Chính sách chi trả DVMTR ở Cao Bằng: Góp phần bảo vệ môi trường, người dân được hưởng lợi

Nguyễn Hùng (thực hiện) | 20/05/2021, 09:18

(TN&MT) - Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các biện pháp, chi trả theo đúng quy định, đúng đối tượng và đảm bảo công khai, minh bạch. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, độ che phủ rừng và chất lượng rừng được nâng lên, nhân dân tích cực bảo vệ, chăm sóc và hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR.

Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện và hiệu quả chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Ánh (ảnh), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng xung quanh vấn đề này.

PV: Để thực hiện chính sách chi trả DVMTR đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, hiệu quả, đúng đối tượng, tạo bước đột phá trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tỉnh đã triển khai những biện pháp gì, thưa ông?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Cao Bằng có tổng diện tích tự nhiên 670.026,09 ha, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 547.076,96 ha, chiếm 81,65% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh; diện tích đất có rừng là 370.478,57 ha (trong đó, rừng tự nhiên 353.539,6 ha; rừng trồng 16.938,97 ha); diện tích đất chưa có rừng là 176.593,41 ha. Năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Cao Bằng là 55,29%.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng 

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/1/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR); Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 11/9/2011 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, theo đó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 5/11/2012, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND về thành lập Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng, Quỹ trực thuộc Sở NN&PTNT, hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Ngày 5/12/2012, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 1892/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng quản lý Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng do lãnh đạo Sở NN&PTNT làm Chủ tịch. Để tổ chức thực hiện các hoạt động của Quỹ, UBND tỉnh đã thành lập Ban Điều hành Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ.

Để đảm bảo tính công khai minh bạch, an toàn nguồn kinh phí, chi trả kịp thời, đúng đối tượng, hằng năm, đối với chủ rừng là tổ chức và UBND các xã có số tiền được chi trả DVMTR trên 1 triệu đồng/năm, Quỹ BV&PTR tỉnh sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tổ chức, UBND xã.

Đối với chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư, UBND xã có số tiền được chi trả tiền DVMTR dưới 1 triệu đồng/năm, Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng thực hiện thông qua hợp đồng ủy nhiệm chi với Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Cao Bằng, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT các huyện trực tiếp thực hiện chi trả tiền mặt cho chủ rừng tại UBND các xã theo kế hoạch và danh sách các chủ rừng do Quỹ BV&PTR tỉnh lập và có sự giám sát của công chức bộ phận nghiệp vụ Quỹ, Kiểm lâm địa bàn.

PV: Xin ông cho biết kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR của tỉnh Cao Bằng từ khi triển khai đến nay?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Từ khi triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR của tỉnh Cao Bằng cho đến nay, tổng thu tiền DVMTR từ khi thành lập Quỹ BV&PTR (từ năm 2012 - 2020) là 127.982 triệu đồng. Trong đó, Quỹ BV&PTR Việt Nam điều phối cho Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng (từ năm 2010 - 2020) là 98.570 triệu đồng; thu nội tỉnh (thu ủy thác của các nhà máy thủy điện nội tỉnh) 28.437 triệu đồng; thu cơ sở sản xuất nước sạch 491 triệu đồng; thu lãi ngân hàng 484 triệu đồng.

Tổng chi tiền DVMTR giai đoạn từ 2010 - 2019 đã chi và chi ước chi năm 2020 là 118.751 triệu đồng. Trong đó, từ năm 2010 đến 2019 đã chi cho chủ rừng 74.349 triệu đồng; chi phí quản lý 7.903 triệu đồng; ước thực hiện năm 2020 và kinh phí tồn năm trước chuyển sang chi tiếp cho chủ rừng là 36.499 triệu đồng.

Kinh phí chưa chi và chưa phân bổ năm 2020 là 9.231 triệu đồng (đã có trong Kế hoạch thu và chi năm 2021), trong đó, kinh phí chưa chi gồm chi phí quản lý Quỹ và dự phòng là 6.879 triệu đồng; kinh phí chưa phân bổ 2.352 triệu đồng.

Dịch vụ chi trả môi trường rừng góp phần nâng cao thu nhập cho hộ dân.

Số chủ rừng được chi trả tiền DVMTR là 12.605, trong đó, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 12.597; 1 chủ rừng là Ban Quản lý rừng đặc dụng; 1 chủ rừng là Công ty TNHH Lâm nghiệp; 5 chủ rừng là tổ chức khác. Ngoài ra, còn có 87 chủ rừng là các tổ chức khác được Nhà nước giao rừng để quản lý (UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng, Trường Trung học cơ sở, Hội Cựu chiến binh...). Diện tích rừng được chi trả DVMTR là 227.313,37 ha.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng đã ký được 15 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR, trong đó, 14 hợp đồng thủy điện và 1 hợp đồng với cơ sở sản xuất nước sạch.

PV: Thưa ông, kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR của tỉnh Cao Bằng đã đem lại hiệu quả, nguồn lực và tác động đến môi trường, kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng như thế nào?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Có thể nói, chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và có hiệu quả, góp phần quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng. Diện tích rừng tự nhiên hiện có được quản lý bảo vệ tốt, không có vụ vi phạm phá rừng, chất lượng rừng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ che phủ rừng năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Nguồn thu tiền DVMTR đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân và cộng đồng, giúp tháo gỡ một phần khó khăn cho các chủ rừng, đồng thời xã hội hóa được công tác bảo vệ và phát triển rừng, khai thác được tiềm năng của rừng. Chi trả DVMTR góp phần cải thiện sinh kế cho trên 12.605 hộ gia đình, cá nhân là chủ rừng (trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 90%).

Thông qua chính sách chi trả DVMTR đã nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng của chủ rừng, người dân đã nhận thức được giá trị của rừng đem lại. Các hộ gia đình sử dụng tiền DVMTR để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, mua thêm cây giống trồng rừng, làm giàu rừng, đặc biệt đời sống hộ gia đình được nâng cao hơn. Cũng từ nguồn tiền DVMTR của các cộng đồng đã hỗ trợ xây dựng đường bê tông vào thôn, xóm; mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, phục vụ sinh hoạt cộng đồng thôn, xóm.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Không còn hiện tượng lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy, nạn tàn phá, khai thác gỗ rừng trái phép giảm đáng kể, đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương đã được nâng lên, dân làng bây giờ yêu rừng, ra sức bảo vệ rừng để được hưởng lợi nhiều nhất từ rừng. Đó là những gì mà chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Kon Tum đã và đang mang lại cho hàng ngàn người dân sinh sống trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Khánh Hòa: Chuyện về những người “biến” bãi rác trên đảo thành điểm du lịch
Đảo Điệp Sơn thuộc Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 60 km. Nơi đây gồm có 3 đảo nhỏ là Hòn Bịp, Hòn Giữa, Hòn Đuốc. Điệp Sơn gây ấn tượng với du khách từ cái nhìn đầu tiên bằng vẻ hoang sơ thơ mộng, cùng với những điểm sống ảo độc nhất vô nhị như con đường cát đi bộ giữa biển có 1-0-2 dài gần 1vkm, nối liền các đảo với nhau. Du khách có thể dễ dàng đi bộ từ đảo này tới đảo khác và tranh thủ có thêm những thước ảnh sống động giữa biển xanh mênh mông. Chính vì điều đó, du lịch Điệp Sơn đã trở thành điểm đến được đông đảo mọi người truyền tai nhau.
Đừng bỏ lỡ
 • Các vùng đất ngập nước ở Việt Nam
  (TN&MT) - Với khoảng hơn 25 vùng đất ngập nước (ĐNN) có thể đáp ứng tiêu chí vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế theo Công ước Ramsar, Việt Nam đã được phê chuẩn trở thành thành viên thứ 50 của Công ước Ramsar từ năm 1989 và là nước đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tham gia Công ước.
 • Cần chú trọng đầu tư để nâng cao năng lực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
  (TN&MT) - Thực tế lũ quét, sạt lở đất đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong nhiều năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây. Để có cái nhìn tổng quan về công tác cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, cũng như những giải pháp của ngành KTTV nhằm nâng cao năng lực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS. Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia.
 • Thời tiết 30/9/2023: Miền Bắc hứng nắng, Nam Bộ mưa rào vào chiều tối
  (TN&MT) - Dự báo thời tiết ngày 30/9, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng và nhiệt độ tăng nhẹ. Riêng Nam Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ còn duy trì mưa vào chiều tối.
 • Mai Sơn (Sơn La): Phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm niên vụ nông sản 2023-2024
  (TN&MT) - Qua rà soát, niên vụ 2023-2024, trên địa bàn huyện Mai Sơn có 145 hộ thuộc 7 xã đăng ký hoạt động sơ chế, chế biến cà phê quả tươi. Để bảo vệ môi trường, nguồn nước, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn, UBND các xã triển khai các giải pháp chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm.
 • Đầu tháng 10/2023, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ
  (TN&MT) - Ngày 29/9, dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ ngày 1-31/10/2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh trong tháng 10/2023 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ.
 • Đồng Nai: Yêu cầu kiểm tra, xử lý các trại chăn nuôi gia công chưa có thủ tục môi trường
  (TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai vừa có Công văn số 7529/STNMT-CCBVMT gửi đến UBND các huyện, thành phố Long Khánh về việc kiểm tra, xử lý các trại chăn nuôi gia công chưa có thủ tục môi trường trên địa bàn tỉnh.
 • Đắk Lắk: Ứng dụng công nghệ số để giảm thiểu thiêt hại từ thiên tai
  Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến ngày càng phức tạp và bất thường, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy, ngay từ đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
 • Chuẩn hóa trái sầu riêng để "vui chung"
  (TN&MT) - Những ngày này, huyện Krông Pắc – thủ phủ sầu riêng của tỉnh Đắc Lắc đang vào vụ thu hoạch rộ. Các thương lái, công ty đến thu mua khá đông, giá chốt đầu vụ dao động từ 60.000 - 90.000 đồng/kg tùy loại, khiến bà con rất phấn khởi. Cây sầu riêng đang mang lại lợi nhuận và thu nhập cao cho người dân cũng như các cơ sở, đại lý thu mua sơ chế, đóng gói, tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn.
 • Thích ứng BĐKH ở Long An: Hướng tới phát triển bền vững
  (TN&MT) - Dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng diễn biến phức tạp, tỉnh Long An đã và đang xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để ứng phó, đặc biệt là chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT), nhằm giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.
 • Ra mắt Sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam
  (TN&MT) - Chuyển đổi xanh và giảm thải nhằm thực hiện cam kết Net Zero được nhiều nước trên thế giới đang thực hiện nhằm giảm thiểu tác hại đến môi trường. Việc ra mắt Sàn giao dịch tín chỉ carbon ASEAN đầu tiên tại Việt Nam được kỳ vọng doanh nghiệp chuyển sang công nghệ sạch, ít carbon và hiệu quả hơn.
 • Đẩy lùi nạn buôn bán, săn bắt động vật hoang dã: Báo chí là “vũ khí”
  (TN&MT) - Đó là phát biểu của Tiến sĩ sinh học Tilo Nadler - Giám đốc Chiến lược bảo tồn của tổ chức Three Monkeys Wildlife Conservancy, người sáng lập - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp (EPRC) Vườn Quốc gia Cúc Phương tại Chương trình tập huấn tăng cường năng lực báo chí khai thác đề tài buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái pháp luật.
 • Phát động cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em 2023
  (TN&MT) - Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch (VIDAFA) đã phát động cuộc thi vẽ tranh "Đan Mạch trong mắt em 2023". Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình kỷ niệm 10 năm ký hết Hiệp định Đối tác toàn diện Việt Nam – Đan Mạch.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO