Xã hội

Chính sách giảm nghèo ở dân tộc Khơ Mú cần tạo sinh kế bền vững

Thanh Tâm 10:57 17/05/2023

Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định đời sống được triển khai ở đồng bào dân tộc Khơ Mú, huyện Mường Lát trong những năm gần đây đã đem lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên theo đánh giá của UBND huyện Mường Lát các chính sách cần sát với thực tế đặc biệt cần hỗ trợ sinh kế lâu dài, bền vững cho người dân.

Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát về hiệu quả và những khó khăn trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách ở dân tộc Khơ Mú.

ong-hoang-van-dung.jpg
Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát

Phóng viên: Xin ông cho biết về hiệu quả của các chính sách giảm nghèo được triển khai ở dân tộc Khơ Mú?

Ông Hoàng Văn Dũng:

Theo thống kê của UBND huyện Mường Lát trong giai đoạn từ năm 2020 tới nay đã hỗ trợ phát triển sản xuất các chương trình, chính sách 135; Nghị định 30a về hỗ trợ giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân được thực hiện cơ bản đã đem lại hiệu quả. Hỗ trợ con giống là 57 con với kinh phí là 630.000 triệu đồng, đến nay tổng đàn gia súc là 755 con ( trong đó 411 con bò, 344 con lợn). Đặc biệt là các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã làm cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn huyện nói chung, dân tộc Khơ Mú nói riêng.

kho-mu-2.jpg
Những ngôi nhà sàn khang trang ở bản Đoàn Kết (nay là Khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát)

Chính sách hỗ trợ làm nhà ở, ổn định đời sống cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được thực hiện. Khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát đã được đầu tư xây dựng cầu treo nối liền quốc lộ 15c bắc qua sông Mã đi vào khu phố, đường vào trung tâm khu phố đã được bê tông cứng hoá phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong khu phố Đoàn kết (thị trấn Mường Lát) và bản Lách (xã Mường Chanh) có 5 công trình kênh, đập thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho nhân dân. 100% người dân đã được hỗ trợ sử dụng nước sinh hoạt tập trung. Với 02 bể chính chủ lực và 09 bể nhỏ đặt ở các điểm trung tâm của khu, bản. Có 04 điểm trường gồm 02 điểm trường Mầm non và 02 điểm trường Tiểu học đã được đầu tư xây dựng phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh.

Các hộ dân đều được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong việc vay vốn phát triển sản xuất, mở rộng chăn nuôi, vay vốn đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm ... tại các ngân hàng trên địa bàn huyện. Tổng số hộ vay vốn là: 222 hộ với số tiền là 4.080 triệu đồng.

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính chính trị từ tỉnh, huyện, xã đến thôn bản đã làm cho các trưởng bản, già làng, người có uy tín và nhân dân hiểu và thực hiện có hiệu quả Đề án.

Bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn (nay là Khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát) cũng là một trong hai bản được chọn thực hiện Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” sau đó gia hạn đến năm 2021.

Bản Đoàn Kết nằm ở bên kia suối Xia, địa hình đồi núi hiểm trở, bị chia cắt bởi sông suối giao thông đi lại cực kỳ khó khăn. Trước năm 2020, cả bản 100% hộ đói nghèo, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt trên diện tích đất canh tác ít ỏi và chăn nuôi gia súc. Từ khi Đề án được triển khai người dân đã thay đổi tư duy, nhận thức tự vươn lên thoát nghèo. Cả bản hiện đã có gần 200 người đi xuất khẩu lao động và làm ăn ở các tỉnh khác. Trong bản có 2 người đã tốt nghiệp đại học có công việc ổn định. Những ngôi nhà sàn khang trang được dựng lên cho thấy cuộc sống ngày càng đủ đầy, không còn cảnh những căn nhà tạm bợ, lo chạy ăn từng bữa.

kho-mu-3.jpg
Nhà văn hóa bản Đoàn Kết

Phóng viên: Xin ông cho biết những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách ở dân tộc Khơ Mú?

Ông Hoàng Văn Dũng:

Do trình độ dân trí thấp nên việc phổ biến, triển khai các chương trình, chính sách còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là việc tiếp cận khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, chăn nuôi của người dân còn hạn chế, vì vậy hiệu quả đem lại từ các chính sách chưa cao. Dân tộc Khơ Mú so với mặt bằng chung thì đây vẫn là dân tộc có điều kiện khó khăn nhất của huyện, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất.

kho-mu-1.jpg
Chính sách giảm nghèo ở dân tộc Khơ Mú cần gắn với thực tế, tạo sinh kế bền vững

Công tác tuyên truyền vận động để nhân dân nghe, hiểu và thực hiện Đề án chưa triệt để. Một số chính sách thiếu cụ thể, thiếu tính khả thi không sát với thực tế và không phù hợp với điều kiện thực tế của đồng bào. Các chính sách chủ yếu hỗ trợ trực tiếp cho người dân; chưa có nhiều chính sách mang tính hỗ trợ sinh kế lâu dài, bền vững. Có nhiều chính sách được ban hành nhưng nguồn lực thực hiện chưa đáp ứng nhu cầu; việc xây dựng chính sách mang tính nhiệm kỳ, ngắn hạn, thời gian và nguồn lực thực hiện không tương xứng. Việc phân công quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách còn chồng chéo. Một số chính sách còn thiếu sự phối hợp hoặc bỏ sót vai trò của hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện.

Phóng viên: Vậy xin ông cho biết giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo ở đồng bào dân tộc Khơ Mú trên địa bàn huyện?

Ông Hoàng Văn Dũng:

Trên địa bàn huyện Mường Lát có 6 dân tộc anh em sinh sống là Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú và Kinh, trong đó dân tộc Thái và Mông chiếm đa số, dân tộc Khơ Mú chỉ chiếm 2,49%. Dân tộc Khơ Mú sống ở bản Lách, xã Mường Chanh và bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn (nay là thị trấn Mường Lát).

Những năm trước đây đời sống của bà con dân tộc Khơ Mú gặp rất nhiều khó khăn khi diện tích canh tác ít, đồi núi chủ yếu là đá tai mèo, nhiều hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chiếm tỷ lệ cao. Người dân sống chủ yếu bằng việc trồng lúa với diện tích ít ỏi, chăn thả trâu, bò trong rừng.

Với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, chính sách, mô hình, dự án và một số chính sách an sinh xã hội khác đã được thực hiện. Nhiều chính sách được triển khai ở đồng bào dân tộc Khơ Mú, huyện Mường Lát đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân góp phần ổn định dân cư, cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập, nâng cao trình độ dân trí và từng bước vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu là chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục, hỗ trợ mua vật dụng lao động, xuất khẩu lao động...

Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, kế hoạch của huyện cần tổ chức tuyên truyền vận động đến đồng bào Dân tộc Khơ Mú bằng nhiều hình thức để nhân dân nắm bắt chủ chương của tỉnh về thực hiện các nội dung của Đề án. Đồng thời tổ chức cho các trưởng bản, già làng, người có uy tín đi tham quan các mô hình điểm để về tuyên truyền đến người dân.

Cần điều chỉnh một số chế độ, chính sách phù hợp hơn với đồng bào dân tộc ; cần tiếp tục nghiên cứu đưa ra định hướng lâu dài giúp bà con ổn định kinh tế, đời sống với phương châm cung cấp phương tiện và kiến thức để bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo; cần tiếp tục quan tâm nguồn lực đáp ứng cho các kế hoạch hỗ trợ bà con dân tộc đã được phê duyệt đồng thời có những đầu tư cho tầm nhìn dài hạn về những mục tiêu giảm nghèo bền vững phù hợp khu vực và người dân bản địa...

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Thừa Thiên Huế: Bảo vệ môi trường giúp người dân phát triển kinh tế
  (TN&MT) - Tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường (BVMT), qua đó giúp người dân ổn định và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để rõ hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Kết nối du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai
  (TN&MT) - Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thông tin, tiềm năng du lịch của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long( ĐBSCL) đến với các địa phương phía Tây Bắc, ngày 21/9, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai.
 • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp ở miền núi Quảng Ngãi
  Tận dụng lợi thế về đất đai và sản vật địa phương, nhiều thanh niên ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã “dám nghĩ, dám làm” phát triển kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh, mang lại thu nhập cho bản thân và người dân địa phương.
 • Thoát nghèo nhờ cây quế
  (TN&MT) - Hơn 20 năm về trước, cây quế bén duyên với người dân Tràng Định (Lạng Sơn). Từ mục đích ban đầu chỉ nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giờ đây, quế đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập ổn định, vươn lên xóa nghèo.
 • Phú Thọ: Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi tập trung
  (TN&MT) - Những năm gần đây, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có sự chuyển biến tích cực và đã đạt được kết quả quan trọng, trong đó quy mô tổng đàn vật nuôi chủ lực phát triển khá.
 • Lan tỏa Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi
  (TN&MT)- Thời gian qua, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, huy động được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm, sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo nên Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều kết quả tốt đẹp.
 • Người TNG Holdings Vietnam mang “Giọt Thương” gửi vào ngân hàng máu
  (TN&MT) - Ngày 20/9, hàng trăm người TNG và cán bộ nhân viên một số công ty tại tòa nhà TNR Tower đã nô nức tham dự ngày hội “Giọt Thương”, chung tay đóng góp vào ngân hàng máu. Chương trình do TNG Holdings Vietnam phối hợp với Bệnh viện Việt Đức tổ chức.
 • Thừa Thiên – Huế phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”
  (TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn tỉnh.
 • Lào Cai: Trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật
  (TN&MT) - Ngày 21/9, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023) và ra mắt ấn phẩm mới.
 • Bảo hiểm xã hội đối thoại với 120 doanh nghiệp tiêu biểu về chính sách BHXH, BHYT
  Ngày 19/9, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Bùi Minh Đức cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố tổ chức đối thoại với 120 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho thân nhân người tử vong vụ cháy chung cư mini
  Tính đến sáng 19/9, Bảo hiểm xã hội Hà Nội và các đơn vị đã chi chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động của 17 người tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội. Đây là 17 nạn nhân có tham gia bảo hiểm xã hội trong tổng số 56 người thiệt mạng của vụ cháy.
 • Bộ TN&MT phối hợp với Công ty TNHH Unilever Việt Nam: Chung tay hành động vì một Việt Nam xanh
  (TN&MT) - Ngày 21/9, tại xã Nghĩa An (Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái), Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND Thị xã Nghĩa Lộ; Công ty TNHH Unilever Việt Nam và Nhãn hàng Omo tổ chức Chương trình trồng cây “Hành động vì một Việt Nam xanh”.
 • Tích cực xây dựng "Trường học không khói thuốc"
  (TN&MT) - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành quyết định số 3459/QĐ-TĐHHN ngày 12/9/2023 về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 nhằm thực hiện xây dựng môi trường làm việc trong lành, văn minh theo hướng “Trường học không khói thuốc”.
 • Hậu Giang: Xây dựng 1.400 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn
  (TN&MT) - Chiều 20/9, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà "Đại đoàn kết" cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO