Chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các DTTS - Bài 1: Đưa chính sách đến với đồng bào

Nguyễn Nga | 16/05/2022, 09:23

(TN&MT) - Nhiều năm qua, các tỉnh Tây Bắc có chung một thực trạng, các dự án phát triển hạ tầng xây dựng, dự án trồng cây công nghiệp, mục tiêu quy hoạch 3 loại rừng… là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đồng bào các DTTS bị thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, đất sản xuất.

Tuy nhiên, những năm trở lại đây một số tỉnh Tây Bắc đã và đang thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách dân tộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó, các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho người dân, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ đồng bào DTTS.

Tập trung rà soát nhu cầu quỹ đất

Những năm qua, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu của Chính phủ hỗ trợ cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm và đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ, có nhiều chuyển biến đáng kể. Các chính sách hỗ trợ theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007, Quyết định 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009, Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 và Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần giải quyết một phần nhu cầu bức thiết về đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS số nghèo, cùng với đó là giảm đáng kể tình trạng dân di cư tự do, từng bước ổn định đời sống cho người dân vùng đồng bào DTTS.

1(1).jpg
Những năm qua, các địa phương đã quan tâm thực hiện rà soát, xác định nhu cầu hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg; UBND các tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương.

Nhìn chung, việc tổ chức triển khai thực hiện được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Ban Dân tộc các tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chính sách; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án và phân bổ kịp thời nguồn vốn cho các huyện triển khai thực hiện. UBND các huyện chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách được quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua đó giúp cho các hộ gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hiểu biết được chính sách chủ động tổ chức thực hiện.

Cải thiện chất lượng đời sống, bảo vệ môi trường

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, với trên 30 dân tộc cùng chung sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 56%; giai đoạn 2008-2016, Yên Bái đã nỗ lực thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, đã thực hiện 17 dự án hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư ổn định cho cho 368 hộ dân. Giai đoạn 2017 đến nay, Yên Bái tiếp tục rà soát, đề ra mục tiêu hỗ trợ đất ở cho 590 hộ dân; chuyển đổi ngành nghề cho trên 4.000 hộ thuộc đối tượng không có đất hoặc thiếu đất sản xuất; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho 579 hộ tại 6 điểm định canh định cư tập trung; hỗ trợ định canh định cư xem ghép cho 274 hộ…

Còn tại Lai Châu, với gần 86% số hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017 đến nay, Lai Châu cũng đã xác định nhu cầu hỗ trợ đối với 250 hộ dân về đất ở tại 4 huyện; đã hỗ trợ 580 hộ thực hiện khai hoang lấy đất sản xuất; hỗ trợ hơn 1.800 hộ chuyển đổi nghề….

2(1).jpg
Cùng với đó, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất người dân tại các điểm định canh định cư.

Theo đánh giá từ các địa phương, việc triển khai thực hiện chính sách theo các Đề án được phê duyệt đã xác định rõ được mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định rõ nhu cầu hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, gắn với ổn định định canh định cư cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác.

Thông qua việc thực hiện chính sách, tạo nguồn lực để bà con yên tâm phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; hạn chế tình trạng di cư tự do, phá rừng làm nương rẫy, không tiếp tay và tham gia khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép. Cùng với đó, góp phần mở rộng diện tích rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, khai thác nguồn nước hợp lý, nâng cao độ che phủ của rừng, chống xói mòn; tài nguyên rừng, đất rừng và nguồn nước được sử dụng có hiệu quả hơn, ổn định môi trường sinh thái bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành Khu du lịch Quốc gia
(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia.
Đừng bỏ lỡ
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước hồ thủy điện Ialy tạo sinh kế cho người dân
  (TN&MT) - Trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hồ thủy điện Ialy không những phục vụ hiệu quả cho hoạt động khai thác thủy điện của Nhà máy thủy điện Ialy mà còn là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển du lịch.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp người dân Sơn La thoát nghèo
  (TN&MT) - Phát huy lợi thế hơn 23.000 ha mặt nước diện tích lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình, những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp khai thác, sử dụng mặt nước lòng hồ để nuôi trồng thủy sản, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên
  (TN&MT) - Tây Nguyên có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 5 triệu hecta, chiếm 91,75% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 1,3 triệu hecta đất đỏ bazan. So với 7 vùng sinh thái của nông nghiệp Việt Nam, Tây Nguyên có lợi thế cạnh tranh với quỹ đất bazan tập trung, điều kiện sinh thái và lượng mưa lớn, bình quân diện tích sản xuất hộ gia đình rộng hơn so với các nơi khác.
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • “Đổi đời” từ rừng xanh
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC) đã giúp người dân tại Thừa Thiên – Huế thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
 • Kon Tum: Người dân thoát nghèo nhờ quản lý, bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
 • Kon Tum: Tích cực vận động người đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Để phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các cấp chính quyền địa phương và hội, đoàn thể tỉnh Kon Tum đã tích cực vận động người dân cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở thôn, làng.
 • “Xanh - sạch - sáng” các thánh đường ở Cố đô Huế
  (TN&MT) - Thời gian qua, giáo dân Công giáo ở các xứ đạo trung tâm TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “xanh - sạch – sáng” trong khuôn viên các thánh đường, thể hiện tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”.
 • Gìn giữ nét đẹp truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Thành phố Sơn La có có trên 106.000 người, 12 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 52% dân số. Để gìn giữ, bảo tồn, khôi phục các phong tục tập quán tốt đẹp, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc thành phố, năm 2020, Thành ủy Sơn La đã ban hành Đề án số 04 – ĐA/TU, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 – 2025.
 • Phát triển Kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá vùng DTTS&MN - Bài 1: “Đòn bẩy” từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030
  (TN&MT) - Năm 2022, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phát huy tốt nhất nguồn lực từ chương trình để từng bước thay đổi bộ mặt và nâng cao chất lượng đời sống gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần ổn định các khu dân cư, khu sản xuất cho đồng bào DTTS, đồng thời, góp phần bảo đảm cho việc phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
 • Bến Tre: Quan tâm đồng bào DTTS xây dựng quê hương giàu mạnh
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác tham mưu thực hiện chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành tỉnh Bến Tre; đặc biệt trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, góp phần cùng cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), đoàn kết gắn bó, chung tay xây dựng quê hương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO