Chủ tịch huyện “tự ý” điều chỉnh quy hoạch mặt bằng của Chủ tịch tỉnh?: Cần làm rõ trách nhiệm của huyện Quảng Xương

11/03/2019, 20:56

(TN&MT) - Trong Mặt bằng quy hoạch số 90/XD-UBTH ngày 19/7/2004 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt thì Khu dịch vụ 1 và Khu dịch vụ 2 thuộc đất sạch (đã được Giải phóng mặt bằng). Theo như Luật Đất đai 2013 thì 2 khu đất này thuộc diện phải đấu giá. Nhưng thay vào đó, UBND huyện Quảng Xương lại cho 2 cá nhân thuê với thời hạn lên đến 49 năm, không những gây bức xúc cho người dân mà còn làm thất thoát ngân sách cho nhà nước. 

Theo MBQH số 90/XD-UBTH và QĐ số 1816/QĐ-UBND ngày 9/6/2011 về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thị xã Sầm Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035thì 2 khu đất này thuộc Khu dịch vụ 1 có diện tích 1.541 m2 và Khu dịch vụ 2 có diện tích 1.661 m2, với mục đích sử dụng đất là dịch vụ công cộng và công viên cây xanh
 

Khu dịch vụ 2 sau 38 tháng thuê đất đến nay vẫn để đất hoang hóa
Khu dịch vụ 2 sau 38 tháng thuê đất đến nay vẫn để đất hoang hóa


Tuy nhiên, ngày 4/9/2015, UBND huyện Quảng Xương lại phê duyệt MBQH số 78/TN-MT, tỉ lệ 1/500, theo đó điều chỉnh Khu dịch 1, MBQH số 90 từ đất dịch vụ công cộng thành dịch vụ, thương mại, vui chơi giải trí, thể thao và “biến” Khu dịch vụ 2 thành Khu thương mại và dịch vụ mà không có Văn bản đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép UBND huyện Quảng Xương điều chỉnh quy hoạch đã vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 46, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và trái với Quy hoạch tại QĐ số 1816/QĐ-UBND ngày 9/6/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa!? Và cho thuê 2 khu đất nói trên mà không thông qua đấu giá là vi phạm quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013

Ngày 28/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đã ban hành Kết luận thanh tra số 5302/KL-UBND về việc giao đất, cho thuê đất Khu dịch vụ 1 và 2 tại MBQH 90/XD-UBTH năm 2004 và giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thành phố hủy bỏ việc giao đất, cho thuê đất của UBND huyện Quảng Xương đối với ông Hoàng Văn Thuận và Nguyễn Đình Phan tại Khu dịch vụ 1 và Khu dịch vụ 2 và Báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân của UBND huyện Quảng Xương có những sai phạm, khuyết điểm trên
 

Bà Mai Thị Phượng, người dân tái định cư về mặt bằng này cho biết: Khi về đây Lãnh đạo huyện xã nói rằng khu đất này ( Khu dịch vụ 1) sẽ được làm công viên vui chơi cho bà con?
Bà Mai Thị Phượng, người dân tái định cư về mặt bằng này cho biết: Khi về đây Lãnh đạo huyện xã nói rằng khu đất này (Khu dịch vụ 1) sẽ được làm công viên vui chơi cho bà con?


Đến ngày 14/1/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 575/UBND-KSTTHCNC chỉ đạo UBND huyện Quảng Xương thực hiện Kết luận thanh tra về việc cho thuê đất, giao đất tại xã Quảng Đại và yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra

Ngày 30/1/2019, UBND huyện Quảng Xương đã có Báo cáo số 139/UBND-TNMT gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị xem xét lại các nội dung Kết luận thanh tra số 5302/KL-UBND của UBND thành phố Sầm Sơn. Báo cáo nêu rõ: Phần II, mục 1,2 về quy hoạch có nêu: Tại mục a.2.8 phụ lục A QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị quy định công trình dịch vụ công cộng gồm; Khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ, ngân hàng là không phù hợp vì: MBQH 90 được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2004, trong khi quy chuẩn VN03:2012/BXD năm 2012 mới được ban hành Và MBQH 90 quy hoạch 2 Khu dịch vụ 1 và 2 là đất dịch vụ công cộng, chứ không phải là công trình dịch vụ công cộng?
 

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND huyện Quảng Xương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vi phạm
Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND huyện Quảng Xương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vi phạm


Việc UBND thành phố Sầm Sơn kết luận UBND huyện Quảng Xương tự ý điều chỉnh quy hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa là không có cơ sở vì UBND huyện không ban hành quyết định nào về điều chỉnh quy hoạch và việc Kết luận của UBND thành phố Sầm Sơn đề cập đến Quyết định 1816/QĐ-UBND ngày 9/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thị xã Sầm Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là hoàn toàn không phù hợp?

Về phần hồ sơ giao đất, cho thuê đất, UBND huyện Quảng Xương thừa nhận trong quá trình xác lập hồ sơ chưa có sự đồng nhất về mốc thời gian, UBND huyện rút kinh nghiệm và yêu cầu các phòng, ban có liên quan nghiêm túc kiểm điểm và đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn không thu hồi 2 khu đất trên. 
 

Tuy nhiên Công văn trả lời của UBND huyện Quảng Xương lại lấp liếm, thiếu trung thực
Tuy nhiên Công văn trả lời của UBND huyện Quảng Xương lại lấp liếm, thiếu trung thực


Rõ ràng trong Văn bản Báo cáo UBND tỉnh của UBND huyện Quảng Xương có dấu hiệu mập mờ, không rõ ràng bởi vì: Ngày 4/9/2015, UBND huyện Quảng Xương phê duyệt MBQH số 78/TN-MT, tỉ lệ 1/500, theo đó điều chỉnh Khu dịch 1, MBQH số 90 từ đất dịch vụ công cộng thành dịch vụ, thương mại, vui chơi giải trí, thể thao và Khu dịch vụ 2 thành Khu thương mại và dịch vụ mà không có Văn bản đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép. Vả lại cuối năm 2015, UBND huyện Quảng Xương giao đất cho 2 ông Hoàng Văn Thuận và Nguyễn Đình Phan, thì trước đó hơn 4 năm UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định1816/QĐ-UBND sao lại nói là không phù hợp?. 

Trong Báo cáo 139/UBND-TNMT của UBND huyện Quảng Xương cũng không “đả động” gì về quy trình giao đất. Bời vì đây là khu “vàng” đã được giải phóng mặt bằng thì theo Luật Đất đai 2013 phải tổ chức đấu giá để tăng thu vào ngân sách Nhà nước

Rất mong Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cần rà soát lại quy trình giao đất có biểu hiện "chạy sáp nhập" của UBND huyện Quảng Xương cho 2 ông Hoàng Văn Thuận và Nguyễn Đình Phan, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân chỉ vì lợi ích riêng mà “cố tình” vi phạm pháp luật

Khoản 1, Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị 2009 quy định: Rà soát quy hoạch đô thị

1. Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt.

 

Báo Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin vấn đề này

Bài liên quan
 • Thanh Hóa: Chủ tịch huyện “tự ý” điều chỉnh quy hoạch mặt bằng của Chủ tịch UBND tỉnh?
  (TN&MT) - Mặc dù chỉ ngày hôm sau (1/1/2016), xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa chính thức sáp nhập về Thành phố Sầm Sơn. Nhưng trước đó chỉ 1 ngày (31/12/2015), Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương vẫn có quyết định thay đổi mặt bằng quy hoạch trong khi chưa có Văn bản đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân mà không thông qua đấu giá, phá vỡ quy hoạch… gây bức xúc cho người dân nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Cần quy định tiêu chuẩn, định mức đối với đất tôn giáo
Trong quá trình lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều kiến nghị cho rằng cần có thêm những quy định cụ thể hơn đối với loại đất tôn giáo, tín ngưỡng. Trong đó, cần có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với đất tôn giáo để làm cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.
Đừng bỏ lỡ
 • Chi nhánh Công ty Toàn Cầu tại Nghệ An: Liên tục lấn chiếm hành lang ATGT ?
  Hàng trăm container được tập kết, chiếm dụng hành lang ATGT trên tuyến đường tỉnh 536 đoạn trước mặt chi nhánh Công ty Toàn Cầu ở huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). Dù đã bị xử phạt nhiều lần, nhưng đơn vị này vẫn liên tục tái diễn tình trạng trên khiến người dân hết sức bức xúc.
 • Quảng Ngãi: Hàng trăm người dân “khát” nước sạch giữa thành phố
  Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi) phải sống trong tình trạng “khát” nước sạch.
 • Vi phạm đất đai của gia đình Bí thư xã Vạn Thái: Hé lộ thêm nhiều sai phạm
  (TN&MT) - Tại Kết luận số 22/KL-UBND ngày 03/3/2023, UBND TP Hà Nội khẳng định, phần diện tích đất vi phạm của gia đình Bí thư xã Vạn Thái được chính quyền địa phương cho chuyển đổi mục đích sử dụng cũng như cho thuê thầu không đúng quy định.
 • Hà Nam: Trả lại mỹ quan và môi trường cho tuyến đường liên thôn
  (TN&MT) - Những bao rác với đủ loại từ chất thải sinh hoạt đến phế thải xây dựng tràn cả ra gần nửa phần đường liên thôn thuộc thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục - Hà Nam).
 • Luật sư nói về sự bất công trong bồi thường dự án mở rộng Quốc lộ 1A
  (TN&MT) - Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, trường hợp cá nhân, hộ gia đình có nguồn gốc sử dụng đất giống nhau và cùng được người thân tặng cho nhưng hộ thì được mua đất tái định cư, hộ thì không được mua đã thể hiện sự bất công trong quá trình áp dụng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền.
 • Thông tin tiếp vụ việc xây nhà lên vỉa hè ở Hải Dương: Chính quyền cần xử lý dứt điểm
  (TN&MT) - Ngày 11/4, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có bài: “Hải Dương: Nhà tầng “mọc” trên vỉa hè” khiến người dân Khu phố Trương Hán Siêu, TP. Hải Dương bức xúc có đơn thư gửi đến Báo Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chức năng Hải Dương về việc hộ gia đình bà Đỗ Thị Hoa xây nhà tầng lên gần hết diện tích vỉa hè, mất mỹ quan đô thi. Phóng viên tiếp tục tìm hiểu và phát hiện nhiều sai sót liên quan trong vụ việc này.
 • Hà Đông (Hà Nội): Sớm giải quyết quyền và lợi ích cho người dân
  Từ khi UBND phường Hà Cầu, UBND quận Hà Đông đầu tư xây dựng công trình phụ trợ Nhà văn hóa Hà Trì 4 đã sử dụng đất của người dân 15 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa bồi thường, giải quyết quyền và lợi ích chính đáng cho người dân, khiến dư luận nơi đây vô cùng búc xúc.
 • Tiếp bài “Núp bóng doanh nghiệp để phá rừng ở Bắc Kạn”: Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị xử lý nghiêm
  Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh: Tổ liên ngành đã ập vào bắt quả tang một số đối tượng đang khai thác gỗ trái phép sát với Công ty TNHH Hoàng Nam. Để tiếp cận được xưởng xẻ gỗ bắt buộc phải đi qua cổng của Công ty TNHH Hoàng Nam và manh động hơn, các đối tượng đã kéo điện lưới 3 pha từ công ty này để sử dụng.  Mới đây, Tổng cục Lâm nghiệp đã có Công văn đề nghị xử lý nghiêm hành vi phá rừng.
 • Xã Tứ Hiệp -Thanh Trì: Cần công bằng trong bồi thường dự án mở rộng Quốc lộ 1A
  Nhiều hộ dân có cùng điều kiện, tiêu chí nhưng UBND huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội lại áp dụng các phương án tái định cư khác nhau. Điều này dẫn tới khiếu nại kéo dài và gây bức xúc cho người dân.
 • Đề nghị xử lý nghiêm vi phạm đất đai tại quận Tây Hồ, Hà Nội
  (TN&MT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội vừa ban hành văn bản đề nghị quận Tây Hồ chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý dứt điểm, triệt để các vi phạm đất đai, đê điều trên địa bàn.
 • Hải Dương: Nhà tầng “mọc” trên vỉa hè
  (TN&MT) - Người dân sinh sống tại khu phố Trương Hán Siêu, phường Quang Trung và Nhị Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương bức xúc, gửi đơn thư tới Báo Tài nguyên và Môi trường, phản ánh về việc gia đình bà Đỗ Thị Hoa, xây dựng nhà lấn gần hết phần vỉa hè đã được quy hoạch.
 • Bắc Kạn: Núp bóng doanh nghiệp để phá rừng tự nhiên?
  (TN&MT) - Sau khi nhận được thông tin từ người dân, tổ liên ngành gồm: Kiểm lâm, Công an huyện Chợ Đồn đã có mặt tại khoảnh rừng tiếp giáp với Công ty TNHH Hoàng Nam, thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái để kiểm tra. Lực lượng chức năng bước đầu đã tạm giữ một đối tượng, đồng thời xác định có một xưởng cưa rộng gần 100 m2,có lắp điện lưới 3 pha, nhiều gỗ được xẻ thành hình hộp và nhiều tang vật khác.
 • Chợ Mới (Bắc Kạn): Nhà xưởng tự phát mọc la liệt
  (TN&MT) - Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chợ Mới xuất hiện hàng chục nhà xưởng lớn nhỏ để phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, các nhà xưởng đều xây dựng trên đất lâm nghiệp, hàng ngày “hồn nhiên” xả khí thải, nước thải ra môi trường, mặc cho người dân ý kiến nhưng đến nay các xưởng vẫn hoạt động, thách thức dư luận.
 • TP. Thanh Hóa: Cần xử lý nghiêm trạm đúc bê tông trái phép sát khu dân cư
  Trạm sản xuất cọc bê tông mang tên Công ty Mạnh Phát tại phường Quảng Phú, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) hoạt động sai mục đích sử dụng đất suốt thời gian qua. Không những vậy, người dân địa phương còn phản ánh đơn vị sử dụng xe vận chuyển có trọng tải lớn, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng đường, gây ô nhiễm môi trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO