Chính phủ có thêm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên mới

09/04/2016, 00:00

(TN&MT) - Sáng 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín với tỉ lệ tán thành cao.

Ba tân Phó Thủ tướng Chính phủ: Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng (từ trái sang)
Ba tân Phó Thủ tướng Chính phủ: Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng (từ trái sang)

Tiếp đến, Quốc hội khóa XIII đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ với tỉ lệ tán thành cao.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Trương Hòa Bình, sinh năm 1955, nơi sinh Long An, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chánh án TAND Tối cao giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 442 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 89,47%

2. Ông Vương Đình Huệ, sinh năm 1957, nơi sinh Nghệ An,  Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 442 ĐBQH tán thành, đạt tỉ lệ 89,47%.

3. Ông Trịnh Đình Dũng, năm sinh 1956, nơi sinh Vĩnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 404 ĐBQH tán thành, đạt tỉ lệ 81,78%.

Như vậy, hiện tại Lãnh đạo Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và 5 Phó Thủ tướng Chính phủ: ông Vương Đình Huệ (Ủy viên Bộ Chính trị); ông Phạm Bình Minh (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao); ông Trương Hòa Bình (Ủy viên Bộ Chính trị); ông Trịnh Đình Dũng (Ủy viên Trung ương Đảng); ông Vũ Đức Đam (Ủy viên Trung ương Đảng).

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng sinh ngày 25/08/1956, quê tại Vĩnh Phúc. Ông là nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Uỷ viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khoá XI, XII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Trịnh Đình Dũng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khoá XII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

 Từ tháng 5/2010, ông Trịnh Đình Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Trịnh Đình Dũng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại kỳ họp thứ 11 ngày 9/4/2016, Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Trịnh Đình Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

(TN&MT) - Sáng nay 09/4, Quốc hội khóa XIII đã chính thức bầu và phê chuẩn đồng chí Trần Hồng Hà giữ chức vụ  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sáng nay 09/4, Quốc hội khóa XIII đã chính thức bầu và phê chuẩn đồng chí Trần Hồng Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Danh sách 18 Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ mới:

1. Ông Ngô Xuân Lịch – sinh năm 1954, nơi sinh Hà Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thay ông Phùng Quang Thanh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 462 ĐBQH tán thành, đạt tỉ lệ 93,52%.

2. Ông Tô Lâm – sinh năm 1957, nơi sinh Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an (thay ông Trần Đại Quang vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 459 ĐBQH tán thành, đạt 92,91%.

3. Ông Lê Vĩnh Tân – sinh năm 1958, nơi sinh Đồng Tháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thay ông Nguyễn Thái Bình vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 385 ĐBQH tán thành, đạt 77,94%.

4. Ông Lê Thành Long – sinh năm 1963, nơi sinh Thanh Hóa, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp (thay ông Hà Hùng Cường vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 385 ĐBQH tán thành, đạt 77,94%.

5. Ông Nguyễn Chí Dũng – sinh năm 1960, nơi sinh Hà Tĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư (thay ông Bùi Quang Vinh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 419 ĐBQH tán thành, đạt 84,82%.

6. Ông Trần Tuấn Anh – sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công thương giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương (thay ông Vũ Huy Hoàng vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 422 ĐBQH tán thành, đạt 85,43%..

7. Ông Phạm Hồng Hà – sinh năm 1958, quê quán Nam Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng (thay ông Trịnh Đình Dũng vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 434 ĐBQH tán thành, đạt 87,75%.

8. Ông Trần Hồng Hà – năm sinh 1963, quê quán Hà Tĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường (thay ông Nguyễn Minh Quang vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 420 ĐBQH tán thành, đạt 85,02%.

9. Ông Trương Minh Tuấn – sinh năm 1960, quê quán Quảng Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông (thay ông Nguyễn Bắc Son vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 424 ĐBQH tán thành, đạt 85,83%.

10. Ông Nguyễn Ngọc Thiện – sinh năm 1959, quê Thừa Thiên – Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch giữ chức Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch (thay ông Hoàng Tuấn Anh vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 433 ĐBQH tán thành, đạt 87,65%.

11. Ông Chu Ngọc Anh – sinh năm 1965, quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ (thay ông Nguyễn Quân vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 435 ĐBQH tán thành, đạt 88,06%.

12. Ông Phùng Xuân Nhạ - sinh năm 1963, quê quán Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo (thay ông Phạm Vũ Luận vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 386 ĐBQH tán thành, đạt 78,14%.

13. Ông Đỗ Văn Chiến – sinh năm 1962, quê quán Tuyên Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (thay ông Giàng Seo Phử vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 463 ĐBQH tán thành, đạt 93,72%.

14. Ông Trương Quang Nghĩa – sinh năm 1958, quê quán Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT (thay ông Đinh La Thăng vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 416 ĐBQH tán thành, đạt 84,21%.

15. Ông Đào Ngọc Dung – sinh năm 1962, quê quán Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH (thay cho bà Phạm Thị Hải Chuyền vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 300 ĐBQH tán thành, đạt 60,73%.

16. Ông Mai Tiến Dũng – sinh năm 1959, quê quán Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (thay ông Nguyễn Văn Nên vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm theo tờ trình của Thủ tướng), với 389 ĐBQH tán thành, đạt tỉ lệ 78,74% .

17. Ông Phan Văn Sáu – sinh năm 1959, quê quán Đồng Tháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ (thay ông Huỳnh Phong Tranh), với 358 ĐBQH tán thành, đạt 72,47%.

18. Ông Lê Minh Hưng – sinh năm 1970, quê quán Hà Tĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thay ông Nguyễn Văn Bình), với 403 ĐBQH tán thành, đạt 81,58%.

Hải Ngọc – Châu Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO