Cơ hội cho Petrovietnam trong chuyển dịch năng lượng

PV | 31/01/2023, 12:47

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chịu tác động trực tiếp từ quá trình chuyển dịch năng lượng của thế giới và Việt Nam, chính vì vậy, cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mới trong quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch trong tương lai.

1(1).jpg
Cơ hội cho Petrovietnam trong chuyển dịch năng lượng

Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây luôn có tốc độ phát triển nhanh ở châu Á với tỷ lệ tăng trưởng GDP hơn 6%/năm, trong đó ngành năng lượng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, những năm gần đây, đầu tư cho ngành năng lượng suy giảm tạo ra khoảng trống, dần gây áp lực lớn lên an ninh năng lượng đất nước.

Nhận diện được những thách thức đó, bảo đảm an ninh năng lượng luôn được xác định là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã nêu rõ quan điểm: “Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Việc tiếp cận với nguồn năng lượng ổn định và có chi phí thấp là yếu tố hàng đầu bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời, Nghị quyết đã xác định mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045. Nghị quyết cũng đã đề ra nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu công nghệ, xây dựng một số đề án thử nghiệm sản xuất và khuyến khích sử dụng năng lượng hydro phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Trong bối cảnh sản lượng khai thác dầu khí suy giảm, để tiếp tục thực hiện vai trò của một doanh nghiệp trụ cột trong thực hiện chiến lược năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu (BĐKH), Petrovietnam cần tìm những hướng đi mới trong tương lai, đặc biệt là phát huy các lợi thế sẵn có của ngành Dầu khí Việt Nam - hình thành hoàn chỉnh toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị dầu khí từ thăm dò, khai thác, xử lý, vận chuyển, tồn trữ và phân phối các sản phẩm dầu khí - để phát triển các nguồn năng lượng sạch.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Petrovietnam nên xây dựng và triển khai các định hướng chiến lược bao gồm: Gia tăng trữ lượng và duy trì sản lượng khai thác, bảo đảm an ninh năng lượng; sử dụng hiệu quả tài nguyên, hạ tầng, tối ưu hóa chi phí sản xuất; giảm thiểu tác động môi trường; phát triển các lĩnh vực mới.

Về gia tăng trữ lượng, duy trì sản lượng khai thác, bảo đảm an ninh năng lượng, cần ưu tiên đẩy mạnh, rút ngắn tiến độ đưa các mỏ mới vào khai thác, tận dụng hạ tầng sẵn có, tận thăm dò và thăm dò mở rộng ở các khu vực lân cận bể Cửu Long và Nam Côn Sơn; tập trung thực hiện đánh giá tiềm năng, trữ lượng dầu khí truyền thống, phi truyền thống và các cơ chế, chính sách, công nghệ phát triển mỏ nhỏ, mỏ cận biên, khí tự nhiên có hàm lượng CO2 cao, các lô hoàn trả, EOR; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống cảng nhập, kho chứa, phân phối LNG/khí đốt để cung cấp đủ khí theo nhu cầu của các hộ tiêu thụ; xây dựng chiến lược nhập khẩu LNG phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, đồng thời khai thác hiệu quả, hợp lý nguồn khí trong nước.

2(1).jpg
Một góc Nhà máy Xử lý khí Cà Mau

Về sử dụng hiệu quả tài nguyên, hạ tầng, tối ưu hóa chi phí sản xuất, cần phát triển lĩnh vực hóa dầu, chế biến sâu các sản phẩm dầu khí, tích hợp lọc dầu - hóa dầu để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm dầu khí; thu hút đầu tư trong lĩnh vực lọc hóa dầu theo hướng chế biến sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chiến lược cho các lĩnh vực, tích hợp hạ tầng, tài sản của Petrovietnam để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí.

Về giảm thiểu tác động môi trường, cần xây dựng chiến lược, lộ trình cắt giảm phát thải khí nhà kính tiến tới phát thải ròng bằng 0 (Net zero); tích hợp các nguồn năng lượng, nguyên liệu tái tạo vào toàn bộ chuỗi giá trị của ngành Dầu khí đặc biệt là các nhà máy lọc hóa dầu để thay thế dần nguồn nguyên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cuối cùng, để phát triển các lĩnh vực mới bao gồm năng lượng hydro, CCUS, điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, cần tập trung nghiên cứu thị trường, khả năng tham gia của Petrovietnam vào chuỗi cung ứng hydro toàn cầu, các mô hình kinh doanh, lộ trình và cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển năng lượng hydro; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải CO2 trong nước, xác định lộ trình áp dụng CCUS của Petrovietnam và các cơ chế, chính sách hỗ trợ; nghiên cứu tiềm năng năng lượng tái tạo (NLTT), chuyển đổi mô hình Petrovietnam thành tập đoàn năng lượng, có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển NLTT, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Các giải pháp công nghệ tập trung vào việc thử nghiệm, tích hợp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, hạ tầng của ngành Dầu khí.

Ngoài ra, Petrovietnam cần triển khai đồng bộ các giải pháp: Xác định rõ chiến lược, lộ trình trong quá trình chuyển đổi thành tập đoàn năng lượng, phù hợp với xu hướng của quá trình chuyển dịch năng lượng và đặc thù chuyên ngành, đồng thời phát huy các lợi thế sẵn có của hạ tầng dầu khí; chủ động đề xuất và tham gia đóng góp vào quá trình hoạch định các chiến lược, chính sách phát triển năng lượng nói chung và năng lượng sạch nói riêng để tạo khung pháp lý cần thiết cho sự phát triển của Petrovietnam; xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu dài hạn, ứng dụng và thử nghiệm công nghệ mới để nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, để đón đầu và sẵn sàng tham gia sản xuất, kinh doanh khi thị trường có đủ điều kiện; chủ động tìm kiếm, xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế có thế mạnh về thị trường, công nghệ, tài chính để hợp tác và nhận chuyển giao công nghệ nhằm triển khai các dự án năng lượng sạch ở Việt Nam; chuẩn bị nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, quản lý, hợp tác với các trường đại học để phát triển, xây dựng các chương trình đào tạo mới phù hợp, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho việc hình thành và phát triển ngành công nghiệp năng lượng sạch trong tương lai...

Cần xác định rõ chiến lược, lộ trình trong quá trình chuyển đổi Petrovietnam thành tập đoàn năng lượng, phù hợp với xu hướng của quá trình chuyển dịch năng lượng và đặc thù chuyên ngành, đồng thời phát huy các lợi thế sẵn có của hạ tầng dầu khí...

Bài liên quan
 • Petrovietnam phục hồi tăng trưởng, đạt nhiều kỷ lục năm 2022
  Ngày 10/1/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, cùng các đồng chí Phó Tổng Giám đốc: Lê Xuân Huyên, Lê Ngọc Sơn, Đỗ Chí Thanh, Phạm Tiến Dũng, Dương Mạnh Sơn đồng chủ trì Hội nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • PVFCCo - Sẽ thay đổi toàn diện mô hình, phương thức hoạt động
  (TN&MT) - Năm 2023, đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo). Nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy lãnh đạo PVFCCo đã có những quyết sách đúng đắn phát huy tốt lợi thế, biến thách thức thành cơ hội xác lập được những kỷ lục ấn tượng. Để bứt phá hơn nữa trong chặng đường tiếp theo PVFCCo đã xây dựng một chiến lược mới với định hướng phát triển theo 3 trục chính.
 • VinFast mở rộng hệ thống đại lý ủy quyền xe máy điện, người dùng hưởng lợi
  Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe thuận tiện hơn hẳn là phản hồi của nhiều người dùng khi đại lý ủy quyền của VinFast liên tục mở rộng.
 • Tuổi trẻ Công ty EPS hưởng ứng Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa
  (TN&MT) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Đoàn Thanh niên Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (Công ty EPS) tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hướng tới cộng đồng.
 • La Vie tự hào hành trình 30 năm song hành cùng người tiêu dùng Việt
  (TN&MT) - Năm 2023 kỷ niệm cột mốc 30 năm Công ty TNHH La Vie (La Vie) gắn bó cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình nâng niu và gìn giữ tinh túy thiên nhiên Việt.
 • Shophouse Tiger: Cơ hội kép cho kinh doanh F&B
  (TN&MT) - Kinh doanh F&B (thực phẩm và đồ uống) trên những tuyến phố thương mại sầm uất tại phân khu Tiger - Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ đồng thời mở ra nhiều cơ hội “hiếm có” cho khách hàng và nhà đầu tư.
 • Ngày hội hiến máu PV GAS - Một giọt máu triệu tấm lòng
  (TN&MT) - Ngày 23/3/2023, Đoàn Cơ sở Cơ quan điều hành và Chi đoàn Chi nhánh LNG, trực thuộc Đoàn Thanh niên PV GAS, đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “PV GAS Ngày hội hiến máu - Một giọt máu triệu tấm lòng”  tại tòa nhà PV GAS Tower.
 • 10 năm vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải: Dấu ấn tự hào của một công trình “tiên phong”
  (TN&MT) - Trải qua 1 thập kỷ đầy khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã nỗ lực không ngừng làm chủ vận hành Kho chứa LPG lạnh Thị Vải, từng bước góp phần khẳng định sứ mệnh và vị thế đầu tàu trong phát triển ngành công nghiệp Khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).
 • Xuyên Việt bằng VinFast VF 8 trong thời gian kỷ lục, chủ xe nói gì?
  “Phê. Sướng. Yêu” - chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng không giấu được cảm xúc phấn khích sau khi chinh phục cung đường xuyên Việt 1.700 km bằng chiếc VF 8 trong thời gian “không tưởng” - chỉ 28 giờ 33 phút.
 • Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất
  Hòa chung xu thế chuyển đổi số của đất nước, mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Phát điện 1, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã xác định đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong sản xuất là một trong những giải pháp đột phá góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.
 • PVOIL thông tin về việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo
  (TN&MT) - Liên quan đến việc cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa có thông tin cụ thể đến các cổ đông và nhà đầu tư.
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
 • Petrovietnam - BIDV: Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh hợp tác
  (TN&MT) - Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 • PVFCCo: Giữ vững vị thế đứng đầu nhờ quản trị minh bạch
  (TN&MT) - Tháng 3 này đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo). Trải qua hai thập kỷ phát triển, PVFCCo đã khẳng định được vị thế đứng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất dầu khí, được các tổ chức uy tín đánh giá là một trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, hoạt động tốt nhất, quản trị minh bạch nhất, thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO