Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn ( tuần thứ 3 tháng 9

Để bảo vệ môi trường ngày càng thực chất
(TN&MT) - Thời gian qua, Bộ TN&MT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT), đặc biệt tập trung vào các hoạt động truyền thông. Qua đó, thu hút có hiệu quả sự tham gia của các tổ chức quần chúng, cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội; công tác BVMT đã có những thay đổi đáng kể, ngày càng đi vào thực chất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO