Chiến lược sử dụng đất cấp Quốc gia: Tầm nhìn dài hạn

Trường Giang | 22/02/2022, 10:00

Thời gian qua, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn được Tổng cục Quản lý đất đai quan tâm, hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, làm căn cứ để Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Hoàn thiện phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia

Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, trong năm 2021, Tổng cục đã tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch, chiến lược sử dụng đất gồm: Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ đầu 2021- 2025; Dự án xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045.

Trong đó, đối với nhiệm vụ Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn gặp khá nhiều khó khăn như: Do dịch bệnh Covid-19, do Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt; quy hoạch ngành quốc gia mới đang trong quá trình lập, phê duyệt nhiệm vụ, việc đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các bộ, ngành còn chậm, chất lượng còn hạn chế… Song, với quyết tâm cao, Tổng cục đã kịp thời hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (số phiếu tán thành đạt 92,18%).

t4.jpg

Một góc đô thị Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Minh

Hiện nay, Tổng cục đã hoàn thiện phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và xây dựng Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh việc tổ chức triển khai công tác Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng cục thực hiện việc thẩm định, góp ý kiến quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tỉnh như đã góp ý cho Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh và góp ý kiến thẩm định quy hoạch tỉnh của các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Lào Cai, Hậu Giang, Ninh Thuận, Gia Lai, Kiên Giang, Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Trị, Thanh Hóa, Sơn La, Vĩnh Long, Đồng Tháp...

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lấy ý kiến về phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP; chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quy hoạch để các địa phương tổ chức thực hiện. Hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Công điện số 1110/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 về việc hoàn thành xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, trong năm 2021, Tổng cục đã chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn với quy mô dưới 50ha, đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha của Hội đồng nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và TP. Hải Phòng; tham mưu trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án, Chủ tịch Hội đồng đã ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hiện nay, công tác thẩm định hồ sơ chuyển mục đích đang được vận hành theo đúng quy chế hoạt động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Tháo gỡ vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất

Về nhiệm vụ năm 2022, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: sẽ tổ chức triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025, trong đó, tập trung hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xây dựng trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Quốc hội; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh trong năm 2022.

Tổ chức thực hiện xây dựng chiến lược sử dụng đất cấp quốc gia có tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019; trong đó có tính đến xây dựng chiến lược sử dụng đất theo các vùng.

Ngoài ra, sẽ chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lạng Sơn: Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích
(TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vừa ký kết Quy chế phối hợp về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích.
Đừng bỏ lỡ
 • Hải Dương: Xem xét thu hồi một số dự án chậm tiến độ
  UBND tỉnh Hải Dương xem xét thu hồi một số dự án chậm tiến độ trong nhiều năm, đã điều chỉnh nhiều lần nhưng chưa thực hiện gây bức xúc trong dư luận như Dự án Nhà máy chế biến, tổng kho rau củ quả xuất khẩu của Công ty CP Vinamit...
 • Lạng Sơn: Hiệu quả từ công tác quản lý đất đai ở Bắc Sơn
  (TN&MT) - Những năm qua, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý đất đai. Qua đó đã chấn chỉnh, lập lại trật tự quản lý đất đai trên địa bàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, tạo tiền đề để sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế – xã hội.
 • TP.HCM: Thanh tra đột xuất việc sử dụng đất của các tổ chức
  (TN&MT) - Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM vừa ký Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
 • Thanh Hóa: Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030
  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3948/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.
 • Thuận Châu (Sơn La): Tích cực cấp “sổ đỏ” cho bà con vùng cao
  (TN&MT) - Xác định công tác quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Thuận Châu đã quan tâm triển khai cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân, tạo điều kiện để người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp trên đất.
 • Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm việc xây "biệt phủ" trên đất nông nghiệp
  (TN&MT) - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm vụ việc cá nhân xây "biệt phủ" trên đất lúa, đất Nhà nước không dung túng cho sai trái nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững
  Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng của quốc gia, do đó, việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai cần bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, gắn với nhiều mục tiêu. Trong đó, việc quy hoạch đất đai, hạ tầng để phát triển tại những khu vực nông thôn, miền núi, vùng khó khăn có vai trò hết sức quan trọng, góp phần vào công cuộc giảm nghèo.
 • Hải Dương: Tăng cường quản lý, xử lý diện tích đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý
  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa có Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và quán triệt việc quản lý, giao đất, cho thuê đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý đảm bảo đúng quy định.
 • Sơn La: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở cho hơn 1.700 hộ dân giai đoạn 2021-2025
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
 • Thí điểm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Khánh Hòa
  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 23/2022/QĐ-TTg ngày 18/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022
  (TN&MT) - Để kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai, hệ thống thông tin đất đai, hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về đất đai, ngày 18/11, tại Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022”.
 • Bộ TN&MT làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về Dự án VILG
  `(TN&Mt) - Sáng 16/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (VILG).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO