khối phi chính thức trong việc thu gom, phân loại và tái chế nhựa tại nhiều quốc gia, đồng thời, khuyến khích hành động từ tất cả các nhóm chủ thể liên quan, bao gồm khu vực tư và các ngành công nghiệp.

PV: Với nội dung như ông cho biết, khi tham gia đàm phán thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, Việt Nam cần lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo thỏa thuận đúng thực chất, có thể thực thi khi ban hành, thưa ông?

ông Hồ Hữu Huy: Hiện tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1407/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, với quan điểm Việt Nam là quốc gia tiên phong trong khu vực trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa, góp phần xây dựng và thực thi thành công mô hình kinh tế tuần hoàn, quản lý nhựa hiệu quả. Đây là bước khởi đầu tốt cho sự tham gia của Việt Nam trong quá trình đàm phán.

3.png

Một trong những điểm mấu chốt của việc phát triển Hiệp ước này là cụ thể hoá các nghĩa vụ và hành động của các quốc gia khi tham gia Hiệp ước. Nếu Hiệp ước chỉ đặt ra một loạt các mục tiêu xa vời về việc giảm thiểu ô nhiễm nhựa, nhưng không cụ thể hoá được các chính sách cho các quốc gia cùng thực hiện, sẽ làm tăng gánh nặng tài chính cho các quốc gia có mong muốn bảo vệ môi trường nhưng nguồn lực hạn chế và không thể đảm bảo được các quốc gia sẽ cùng quyết tâm tự phát triển các phương án đủ hiệu quả để đạt được mục tiêu chung toàn cầu. Vì vậy, điểm cần lưu ý khi đàm phán, đó là việc thực hiện nghĩa vụ chung phải đi đôi với việc chia sẻ nguồn lực và hỗ trợ thực hiện.

Việt Nam đã và đang thực hiện các hành động cụ thể để giải quyết ô nhiễm nhựa, như phát triển lộ trình cấm một số sản phẩm nhựa dùng một lần, lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa, xây dựng và thực hiện khung chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, bước đầu triển khai các hoạt động nâng cấp hệ thống quản lý rác thải, như việc thí điểm phân loại tại nguồn và thu gom riêng các loại rác thải,... cho thấy quyết tâm cao của Việt Nam trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa. Nếu Việt Nam tiếp tục mở rộng và đồng bộ các chính sách này theo khuôn khổ của Hiệp ước sau khi ký kết, và đóng góp vào mục tiêu chung toàn cầu, sẽ cần có các cơ chế hỗ trợ nguồn lực từ quốc tế cho việc thực hiện.

Theo Nghị quyết 5/14 chúng ta có thể thấy, một số lựa chọn chính sách có thể được đưa ra ở toàn cầu bao gồm: các nghĩa vụ về việc giảm thiểu, cấm một số sản phẩm nhựa không cần thiết hoặc đặc biệt nguy hại cho môi trường và sức khoẻ; các quy định tiêu chuẩn về thiết kế sản phẩm... Khi so sách với các kịch bản chính sách này, cần lưu ý điểm thuận lợi cho Việt Nam khi thực hiện sẽ là gì, nếu chính sách cấp toàn cầu không đồng bộ với chính sách trong nước, Việt Nam sẽ cần những hỗ trợ nguồn lực như thế nào để đảm bảo thực thi hiệu quả. Các thông tin này sẽ giúp Việt Nam xây dựng các quan điểm khi đàm phán, và định vị được sự ủng hộ hoặc các đề xuất cụ thể của Việt Nam với các chính sách được đàm phán trong Hiệp ước.

PV: Để hỗ trợ cho Việt Nam tăng cường nguồn lực cũng như năng lực đàm phán và thực thi, về phía WWF, sẽ có những hỗ trợ gì cho Việt Nam trong thời gian tới, thưa ông?

ông Hồ Hữu Huy: WWF sẽ tiếp nối các hoạt động hợp tác hiện tại với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa tại Việt Nam, đối với cả các chính sách quốc gia và các hoạt động tại địa phương.

Các chính sách trong nước liên quan đến giảm thiểu và cấm một số sản phẩm nhựa dùng một lần, Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, phát triển kinh tế tuần hoàn, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững... mà trong thời gian qua WWF có cơ hội hợp tác, hỗ trợ trong việc phát triển và thực thi sẽ là tiền đề quan trọng cho việc tiếp nối, nhân rộng và đồng bộ với chính sách quốc tế khi Việt Nam tham gia Hiệp ước về ô nhiễm nhựa.

Các hoạt động thí điểm về thay đổi thói quen tiêu dùng nhựa dùng một lần, thúc đẩy các mô hình tái sử dụng và các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, phân loại và quản lý rác thải hiệu quả,... mà chúng tôi đồng hành cùng các địa phương sẽ giúp cung cấp những góc nhìn về tính thực tế, và bài học về việc thực thi hiệu quả cho những thay đổi về quản lý nhựa mà Hiệp ước sẽ yêu cầu các quốc gia thực hiện.

Ngoài ra, WWF cấp toàn cầu và tại Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về những khuyến nghị chính sách nhằm đảm bảo sự thành công và tính hiệu quả của Hiệp ước; Tạo các cơ hội, diễn đàn chính sách cấp khu vực để các nước chia sẻ các bài học thành công và thảo luận quan điểm, song song với quá trình đàm phán trong 2 năm tới.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • WWF chung tay vì một Việt Nam xanh
  (TN&MT) - Quỹ  quốc tế bảo vệ thiên nhiên Việt Nam (WWF) là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nhân Chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay, phóng viên Báo TN&MT đã có buổi trò với ông Văn Ngọc Thịnh (ảnh) – Giám đốc WWF tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Quảng Nam: Thấp thỏm nỗi lo sạt lở núi
  Vị trí địa lý, điều kiện địa hình phức tạp cùng những thay đổi khó lường của thời tiết dưới tác động của BĐKH khiến miền núi Quảng Nam luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở núi trong mùa mưa bão.
 • Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT phát động Cuộc thi “Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa
  (TN&MT) - Với mục tiêu nâng cao ý thức và nhận thức của cộng đồng về tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức phát động Cuộc thi “Sáng kiến tiêu dùng xanh, giảm ô nhiễm nhựa”.
 • Thời tiết 21/9, Hà Nội có nơi nắng nóng
  Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, dự báo thời tiết hôm nay (21/9), khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
 • Từ đêm 20 đến ngày 22/9, miền Bắc có khả năng mưa rào chiều tối và đêm
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/9, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
 • Càng nhiều thiết bị lạnh – Trái đất càng nóng lên
  (TN&MT) - Điều hòa không khí, tủ lạnh là những thiết bị rất quen thuộc với đời sống hằng ngày, nhưng chính các thiết bị này đang góp phần phát thải một lượng lớn khí nhà kính, làm tăng tình trạng biến đổi khí hậu.
 • Cơ hội và thách thức phát triển thị trường việc làm xanh
  (TN&MT) - Chuyển dịch năng lượng là quá trình phức tạp nhưng sẽ mang đến nhiều cơ hội lớn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
 • Việt Nam trước ngưỡng cửa thị trường việc làm xanh
  Chia sẻ với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường về tiềm năng, cơ hội từ thị trường việc làm xanh, ông Santiago Alonso Rodiguez, Tham tán thứ Nhất Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam nhìn nhận: “Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một thị trường việc làm xanh đầy hứa hẹn, nhưng khả năng khai thác tiềm năng này và nắm bắt cơ hội nằm ở cam kết cung cấp cho lực lượng lao động những hoạt động đào tạo và kỹ năng cần thiết. Bằng cách đó, Việt Nam không chỉ có thể thúc đẩy các mục tiêu kinh tế và môi trường
 • Đà Nẵng: Triển khai Luật Bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp
  Ngày 20/9, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Anh tại Việt Nam tổ chức Chương trình tập huấn Triển khai Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các KCN cùng một số đơn vị tư vấn môi trường trên địa bàn thành phố.
 • Thời tiết ngày 20/9, cả nước có nhiều nơi mưa to
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 20/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Tổng cục Khí tượng Thủy văn kiểm tra việc chấp hành pháp luật KTTV tại TP. Hà Nội
  (TN&MT) - Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) vừa công bố Quyết định kiểm tra và Kế hoạch tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực KTTV trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 • Đồng Nai: Bàn giao thành công rùa biển quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
  (TN&MT) - Ngày 15/9, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho Chi cục Thủy sản Đồng Nai một rùa biển quý hiếm.
 • Sở TN&MT Bến Tre: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
  (TN&MT) - Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Sở TN&MT Bến Tre đã và đang có nhiều giải pháp thiết thực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Bến Tre (thuộc Sở TN&MT) đảm nhiệm 32 thủ tục hành chính đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần 4, năm 2023: Khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong tăng trưởng xanh
  (TN&MT) - TP.HCM đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4, năm 2023 với chủ đề: “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO