Chính sách chi trả DVMTR ở Cao Bằng: Góp phần bảo vệ môi trường, người dân được hưởng lợi

Nguyễn Hùng (thực hiện) | 20/05/2021, 09:18

(TN&MT) - Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các biện pháp, chi trả theo đúng quy định, đúng đối tượng và đảm bảo công khai, minh bạch. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, độ che phủ rừng và chất lượng rừng được nâng lên, nhân dân tích cực bảo vệ, chăm sóc và hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR.

Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện và hiệu quả chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Ánh (ảnh), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng xung quanh vấn đề này.

PV: Để thực hiện chính sách chi trả DVMTR đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, hiệu quả, đúng đối tượng, tạo bước đột phá trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tỉnh đã triển khai những biện pháp gì, thưa ông?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Cao Bằng có tổng diện tích tự nhiên 670.026,09 ha, diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp là 547.076,96 ha, chiếm 81,65% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh; diện tích đất có rừng là 370.478,57 ha (trong đó, rừng tự nhiên 353.539,6 ha; rừng trồng 16.938,97 ha); diện tích đất chưa có rừng là 176.593,41 ha. Năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Cao Bằng là 55,29%.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng 

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/1/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR); Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 11/9/2011 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, theo đó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 5/11/2012, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND về thành lập Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng, Quỹ trực thuộc Sở NN&PTNT, hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Ngày 5/12/2012, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 1892/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng quản lý Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng do lãnh đạo Sở NN&PTNT làm Chủ tịch. Để tổ chức thực hiện các hoạt động của Quỹ, UBND tỉnh đã thành lập Ban Điều hành Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ.

Để đảm bảo tính công khai minh bạch, an toàn nguồn kinh phí, chi trả kịp thời, đúng đối tượng, hằng năm, đối với chủ rừng là tổ chức và UBND các xã có số tiền được chi trả DVMTR trên 1 triệu đồng/năm, Quỹ BV&PTR tỉnh sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tổ chức, UBND xã.

Đối với chủ rừng là hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư, UBND xã có số tiền được chi trả tiền DVMTR dưới 1 triệu đồng/năm, Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng thực hiện thông qua hợp đồng ủy nhiệm chi với Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Cao Bằng, Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT các huyện trực tiếp thực hiện chi trả tiền mặt cho chủ rừng tại UBND các xã theo kế hoạch và danh sách các chủ rừng do Quỹ BV&PTR tỉnh lập và có sự giám sát của công chức bộ phận nghiệp vụ Quỹ, Kiểm lâm địa bàn.

PV: Xin ông cho biết kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR của tỉnh Cao Bằng từ khi triển khai đến nay?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Từ khi triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR của tỉnh Cao Bằng cho đến nay, tổng thu tiền DVMTR từ khi thành lập Quỹ BV&PTR (từ năm 2012 - 2020) là 127.982 triệu đồng. Trong đó, Quỹ BV&PTR Việt Nam điều phối cho Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng (từ năm 2010 - 2020) là 98.570 triệu đồng; thu nội tỉnh (thu ủy thác của các nhà máy thủy điện nội tỉnh) 28.437 triệu đồng; thu cơ sở sản xuất nước sạch 491 triệu đồng; thu lãi ngân hàng 484 triệu đồng.

Tổng chi tiền DVMTR giai đoạn từ 2010 - 2019 đã chi và chi ước chi năm 2020 là 118.751 triệu đồng. Trong đó, từ năm 2010 đến 2019 đã chi cho chủ rừng 74.349 triệu đồng; chi phí quản lý 7.903 triệu đồng; ước thực hiện năm 2020 và kinh phí tồn năm trước chuyển sang chi tiếp cho chủ rừng là 36.499 triệu đồng.

Kinh phí chưa chi và chưa phân bổ năm 2020 là 9.231 triệu đồng (đã có trong Kế hoạch thu và chi năm 2021), trong đó, kinh phí chưa chi gồm chi phí quản lý Quỹ và dự phòng là 6.879 triệu đồng; kinh phí chưa phân bổ 2.352 triệu đồng.

Dịch vụ chi trả môi trường rừng góp phần nâng cao thu nhập cho hộ dân.

Số chủ rừng được chi trả tiền DVMTR là 12.605, trong đó, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 12.597; 1 chủ rừng là Ban Quản lý rừng đặc dụng; 1 chủ rừng là Công ty TNHH Lâm nghiệp; 5 chủ rừng là tổ chức khác. Ngoài ra, còn có 87 chủ rừng là các tổ chức khác được Nhà nước giao rừng để quản lý (UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng, Trường Trung học cơ sở, Hội Cựu chiến binh...). Diện tích rừng được chi trả DVMTR là 227.313,37 ha.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ BV&PTR tỉnh Cao Bằng đã ký được 15 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR, trong đó, 14 hợp đồng thủy điện và 1 hợp đồng với cơ sở sản xuất nước sạch.

PV: Thưa ông, kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR của tỉnh Cao Bằng đã đem lại hiệu quả, nguồn lực và tác động đến môi trường, kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng như thế nào?

Ông Hoàng Xuân Ánh:

Có thể nói, chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và có hiệu quả, góp phần quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng. Diện tích rừng tự nhiên hiện có được quản lý bảo vệ tốt, không có vụ vi phạm phá rừng, chất lượng rừng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ che phủ rừng năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Nguồn thu tiền DVMTR đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân và cộng đồng, giúp tháo gỡ một phần khó khăn cho các chủ rừng, đồng thời xã hội hóa được công tác bảo vệ và phát triển rừng, khai thác được tiềm năng của rừng. Chi trả DVMTR góp phần cải thiện sinh kế cho trên 12.605 hộ gia đình, cá nhân là chủ rừng (trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 90%).

Thông qua chính sách chi trả DVMTR đã nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng của chủ rừng, người dân đã nhận thức được giá trị của rừng đem lại. Các hộ gia đình sử dụng tiền DVMTR để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, mua thêm cây giống trồng rừng, làm giàu rừng, đặc biệt đời sống hộ gia đình được nâng cao hơn. Cũng từ nguồn tiền DVMTR của các cộng đồng đã hỗ trợ xây dựng đường bê tông vào thôn, xóm; mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, phục vụ sinh hoạt cộng đồng thôn, xóm.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
 • Hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
  (TN&MT) - Không còn hiện tượng lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy, nạn tàn phá, khai thác gỗ rừng trái phép giảm đáng kể, đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương đã được nâng lên, dân làng bây giờ yêu rừng, ra sức bảo vệ rừng để được hưởng lợi nhiều nhất từ rừng. Đó là những gì mà chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Kon Tum đã và đang mang lại cho hàng ngàn người dân sinh sống trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thời tiết ngày 16/1: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét đậm
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 16/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, ngày 17/1 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.
Đừng bỏ lỡ
 • Thời tiết ngày 14/1, Hà Nội trưa chiều giảm mây, hửng nắng nhẹ
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 14/1, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có khả năng giảm mây hửng nắng nhẹ.
 • Quảng Nam: Cá chết bất thường ở gần Khu công nghiệp Tam Thăng
  (TN&MT) - Nhiều loại cá nhỏ tự nhiên chết nổi dày đặc ở mương Ba La dẫn nước từ khu công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ, ra sông Đầm.
 • Bình Định: Quản lý tổng hợp rác thải nhựa Vịnh Quy Nhơn
  (TN&MT) - Trong khuôn khổ hoạt động thuộc Dự án Quản lý tổng hợp rác thải nhựa Vịnh Quy Nhơn được Chính phủ Na Uy, UNDP Việt Nam và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) hỗ trợ, vừa qua Hội LHPN thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội thảo giới thiệu các mô hình hiệu quả đang triển khai tại 4 xã, phường ven Vịnh Quy Nhơn.
 • Khởi sắc từ kết quả triển khai Dự án “Quản lý, phân loại rác thải tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Hà Nội”.
  (TN&MT) - Đẩy mạnh thực hiện phân loại rác tại nguồn phục vụ ngành công nghiệp tái chế, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn là cách mà Công ty TNHH Một thành viên Urenco và Công ty TNHH Tái chế bao bì - Pro Việt Nam thể hiện động thái mạnh mẽ để đưa Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng, mục tiêu Vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.
 • Vinh danh tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong bảo tồn loài hoang dã
  (TN&MT) - Chiều 13/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng thế giới và Tổ chức WWF Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tham dự buổi Lễ.
 • Quảng Nam: Chủ động đưa Luật BVMT vào cuộc sống
  (TN&MT) - Hiện nay, nhiều địa phương đang tích cực triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) vào cuộc sống. Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam về một số vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện Luật.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý, xử lý chất thải nguy hại
  (TN&MT) - Thời gian qua, các Sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải nguy hại (CTNH), từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
 • Quảng Trị: Đa dạng các giải pháp bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Với sự chung tay, góp sức của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, nhiều chương trình, cách làm hay nhằm bảo vệ môi trường (BVMT) đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đạt được những kết quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 • Phát triển đô thị ở Khánh Hòa: Thích ứng với biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Những đợt mưa lớn xảy ra vào cuối năm 2021 vừa qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bị ngập nặng, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân được xác định do biến đổi khí hậu, mưa bão diễn ra liên tục, một phần chưa kịp thích nghi, một phần do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, phù hợp với thực tế hiện nay.
 • Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung ở Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Giải pháp căn cơ và bền vững
  (TN&MT) - Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, một số khu vực đã và đang gây hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân... Để giải quyết bài toán xử lý rác thải ở địa phương, Lập Thạch đang chuẩn bị xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung với công nghệ hiện đại - đây được coi là giải pháp căn cơ và bền vững cho tương lai.
 • Yên Bái: Người dân ý thức phân loại rác thải tại nguồn
  (TN&MT) - Phân loại rác tại nguồn là một trong những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Tại tỉnh Yên Bái nhiều địa phương người dân đã và đang làm tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn nhằm hạn chế chất thải phát sinh ngoài môi trường.
 • Thời tiết 13/1, Bắc Bộ tiếp tục rét sâu vào sáng sớm và đêm
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (13/1), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng có lúc có mưa rải rác và tiếp tục rét sâu vào sáng sớm và đêm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 15 độ C.
 • Đề xuất giải pháp cho sụt lún và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long
  (TN&MT) - Chiều 12/1, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tổ chức Tọa đàm khoa học “Giải pháp cho sụt lún và xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long: Từ nghiên cứu tới chính sách”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO