Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Xứ Lạng ngày mai sẽ là tấm gương sống động về sự thịnh vượng chung

Hoàng Nghĩa | 04/11/2021, 15:58

(TN&MT) - Sáng 4/11, tại tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Lạng Sơn kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn trình bày nêu rõ, Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Lạng Sơn dần được hình thành và phát triển với các tên gọi khác nhau. Vào ngày này cách đây tròn 190 năm – ngày 4/11/1831, năm Minh Mệnh thứ 12, được đổi tên là tỉnh Lạng Sơn. Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, trừ thời gian (tháng 12/1975 đến tháng 12/1978), hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng được hợp nhất thành tỉnh Cao Lạng, tên gọi tỉnh Lạng Sơn vẫn được giữ như hiện nay.

Trong gần 2 thế kỷ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Trong suốt chặng đường lịch sử, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Những địa danh nổi tiếng như: Ải Chi Lăng, Bắc Sơn, đường số 4…, những bậc hiền tài như: Thân Công Tài, Đại Huề, Ngô Thì Sỹ…, những người con ưu tú của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn như Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri… đã đi vào trang sử vẻ vang của dân tộc; Lạng Sơn nơi có nền Văn hóa Bắc Sơn, Văn hóa Mai Pha lưu giữ các dấu tích của Người Việt cổ và những danh thắng nổi tiếng như: phố Kỳ Lừa, nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh… đã đi vào thi ca dân tộc, góp phần vun đắp, hình thành nên truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và quê hương Xứ Lạng, mãi mãi là niềm tự hào của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định, từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Kinh tế cửa khẩu giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Lạng Sơn có gần 3.000 doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%. Tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp tập trung; mật độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 63%; Lạng Sơn có 65/181 xã đạt chuẩn NTM; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 7,88%...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng sự nỗ lực, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu ra những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn hiện nay. Theo đó tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn vẫn chưa thực sự bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu, thu nhập của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, môi trường kinh doanh còn khó khăn...

Tại buổi Lễ, Chủ tịch nước đã nêu ra năm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Một là triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội", bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời phải đảm bảo quốc kế dân sinh, không đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, kinh doanh để có sức chống chịu lâu dài, thích ứng an toàn với dịch bệnh. Muốn vậy, lãnh đạo tỉnh cần chủ động đi trước một bước trong công tác chuẩn bị nguồn lực và tổ chức hệ thống điều trị, chăm sóc người bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tiêm vắc xin “thông minh", hiệu quả (ưu tiên bao phủ đủ liều vắc-xin cho nhóm người già, bệnh nền).

Mặt khác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là lợi thế vị trí địa lý thuận lợi trong việc hợp tác, giao thương kinh tế với các nước trong khu vực và quốc tế. Tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ logistics, tận dụng lợi thế chống dịch tốt, không phải giãn cách xã hội để đẩy nhanh, khai thác tối đa gói kích thích trong chương trình phục hồi kinh tế, đặc biệt là chương trình đầu tư công để nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ, logistic. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng nông sản của các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn.

Ba là, quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tập trung giải quyết việc làm; triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và chính sách bình đẳng giới. Chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa, con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Duy trì và phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp, đề cao hợp tác thương mại xuyên biên giới với Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) và các địa phương khác của Trung Quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố năng lực, uy tín cấp cơ sở. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới; củng cố, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Chủ tịch nước tin tưởng, Xứ Lạng ngày mai sẽ là tấm gương sống động về sự thịnh vượng chung từ những nỗ lực giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, liên kết hợp tác kinh tế, trung tâm giao thương sầm uất trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những công lao, cống hiến to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lạng Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bài liên quan
  • Chuyến công du của Chủ tịch nước: Thành công rực rỡ của ngoại giao vaccine
    Với những thành quả bao trùm của đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” được thông qua tại Đại hội Đảng XIII, chuyến thăm chính thức Cuba và dự Phiên thảo thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 76 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc thành công toàn diện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO